á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Adolf Švadlenka

* 2.6.1904 (Blízňovice)
† 2.7.1942 (Pardubice)

Adolf Švadlenka před válkou řidič funkcionáře ČSSD B. Laušmana
pak dělník v semtínské Explosii
XII. 1941 – kontakt na něj si vezl paravýsadek SILVER A z V. Británie
1942 – aktivně působí ve východních Čechách jako ubytovatel, spojka a zpravodajský spolupracovník výsadku SILVER A (viz A. Bartoš, J. Potůček)
24.6.1942 – zatčen Gestapem
2.7.1942 – popraven na Zámečku v Pardubicích
Poznámky.
Adolf Švadlenka byl významným spolupracovníkem paraskupiny SILVER A a význačnou osobností odboje na Pardubicku. Narodil se dne 2. června 1904 v Blížňovicích. V roce 1928 se oženil s Antonií Nevečeřalovou z Dvakačovic. Narodily se jim dvě děti, syn Adolf (1929) a dcera Marie (1935). V závěru roku 1932 se rodina stěhovala do Mikulovic. A. Švadlenka pracoval na velkostatku Hořeňovských v Dražkovicích a svoji odbornost rozšířil o kovářství. Konečně v roce 1936 nastoupil do Explosie v Semtíně. Politicky se angažoval v sociálně demokratické straně a stal se zároveň šoférem Tatry 57, v níž vozil funkcionáře této strany, především poslance Bohumila Laušmana. Časem se stali s Laušmanem přáteli. Když byla paraskupina SILVER A vysazena, pak jednou ze záchytných adres byla i adresa A. Švadlenky v Mikulovicích. Švadlenkova adresa pocházela od B. Laušmana. Jak to vypadalo v prosinci 1941, vypověděl Adolf Švadlenka ml.: "V této době jsem byl školákem a byly právě vánoční prázdniny. Užíval jsem si na zamrzlém rybníku v Mikulovicích spolu s kamarády. Před polednem dne 29. prosince zastavil u rybníka povoz místního zemědělce pana Hyhlíka a vystoupil z něho muž. Po hrázi sestoupil na rybník. Přišel mezi skupinu mladíků a zeptal se, kde bydlí Švadlenkovi. Ti ukázali na mne s tím, že jsem Švadlenkových. Ten muž byl Josef Valčík a obrátil se ke mně a požádal, abych s ním odešel domů. Tak se stalo.“
Svědectví pana F. Valenty z Mikulovic:
Dne 28.12.1941, před půlnocí, ke mně do mého domu v Mikulovicích čp. 75 přivedl Adolf Švadlenka, též bytem v Mikulovicích, parašutistu Josefa Valčíka a žádal okamžité přivezení vysílačky, padáků a dalších věcí od Městce Králové. Vše jsem okamžitě zařídil. 31.12.1941 byla vysílačka u pana učitele Janáčka v Pardubicích a přijímačka u mne. 1.1.1942 přišel Fréda Bartoš, který třetímu - Procházkovi - dal na tři dny dovolenou za účelem návštěvy otce v Plzni. Do tří dnů byly vysílačky odvezeny do lomu bratří Vaškových u Ležáků, čímž začíná pětiměsíční práce proti nacistické bestii. Dne 17.6.1942 začíná zatýkání starosty a tří dalších v Opatovicích nad Labem. Dne 20.6.1942 bratři Vaškové, paní učitelka Malá a týž den pan Pištora, Šorm, bratři Tycové, Hladěna s paní, MUDr. Bartoň s paní, JUDr. Žváček s paní, hoteliér Košťál, učitelka Junková s matkou, učitel Janáček s paní a celá řada dalších. Dne 26.6. můj kamarád Adolf Švadlenka a jeho šéf z prachárny pan Dvořák, o den později došla řada i na mě, jelikož jsem v době zatýkání našich kamarádů se Švadlenkou ujednal, že v případě zatýkání zbraní nepoužijeme, aby zato nevypálili naši obec jako Lidice. Proto jsme je zahrabali a vzkázali do Ostřešan pro člena komunistického ilegálního hnutí - Josefa Hofmana, kterému jsme přesně ukázali místo uschovaných zbraní. V případě našeho zatčení a mučení měl možnost u nás vyhrabat tři pistole a až nadejde čas, nás pomstít. V době mého pobytu v nemocnici moje žena na mou žádost pistole vyhrabala a odevzdala mu je. Dále jsem A. Švadlenkovi řekl, že mne živého nedostanou a toto jsem řekl i panu Balcarovi z Pardubic, který mi odpověděl, že v tomto případě se o mou rodinu postará. Při zatýkání jsem slib splnil. Šestkrát opakovaným řezem jsem si podřízl krk v garáži Obchodního družstva v Pardubicích, kde jsem byl zaměstnán jako šofér. Rychlým převozem do nemocnice s okamžitou operací proti mé vůli panem primářem MUDr. V. Horáčkem mi zachránili život. On sám pak musel třetího dne nemocnici opustit, jelikož jeho manželka byla židovka. O dva měsíce později 25.8.1942 mě přivádí četník z nemocnice na Oberlandrát, kde po 2 hod. výslechu - pro ně marném …. (nedokončeno).
F. Valenta z Mikulovic - po vyléčení simuloval duševní chorobu a konce války se dožil v ústavu pro choromyslné.

Zdroje (mimo informací z desek):
Vlastivědné listy Pardubického kraje číslo: 2/2007
http://www.hrochuvtynec.cz/e_download.php?file=data/editor/156cs_1.pdf&original=Adolf+%C5%A0vadlenka+-+%C5%BEivotopis+opraven%C3%BD+L.+Rouskovou[1].pdf
http://portaro.eu/huav/documents/316762

VPM:
kenotaf - Pardubičky, okres Pardubice
památník - Pardubičky, okres Pardubice
pamětní deska - Mikulovice, okres Pardubice
pamětní deska - Semtín, okres Pardubice


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.