Pavlice

Pomník Ferdinand Kulhánek

Autor: Josef Hrůza, Jiří Žák, Radek Říha,, 05.07.2007
Umístění: Pavlice, u silnice, v zatáčce u rybníčka, cca 800 m za Pavlicemi směr Boskovštejn
Nápis:
Na tomto místě zahynul gestapáckými vrahy
neohrožený bojovník za svobodu národa
KULHÁNEK FERDINAND
řídící učitel v Pavlicích
dne 30. července 1942.
Čest jeho památce.
Poznámka:

Událost se stala na kopci poblíž, pomník byl umístěn z praktických důvodů u silnice.
Poznámka byla sestavena na základě vzpomínek pana Františka Kříže z Pavlic.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-22136
Pomník přidal: Radek Říha

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Josef Hrůza, Jiří Žák, Radek Říha, 05.07.2007
Umístění: Pavlice, kostelní kaple
Nápis:
Matko Boží pros za naše padlé vojíny
1914 - 1918

Pavlice
Bauer Leopold, Bohdálek Jos., Březina Filip, Cejpek Josef, Dočkal Josef, Hauner Jindř., Heneš Josef, Herber Adolf, Herber Leop., Horák Karel, Horák Leop., Kitla Eduard, Koch Josef, Kopp Josef, Málek Frant., Málek Vilém, Mucha Ferd., Mucha Raimund, Pevný Josef, Pigler Karel, Štohl Frant. Svoboda Frant., Urbánek Adolf, Vašourek Cyril, Veselý Frant., Vilner Ferd.

Mýto Grešlové
Hermann Jos., Rada Václav, Sedláček Jan, Svoboda Jan, Zedník Karel

Odpočiňte v pokoji po boji!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17513
Souřadnice: N48°58'19.41'' E15°53'48.36''
Pomník přidal: Radek Říha

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Hrůza, Jiří Žák, Radek Říha, 05.07.2007
Umístění: Pavlice, kostelní kaple
Nápis:
Naši obětovaní:

Kulhánek Ferd. + 30.7.1942
Slabý František + 8.5.1945
Taflíř Jan + 8.5.1945
Málek Emil + 8.5.1945

„Odpočiňte v pokoji.“
Poznámka:

Odbojář Ferdinand Kulhánek z Pavlic doplatil na „pochlubení se“ pistolí v místním pohostinství. Byl udán. Když pro něj přijelo gestapo, podařilo se mu při oblékání oknem uniknout. Na útěku však byl u rybníčka za vsí (směrem na Boskovštejn) zastřelen.
Emil Málek z Grešlového Mýta spolu se svým bratrem Karlem vystřelili na projíždějící německé vojáky. Podařilo se jim prchnout. Němci však obklíčili vesnici, shrommáždili místní obyvatele a v případě, že se střelec nepřizná, chtěli popravit každého desátého. Emil Málek, aby zabránil popravám, se přihásil a byl na místě zastřelen.
František Slabý z Grešlového Mýta chtěl utéct z obklíčené vesnice směrem k nádraží do lesa, byl však zpozorován německými vojáky a zastřelen.
Jan Taflíř z Grešlového Mýta se při obklíčení vesnice v průběhu výše popisované události nacházel na poli. Když viděl, že je vesnice obklíčena, tak se chtěl pravděpodobně buď vrátit do vesnice, nebo skrýt a byl při tomto zastřelen.
Poznámka byla sestavena na základě vzpomínek pana Františka Kříže z Pavlic.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-30744
Souřadnice: N48°58'19.41'' E15°53'48.36''
Pomník přidal: Radek Říha

Pamětní deska Ferdinand Kulhánek

Autor: Milan Zachodil, 29.05.2020
Umístění: Pavlice 79, budova školy
Nápis:
Na této škole působil v letech
1935 1941
ŘÍDÍCÍ UČITEL FERD. KULHÁNEK
KTERÝ BYL DNE 30.7.1942
ZASTŘELEN NĚM. FAŠISTY.
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Kulhánek Ferdinand: 10.4.1889 Slatina, okr. Moravský Krumlov. Zde navštěvoval obecnou školu. Měšťanskou školu a učitelský ústav pak v Brně. Působil jako výpomocný učitel na trojtřídní obecné škole ve Valči a na dvoutřídní obecné škole v Přešovicích. Na téže škole jako definitivní učitel. V 1. světové válce byl četařem rakousko-uherské armády u 24. zemského pěšího pluku. Byl zajat 4.9.1915 u ukrajinského města Rovno. 16.7.1917 vstoupil do čs. legie v ruské Anžerskaje. 7.9.1917 byl zařazen k 3. rotě 8. střeleckého pluku. O měsíc později převelen do štábu 2. střelecké divize. 7.7.1918 se vrátil zpět k pluku. 12.11.1918 povýšen na desátníka. 7.3.1919 zvolen porotcem plukovního soudu. Téhož měsíce byl převeden do 1. pochodové roty a nedlouho potom opět k 3. rotě. V srpnu 1919 zbaven hodnosti desátníka, která mu byla později navrácena. 27.7.1920 byl demobilizován.
Účast v bojích:
Vladivostok (29.6.1918)
Nikolsk Ussurijský (3.-5.7.1918)
Ussuri (25.7. - 1.8.1918)
Gorbunovo Nižnyj Tagil - Salki (1. - 10.10.1918)
Kordon - Verch Lok (16. - 30.10.1918)
Černý Jar - Mazujevka - Kulikovo Kungur (19. - 25.12.1918)
Ochrana magistrály v úseku Mariinsk - Irkutsk (1.3. - 14.10.1919)
Vyznamenání: Československá revoluční medaile, Spojenecká válečná medaile.
Po válce působil na jednotřídní obecné škole v Ratišovicích jako zatímní správce školy a později jako definitivní správce školy. Od 1.9.1936 byl přeložen na trojtřídní obecnou školu v Pavlicích jako definitivní řídící učitel. Výnosem české zemské školní rady pro Moravu v Brně ze dne 25. března 1941, čís. 16175/41 byl dnem 31. března 1941 penzionován.
Za 2. světové války se účastnil odboje proti nacistické Třetí říši. Byl udán a dne 30. července 1942 pro něj přijeli agenti německé tajné policie Gestapo. Ferdinand Kulhánek ozbrojen revolverem utekl před nimi z bytu oknem a kolem místního hřbitova prchal směrem na Boskovštejn. Byl však dostižen a po krátké přestřelce zabit. Pohřeb se konal na zdejším hřbitově.
(zdroj: pavlice-historie.wz.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-22137
Souřadnice: N48°58'16.63'' E15°53'57.8''
Pomník přidal: Milan Lastovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Zachodil, 29.05.2020
Umístění: Pavlice, u kostela
Nápis:
NA PODĚKOVÁNÍ
PÁNU BOHU
ZA OCHRANU V LETECH
VÁLEČNÝCH HRŮZ
1939 - 1945
VĚNUJÍ FARNÍCI
ZA FARÁŘE
DR. F. JOSEFA ??????

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'19.39'' E15°53'48.34''
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob S. S. Batyrčin

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.10.2018
Umístění: Pavlice, hřbitov
Nápis:
GARDOVÝ SERŽANT
S. S. BATYRČIN
NAROZENÝ 1906
BASSR STĚRLBAŠOVSKÝ RAJON
ZEMŘEL 9. KVĚTNA 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-22135
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Ferdinand Kulhánek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.10.2018
Umístění: Pavlice, hřbitov
Nápis:
FERDINAND
KULHÁNEK
ŘÍDÍCÍ UČITEL V. V.
BYL ZASTŘELEN GESTAPEM
30.7.1942 V PAVLICÍCH
VE STÁŘÍ 53. LET.

ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Kulhánek Ferdinand: 10.4.1889 Slatina, okr. Moravský Krumlov. Zde navštěvoval obecnou školu. Měšťanskou školu a učitelský ústav pak v Brně. Působil jako výpomocný učitel na trojtřídní obecné škole ve Valči a na dvoutřídní obecné škole v Přešovicích. Na téže škole jako definitivní učitel. V 1. světové válce byl četařem rakousko-uherské armády u 24. zemského pěšího pluku. Byl zajat 4.9.1915 u ukrajinského města Rovno. 16.7.1917 vstoupil do čs. legie v ruské Anžerskaje. 7.9.1917 byl zařazen k 3. rotě 8. střeleckého pluku. O měsíc později převelen do štábu 2. střelecké divize. 7.7.1918 se vrátil zpět k pluku. 12.11.1918 povýšen na desátníka. 7.3.1919 zvolen porotcem plukovního soudu. Téhož měsíce byl převeden do 1. pochodové roty a nedlouho potom opět k 3. rotě. V srpnu 1919 zbaven hodnosti desátníka, která mu byla později navrácena. 27.7.1920 byl demobilizován.
Účast v bojích:
Vladivostok (29.6.1918)
Nikolsk Ussurijský (3.-5.7.1918)
Ussuri (25.7. - 1.8.1918)
Gorbunovo Nižnyj Tagil - Salki (1. - 10.10.1918)
Kordon - Verch Lok (16. - 30.10.1918)
Černý Jar - Mazujevka - Kulikovo Kungur (19. - 25.12.1918)
Ochrana magistrály v úseku Mariinsk - Irkutsk (1.3. - 14.10.1919)
Vyznamenání: Československá revoluční medaile, Spojenecká válečná medaile.
Po válce působil na jednotřídní obecné škole v Ratišovicích jako zatímní správce školy a později jako definitivní správce školy. Od 1.9.1936 byl přeložen na trojtřídní obecnou školu v Pavlicích jako definitivní řídící učitel. Výnosem české zemské školní rady pro Moravu v Brně ze dne 25. března 1941, čís. 16175/41 byl dnem 31. března 1941 penzionován.
Za 2. světové války se účastnil odboje proti nacistické Třetí říši. Byl udán a dne 30. července 1942 pro něj přijeli agenti německé tajné policie Gestapo. Ferdinand Kulhánek ozbrojen revolverem utekl před nimi z bytu oknem a kolem místního hřbitova prchal směrem na Boskovštejn. Byl však dostižen a po krátké přestřelce zabit. Pohřeb se konal na zdejším hřbitově.
(zdroj: pavlice-historie.wz.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6220-30746
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Václav Rada

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 15.10.2018
Umístění: Pavlice, hřbitov
Nápis:
RODINA RADOVA

V UPOMÍNKU NA
VÁCLAVA RADU
PADLÉHO VE VÁLCE 1918.

LEHKÉ ODPOČINUTÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká