Horní Roveň

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 14.03.2007
Umístění: Horní Roveň, kostel, pravá strana lodi
Nápis:
OBEC: HORNÍ ROVEŇ
BALCAR FR., BERNKRAUT FR., ČIHÁK JOS., DÍTĚ ANTONÍN, HABĚTÍNEK FR., HORÁK JOSEF Č. 4, HORÁK JOSEF Č. 5, HORÁK JOSEF Č. 24, HORÁK VINCENC NDP., HLOUPÝ VÁCLAV, CHLUMECKÝ FRANT., CHVOJKA FRANT., KAPLAN JOS., KRATOCHVÍL VÁC., LAKSAR VÁCL., MACEK JOS., MARKL JOS., MARKL VÁCL., RYZ FR., SHEJBAL FR. Č. 140, SHEJBAL FR. Č. 56, SHEJBAL JOS., TŘASÁK STAN., UDRŽAL JOS.

OBEC: DOLNÍ ROVEŇ
ČERMÁKVÁCLAV, ČÍŽEK FRANT., DOŠEL JOSEF, HORÁK FRANT., HORÁK JOSEF, HERCÍK VOJT., JIROUT JOSEF Č. 33, JIROUT JOSEF Č. 61, KRÁL VINCENC, KŘÍŽEK JOSEF, PLECHÁČEK VINC., HAMPL RUDOLF, KOPECKÝ FRANT., PŘIBYL FRANT., PŘIBYL JOS., PUHONÝ FR., RÁZEK JOS., ŘIVNÁČ VÁCLAV, SHEJBAL FRANT., SYSEL JAN, UDRŽAL VÁC. PRAP., UDRŽAL LUDVÍK, VALENTA JAN, VIKTORA KAREL, VOŽENÍLEK JOSEF

OBEC: LITĚTINY
BEČKA FRANTIŠEK, CABICAR VÁCLAV, HORÁK FRANTIŠEK, HRSTKA KAREL, KAPLAN VOJTĚCH, KRÁL FRANTIŠEK, LAKSAR JAN, RUTTER KAREL, SHEJBAL FRANT. Č. 12, SHEJBAL FRANT. Č. 63, ŠTĚPÁNEK FRANT., TEPLÝ ALOIS, UHLÍŘ VINCENC, ZEMAN JOSEF

OBEC: PLATĚNICE
ABRAHAM JINDŘICH, JIROUT RUDOLF, KUBIZŇÁK EMIL, LOHNICKÝ BOHUSL., PRAVDA BOHUSL. NDP., TEPLÝ BŘETISLAV, VLASÁK ANTONÍN

OBEC: ČERADICE
ŠTENCL VÁCLAV, ŠTĚPÁNEK VINC., VLADYKA JOSEF, JIROUT VINC.

JIROUT JOS. H. ROVEŇ, SVATOŇ FR. H. ROVEŇ, ANDR FR. D. ROVEŇ, RÝZ ANT. D. ROVEŇ, BARVA FR. D. ROVEŇ

1939 – 1945
JOSEF DVOŘÁK 7. 3. 1918 V H. ROVNI OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT 6.5.1945 ZA SVOBODU Č.S.R.
JOSEF SVOBODA Z PLATĚNIC *16.10.1919 +5.5.1945
Poznámka:

na deskách jsou jména padlých z obcí Horní a Dolní Roveň, Litěnín a Čeradice


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5303-06348
Souřadnice: N50°01'20.73'' E15°59'01.45''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 11.03.2007
Umístění: Horní Roveň, hřbitov
Nápis:
DALEKO OD VLASTI PAD
ABY NÁŠ NÁROD ŽIL 4. – 5.5.1945

VĚNOVALA OBEC DOLNÍ ŘEDICE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5303-06369
Souřadnice: N50°01'21.49'' E15°59'02.92''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Udržal a kenotaf Václav Udržal

Autor: Ivo Šťastný, 11.03.2007
Umístění: Horní Roveň, hřbitov
Nápis:
František Udržal,
rolník a předseda vlády Č.S.R.
*3.I.1866 +25.IV.1938

-------------

JEJICH VNUK VÁCLAV
PRAP. DĚLOSTŘ. NA ITAL. FRONTĚ KTERÝ SE
STAL OBĚTÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
*24.2.1898 +30.7.1918
Poznámka:

F. Udržal byl od roku 1920 předsedou branného výboru poslanecké sněmovny, v září 1921 se stal ministrem národní obrany, funkci vykonával do prosince 1925, opětovně od října 1926 do září 1929


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'20.36'' E15°59'00.18''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Vincenc Horák

Autor: Ivo Šťastný, 11.03.2007
Umístění: Horní Roveň, hřbitov
Nápis:
Vincenc Horák

c. k. nadporučík 2. praporu pol.
myslivců a úředník banky Slavie
*25.3.1884 padl u Gorice zasažen minou
dne 6. 12. 1916 po převezení zde pohřben
dne 18. 3. 1917.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'19.48'' E15°59'01.32''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Josef Horák

Autor: Ivo Šťastný, 11.03.2007
Umístění: Horní Roveň, hřbitov
Nápis:
JOSEF HORÁK

nar. 18. březba 1892 v Rovni
padl jako pevnostní dělostřelec
16. srpna 1915 na tvrzi
Lavarone – Verle v jižním Tyrolsku
ve věku 23 let

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'19.47'' E15°59'02.83''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf František Ryz

Autor: Ivo Šťastný, 14.03.2007
Umístění: Horní Roveň, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK RYZ

PADL NA ITALSKÉM BOJIŠTI 15. LISTOPADU 1915 V STÁŘÍ 31 LET,
POHŘBEN JEST NA VRCHU SV. MICHALA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°01'20.54'' E15°59'00.69''
Pomník přidal: Ivo Šťastný