Postřelmov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Klouček, 07.02.2013
Umístění: Postřelmov, střed obce, před OÚ
Nápis:
UTRPENÍM K SVOBODĚ
1914 – 18

MRTVÝCH SLAVNÉ PAMĚTI
A ŽIVÝM NA POSILU!

1914
HYBL KLEMENT, JANČ FRANTIŠEK, POLNAR JAN, TALÁČEK PETR, VEPŘEK FRANTIŠEK, BRDEČKA JAN, FICNAR EMAN, HRDÝ JAN, MORÁVEK FRANT.

1915
KONVIČKA JOS., DOUBRAVSKÝ BED., JÍLEK FRANTIŠEK, JURÁSEK JAN, KLIMEK ALOIS, KULÍK JAROSLAV, SKŘIVÁNEK MATOUŠ, BEJČEK JOSEF, HRUBÝ JOSEF, HUSÁREK HYNEK, KALOUSEK JAN, BEZDĚK JOSEF

1916
STUCHLÝ INOC., HAVLÍČEK KAREL, KAŠPAR PETR, MATURA JOSEF, PAVLŮ ALOIS, POSPÍŠIL JOSEF, HUF ADOLF, HÁBA JOSEF, URBÁNEK FRANT. HECL JAN, OTRUBA VÁCLAV

1917
PAVLŮ JAN, HORNYŠ HYNEK, VÍTEK VLADIMÍR, GATEK JOSEF, DVOŘÁK ALOIS, JÍLEK STANISLAV

1918
ADÁMEK FRANT., HAMAL BOH. RUS. LEG., ZRBÁNEK FRANT.

NEZVĚSTNÍ:
HAMAL JAN, JANHUBA JOSEF, KARGER FRANT., KULÍK ALOIS, KULÍK JAN, SONTÁG METODĚJ, TUNYS JAN

1919
MOŽNÝ ROBERT

OBĚTI NĚMECKÉ OKUPACE
1938 – 45
BOHUMIL BALLON, ANTONÍN FICNAR, OLDŘICH FORCHE, JOSEF MAREK, RICHARD MAZÁNEK, STANISLAV NASADIL, ALOIS SCHILDNER, JINDŘICH JÍLEK, JAROSLAV MORÁVEK, EDUARD BLAHÁČEK Sgt. R.A. F. pplk. i. m.
Poznámka:

Text doplněn s využitím detailního snímku na portále CEVH MO ČR.

Hamal Bohuslav, nar. 25.3.1897 (15.3.), Postřelmov. V RU armádě sloužil u 13. pěšího pluku jako vojín. Zajat 10.6.1916. Do ČS legií v Rusku se přihlásil Kerničky Cherson, zařazen 15.9.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Padl 3.10.1918, Nižní Tagil.

Blaháček Eduard, četař, nar. 20.10.1919, Postřelmov (nebo Tři Dvory, okres Litovel), osobní číslo Z; J-1565, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 26.9.1939, Agde, Francie, nováček. Zahynul 29.8.1943 Velká Británie, letiště Beaulieu, Hampshire, při havárii po startu k operačnímu letu, Liberator BZ775 (G), 1.09.1943 pohřben Brookwood, hrob č. 35.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7113-29109
Souřadnice: N49°54'26.74'' E16°54'42.67''
Pomník přidal: Milan Klouček
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 12.03.2019
Umístění: Postřelmov, hřbitov, zadní část
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ
VOJÁCI Z HALIČE,
KTEŘÍ SLOUŽILI ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ
VÁLKY V RAKOUSKÉ ARMÁDĚ
V 19. ZEMĚBRANECKÉM PLUKU
Z LEMBERKU A 95. PĚŠÍM PLUKU
ZE STANISLAVI (DNES L'VIV A IVANO
FRANKIVS'K NA UKRAJINĚ).
DO POSTŘELMOVA A JEHO OKOLÍ BYLI
PŘESUNUTI PO OBSAZENÍ VÝCHODNÍ
HALIČE RUSKOU ARMÁDOU. ZEMŘELI
NA NÁSLEDKY ZRANĚNÍ A NEMOCÍ
VE VOJENSKÝCH LAZARETECH
V LETECH 1916 AŽ 1918.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

ТУТ СПОЧИВАЮТЬ
БİЙЦİ З ГАЛИЧИНИ
ЯКИ СЛУЖИЛИ В ПEРШİЙ СВİТОВİЙ
ВİЙНİ В АВСТРİЙСЬКİЙ АРМİΪ
В 19- РEЗEРВНОМУ ПОЛКУ З ЛEМБEРГУ
(СЬОГОДНİ М. ЛЬВİВ НА УКРАΪНİ)
А 95- ПİШОХİДНОГО ПОЛКУ İЗ CТАНİCЛАВА
(СЬОГОДНİ М. İВАНО-ФРАНКİBCЬK
НА УКРАΪНİ).
ДО ПОСТРEЛМОВА İ НАВКОЛИШНİХ МİCТ
БУЛИ ПEРEКИНУТİ ПİСЛЯ ОКУПАЦİΪ
PОСİЙCЬКОЮ АРМİЭЮ СXİДНОΪ
ГАЛИЦИНИ. ПОМEРЛИ В 1916-1918
РОКАХ ВİД ТЯЖКИХ PАН İ ХОРОБ
B BОEНCЬКИХ ШПИТАЛЯХ.
BİЧНА ΪМ ЧEСТЬ İ ПАМЯТЬ!

TUMACZYK DMYTRO PETRYCZYCH +12.4.1917
ROMANCZUK JAN WERBÓWCE +29.3.1917
WERESZYNSKI LUD. LWÓW +23.3.1918
CZAJKOWSKI JAN BYPTA +9.4.1918
BUKALKO PETER ROZNÓWA +16.11.1918
SINKOWSKI WOJCZIECH BARANOWICI +21.9.1917
AGAPI ELIAS SERETH +13.3.1918
CHUDA PHILIP ZLATNIKI +2.3.1917
BORISKI MIKOLAJ BASSÓW +8.6.1917
COJACUZIWU JIŘÍ LWÓW +17.1.1918
TYMCZYSZYN ALEX LAHODOWIE +14.3.1918
NAZERCZUK FEDOR ZAMI...OV 26.3.1918
NESTER WASIL BIELAWICI +1.3.1916
CHUDECKI MICHAEL DÓLINE +16.2.1917
JAKIMCZUK MICHAEL WERBÓWCE 29.3.1917
Poznámka:

CZE7113-20948 - TUMACZYK DMYTRO
CZE7113-54716 - ROMANCZUK JAN
CZE7113-54717 - WERESZYNSKI LUD.
CZE7113-54718 - CZAJKOWSKI JAN
CZE7113-54719 - BUKALKO PETER
CZE7113-54720 - SINKOWSKI WOJCZIECH
CZE7113-54722 - AGAPI ELIAS
CZE7113-54708 - CHUDA PHILIP
CZE7113-54709 - BORISKI MIKOLAJ
CZE7113-54710 - COJACUZIWU JIŘÍ
CZE7113-54711 - TYMCZYSZYN ALEX
CZE7113-54713 - NAZERCZUK FEDOR
CZE7113-54714 - NESTER WASIL
CZE7113-41932 - CHUDECKI MICHAEL
CZE7113-54715 - JAKIMCZUK MICHAEL


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-20948
Toto místo je počítáno jako 15 VPM
Pomník přidal: Pavlína Koncošová