á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

poručík polní pozorovatel letec Josef Heran

* 28.1.1902 (Horní Litvínov u Mostu)
† 1.5.1925 (Hodonín)

Letecký pozorovatel od Leteckého pluku č.2 v Olomouci

Zápis o jeho narození je v Knize narozených (psaná německy, takže Geburts Buch) z let 1896 až 1902 římskokatolického farního úřadu Horní Litvínov, str. 485, ke čtení na stránkách SOA v Litoměřicích pod inventárním číslem 9658, sken 499.
Činnou službu nastoupil 1.10.1920 (dle Popisného záznamu Čs. ústřední školy pro vzduchoplavectvo, ke čtení v knize Zbyňka Čeřovského Katastrofy Československého vojenského letectva 1918 – 1990)
Hodnosti poručíka dosáhl jako absolvent čs. voj. akademie (dle Popisného záznamu Čs. ústřední školy pro vzduchoplavectvo, ke čtení v knize Zbyňka Čeřovského Katastrofy Československého vojenského letectva 1918 – 1990)
vojenský akademik Josef Heran p.pl.28, v leh. děl. pl. čís. 2 byl dne 1.9.1922 jmenován poručíkem dělostřelectva (Věstník MNO, část osobní, 1922, str. 635)
Kmenové těleso: Dělostřel. pl. č.2 (dle Popisného záznamu Čs. ústřední školy pro vzduchoplavectvo, ke čtení v knize Zbyňka Čeřovského Katastrofy Československého vojenského letectva 1918 – 1990)
por. Josef Heran od děl. byl dnem 1.4.1925 přeložen do kategorie důstojníků letectva v LP2 (Věstník MNO, část osobní, 1925, str. 174)
por. Josef Heran od LP2 byl dnem 1.4.1925 jmenován Polním pozorovatelem letcem (Věstník MNO, část osobní, 1925, str. 176)
Zpráva o jeho smrti je ve Věstníku MNO, část osobní, 1925, str. 200

Zdroje (mimo informací z desek):
dle textu

BADATELNA:
hrob - Litvínov, okres Most


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.