á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

voj. Bohumil Daněk

* 19.7.1910 (Paskov, okr. Frýdek)
† 10.11.1986

Bohumil Daněk se narodil 19. července 1910 v Paskově, kde bydlel v rodinném domě čp. 96. V Paskově absolvoval 6 tříd obecné školy a 1. ročník hospodářské školy zimní. V roce 1931 byl odveden a v době od 1. října 1931 do 28. ledna 1933 vykonal vojenskou prezenční službu jako vojín u Jezdeckého pluku 2. „Sibiřského“ 44 v Olomouci. V letech 1936 a 1938 pak vykonal u stejného pluku vojenská cvičení. Osudným se mu stalo právě vojenské cvičení v roce 1938, kdy při ohrožení Československa nacistickým Německem byl 21. září 1938 zařazen jako posila družstva č. 117 Stráže obrany státu do Bystřice nad Olzou. Úkolem družstva bylo střežit budovu pošty v Bystřici a železniční stanice. Dne 1. října 1938 byl v přestřelce s polskými bojůvkáři, kteří družstvo přepadli, těžce raněn střepinami ručního granátu. Byl následně odsunut do okleštěného Československa a podrobil se operaci ve Frýdku. Stal se plně invalidním a byl proto vyřazen z vojenské služby. Po válce žil se svojí rodinou v Paskově, kde pracoval jako soukromý zemědělec, po znárodnění pracoval v JZD Paskov. Zemřel 10. listopadu 1986.

Zdroje (mimo informací z desek):
MAJER Petr: Museli zemřít? Příběhy psané krví. Sdružení pro rozvoj Třinecka a Jablunkovska, Ostrava 2017.
Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.