Studánka

Hřbitov Obětí 2. světové války - místo je zrušené

Autor: Ivo Šťastný, 13.08.2007
Umístění: Studánka, Hůrka, areál při komunikaci Pardubice - Sezemice
Nápis:
žádný
Poznámka:

Hřbitov Hůrka - Zemské donucovací pracovny. Původně zřízen pro pohřbívání vězňů místní věznice. V padesátých letech zrušen, v sedmdesátých letech byl zcela zlikvidován, na jeho místě byl vybudován autopark s garážemi pro vojenskou techniku místních spojařských kasáren. Jedná se o prostor v poslední části kasárenského objektu směrem na Sezemice, těsně u místního lesa s loveckou střelnicí.
Pohřbené osoby:
Mašanov Alexej, nar. 1924, vojín Rudé armády; Kozakov ?, starší seržant Rudé armády; dva společné hroby s neznámým počtem pohřbených osob; společný menší hrob- neznámý počet osob a jejich národností; čtyři dětské hroby- neznámý počet osob a jejich národností
Všichni pohřbení na uvedeném hřbitově byli ubytováni v kasárnách na Hůrkách- Pardubice a pohřbeni příslušníky ruské armády bez vědomí ředitelství Zemské donucovací pracovny v měsíci květen a červen roku 1945. (Dle protokolu Sboru národní bezpečnosti, místního velitelství v Pardubicích, 2. obvodu, ze dne 7.4.1946.)
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-30264
Souřadnice: N50°03'13.44'' E15°49'15.77''
Pomník přidal: Evžen Báchor

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Evžen Báchor, 30.03.2006
Umístění: Studánka, Pod Zahradami
Nápis:
TGM

1914-1918
PADLÝM
BRATRŮM

1939 VZPOMÍNÁME - NEZAPOMENEME
1945 PRAVDA ZVÍTĚZÍ
Poznámka:

- nápis na zadní straně pomníku: Věnoval pokrokový vzdělávací kroužek pro studánku a Familii 1925.
- pomník byl odhalen 23.8.1925


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5309-6861
Pomník přidal: Evžen Báchor