Příbor

Pomník padlým letcům

Autor: Petr Tichý, 17.07.2009
Umístění: Příbor, Frenšťátská, křižovatka ulic Komenského a Frenštátská, na podstavci letadla
Nápis:
Texty na památníku před rekonstrukcí v roce 2011:
PŘÍSLUŠNÍCI 1. DOPRAVNÍHO LETECKÉHO PLUKU
MOŠNOV, ZAHYNUVŠÍ VE SLUŽBĚ
mjr. Emanuel Mikšík 1964
kpt. František Teplý 1964
npor. Ladislav Antoš 1964
npor. Zbyněk Flek 1964
kpt. Bohuslav Janke 1964
kpt. Jiří Juštík 1964
npor. Ing. Jan Sklenář 1964
kpt. Karel Sehnal 1964
kpt. Josef Harabiš 1964
rtm. Antonín Šida 1964
rtm. Boris Mikula 1968

PŘÍSLUŠNÍCI 8. STÍHACÍHO LETECKÉHO PLUKU
PŮSOBÍCÍHO V MOŠNOVĚ, ZAHYNUVŠÍ VE SLUŽBĚ
npor. Vlastimil Vránek 1959
mjr Milan Zámečník 1960
kpt. Jaromír Chrastina 1961
mjr. Vlastimil Zaydlar 1964
kpt. Karel Mixa 1967
por. Milan Vrtěl 1968
mjr. František Doležal 1974
kpt. Jaroslav Krafka 1983
por. Ing. Vojtěch Valášek 1983
pplk. Ing. Vladimír Mikeš 1989
mjr. Ing. Karol Bancalík 1989
mjr. Jiří Modr 1968

LETCI – ÚČASTNÍCI BOJŮ VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE – R. A. F.
plk. František Bönish 4.4.1913 Příbor – 23.2.1942
plk Oldřich Helma 11.1.1916 Příbor – 2.7.1941
plk. Otakar Kresta 17.9.1918 Příbor – Klokočov – 10.10.1992
rtm. Richard Olšovský 10.3.1918 Příbor – 27.2.1950
mjr. Josef Václav Štivar 8.3.1919 Příbor – 26.11.1974
plk. JUDr. Ing. Vladimír Vaněk 9.8.1911

Památce svých letců
Město Příbor a Vojenské sdružení rehabilitovaných
rok 2004
Autor návrhu: Ing. arch. Jaromír Jančík
Realizace: NOSTA s.r.o.
Poznámka:

Na podstavci letadla jsou uvedena také technicko-taktická data o letadle, mimo padlých pilotů z 2. světové války jsou na památníku uvedeni i piloti, kteří zahynuli při leteckých nehodách v poválečném období.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-21587
Souřadnice: N49°38'19.51'' E18°8'24.59''
Pomník přidal: Petr Tichý

Hrob Josef Štivar

Autor: Petr Kudláček, 10.01.2019
Umístění: Příbor, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
RODINA ŠTIVAROVA
JOSEF ŠTIVAR *8.3.1919 +26.11.1974
PŘÍSLUŠNÍK 313. STÍHACÍ LETKY R.A.F.

Souřadnice: N49°35'58.78'' E18°1'17'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Karel Kolařík

Autor: Monika Střelková, 12.10.2023
Umístění: Příbor, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
RODINA
KOLAŘÍKOVA

[Karel Kolařík]
Poznámka:

Pilot čet. Karel Kolařík od LP2 zemřel 3.6.1927 při letecké nehodě u obce Horka nad Moravou u Olomouce. Šlo o srážku ve vzduchu, ve druhém letadle zemřeli pilot čet. František Manhart a pozorovatel por. Alois Roháč. Další o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
V kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: Dne 3. června 1927 událo se u pluku letecké neštěstí při cvičení v souboji. Skupina dvoumístných letounů A-12 byla napadena stíhacím letounem za účelem výcviku ve střelbě s fotokulometem. Při jednom náletu Š-20 s pilotem čet. Kolaříkem 33. letky byl uvedeným letounem sražen trup letounu A-12 s posádkou čet. Manhardem (sic) a por. poz. Roháčem. Oba poškozené letouny se zřítily k zemi; pilot čet. Manhard (sic) pokusil se vyskočiti s padákem z letounu, padák však byl nešťastnou náhodou zachycen trupem letounu a roztržen, takže Manhard, jenž byl nalezen asi 50 m od trosek letounu se pádem zabil. Rovněž čet. Kolařík a por. Roháč zahynuli. Katastrofa se udála u Horky a vzbudila velké vzrušení. Pohřeb zahynulých se konal 5. června z nádvoří Štefánikovách kasáren na hlavní nádraží, odkud pozůstatky byly převezeny do jich rodišť, Roháče do Lenešic u Loun, Kolaříka do Příbora, pohřeb Manharda (sic) se konal téhož dne v Prostějově.

Články k nehodě:
https://kramerius.nm.cz/view/uuid:fa170f9e-09bb-4842-8fe1-ed65504a748f?page=uuid:95f86a1a-6e10-11ec-b3fc-001b63bd97ba&fulltext=kolarik
https://kramerius.nm.cz/view/uuid:428e022c-8b3e-4ffe-94ce-b17f496fa676?page=uuid:dccadf4a-1488-11e7-997b-005056ba013a&fulltext=kolarik
https://kramerius.nm.cz/view/uuid:e772eb07-2e49-4a63-a9ef-da4c8e5ce0b5?page=uuid:d95c62c1-c324-11e9-8936-001b63bd97ba&fulltext=kolarik


Souřadnice: N49°35'58.78'' E18°1'17'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček
Doplnění informací: Monika Střelková

Kenotaf Oldřich Helma

Autor: Petr Kudláček, 10.01.2019
Umístění: Příbor, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
RTM. LETEC-PORUČÍK,
HELMA OLDŘICH,
NAR. 11.1.1916
PADL ZA VLAST DNE 2.7.1941 V SALISBURY
V ANGLII VYZNAMENÁN ČS. VÁLEČNÝM KŘÍŽEM
A ČS. MEDAILÍ ZA CHRABROST.

Souřadnice: N49°38'37.76'' E18°8'39.68'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 28.01.2017
Umístění: Příbor, Jičínská 528, vestibul gymnázia
Nápis:
VE SVÉ NEJVYŠŠÍ OBĚTI
ZA VLAST A NÁROD 1938-1945
POLOŽILI ŽIVOTY TITO BÝVALÍ ŽÁCI
NAŠEHO ÚSTAVU:
FLORIÁN BAYER, KAREL FEIX, KAREL FIŠAR, LUDVÍK FOJTÍK, MARKÉTA FRIEDECKÁ, ADOLF GAJDUŠEK, Ing. RUDOLF HEISIG, FRANTIŠEK HOLUB, LEOPOLD CHALUPA, P. KAMIL JAROŠ, JOSEF KOTOUŠEK, LEOPOLD KROMPOLC
JAROSLAV LOHRER, AUGUSTIN MUŽNÝ, MOJMÍR NOVÁK, JAROSLAV NOVOBILSKÝ, JAROSLAV OBRANSKÝ, Ing. ČENĚK OCHRANA, JOSEF RAŠKA, RUDOLF SATEK. ALOIS TOMANČÁK, FRANTIŠEK VIDOMUS, A. J. VOLNÝ, RICHARD WEBER
ARNOŠT ŽÁČEK, FRANT. BĚGUS
Vaší lásce k národu a vlasti, Vašemu boji
za spravedlnost a pravdu a Vaší víře v osvobození
člověka od všeho útisku a bezpráví
věrni zůstaneme…
Masarykovo stát. reálné gymnasium v Příboře
??
Poznámka:

ze snímku nečitelný text v posledním řádku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27677
Souřadnice: N49°38'26.41'' E18°8'24.04'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Volný

Autor: Jakub Malinovský, 10.08.2023
Umístění: Příbor, Juráňova, starý hřbitov u kostela sv. Františka Serafínského
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
NÁŠ DRAHÝ SYN
JAN VOLNÝ
KTERÝ PADL NA POLI SLÁVY
SMRTÍ HRDINY
DNE 22. KVĚTNA 1915.
KÉŽ ŠLECHETNÁ TVOJE DUŠE
VYPROSÍ NÁM
BRZKÉHO SHLEDÁNÍ.

Souřadnice: N49°38'35.56'' E18°8'50.24'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jakub Malinovský
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Raška

Autor: Jakub Malinovský, 09.09.2023
Umístění: Příbor, Juráňova, starý hřbitov u kostela sv. Františka Serafínského
Nápis:
JOSEF 1906 - 1943 popraven Breslau
Poznámka:

- člen Obrany národa
- za odbojovou činnost zatčen - srpen 1940
- odsouzen „k trvalé ztrátě cti a trestu smrti pro zločin přípravy k velezradě" - leden 1943
- popraven - 16.4.1943
(zdroj:Měsíčník města Příbor, rok 2015, březen, str. 18).


Souřadnice: N49°38'35.56'' E18°8'50.24'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 26.08.2009
Umístění: Příbor, Náměstí S. Freuda, na zdi radnice
Nápis:
Horní deska:
VLASTENCŮM A OSVOBODITELŮM
1939 – 1944 – 1944 – 1945

Levá dolní deska:
MICHALÍK ANTONÍN DRNHOLEC
JURAŇ FRANTIŠEK OSTRAVA
HELMA OLDŘICH ANGLIE
HOLUB FRANTIŠEK OSVĚTIM
KROMPOLC EDUARD OSVĚTIM
MAJER JOSEF VSETÍN
KUBÍN OTTO OPAVA
OBRANSKÝ JAR. BRNO
ŠAJTAR JOSEF MAUTHAUSEN
FOLDYNA KAREL BUCHENWALD
RAŠKA JOSEF BRESLAU
STRAKOŠ VOJTĚCH OSVĚTIM
KROMPOLC LEOPOLD MAUTHAUSEN
MELČÁK JAN MAUTHAUSEN
SASÍN RUDOLF MAUTHAUSEN
HOLUBOVÁ LUDMILA OSVĚTIM
KÖTT KAREL OPAVA
LOHRER LOM JAR. SOKOLOVO
BAJER RUDOLF BRESLAU
SEDLÁŘ LADISLAV BRESLAU
LINART LUDVÍK BRESLAU
HUDEK KAREL WALDHEIM
DOBEŠ JOSEF BRESLAU
KABÁT DOMINÍK BRESLAU
SATEK RUDOLF PŘÍBOR
FILIP JAN BUCHENWALD

Střední dolní deska:
STARŠINA D. R. FEDOROVIČ
S. MICHALOVI
KAPITÁN T. M. KYRYLOVIČ
M. P. PROKOPĚVIČ
SERŽANT J. V. VASILJEVIČ
INŽENÝR G. KADUČENKO
E. S. KURACHNET
VOJÍN A.K. AVZELBAJEVIČ
ST. SERŽANT KULIKOV
VOJÍN S. A. MATVĚJNIČ
KAPITÁN B. A. EFIMOVIČ
VOJÍN SUCHANOV

ODHALENO U PŘÍLEŽITOSTI
20. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
MĚSTA PŘÍBORA
5.5.1965

Pravá dolní deska:
FILIP JAN TURČ. MARTIN
TOŠENOVSKÝ HYNEK DOL. BEČVA
VOLNÝ ANTONÍN TAIWAN
VIDOMUS FRANTIŠEK MÍROV
HERIAN JOSEF BRNO
MONSPORTOVÁ LUDM. OSVĚTIM
HANDSCHUH METOD TEREZÍN
KOTOUČEK JOSEF BUCHENWALD
KOTOUČKOVÁ JOS. RAWENSBRÜCK
NĚMEC KVIDO POLSKÝ TĚŠÍN
P. JAROŠ KAMIL SCHÜLP
KROMPOLC VLAD. TEREZÍN
VIDOMUS JAROSLAV PRAHA
GAJDUŠEK ADOLF PRAHA
ING. OCHRANA Č. PRAHA
HOLUB ALOIS TEREZÍN
ŠLOSAR FRANTIŠEK TEREZÍN
RICHTER KAREL TEREZÍN
KRAMPL JAN TEREZÍN
FOLPRECHT JOSEF TEREZÍN
FILIP RUDOLF NOVÝ JIČÍN
OLENDER ANTONÍN PLZEŇ
MOTAL STANISLAV NOVÝ JIČÍN
VESELKOVÁ IRENA LUKAVEČEK
BERGMANOVÁ JUDITA OSVĚTIM
BÖNISCH FRANTIŠEK ANGLIE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-27152
Souřadnice: N49°38'24.83'' E18°8'40.2'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Tichý

Pamětní deska Jaroslav Lohrer Lom

Autor: Petr Tichý, 25.02.2007
Umístění: Příbor, Stojanovana, na zdi domu, na křižovatce ulic Stojanova a Žižkova
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
SE NARODIL DNE 4.1.1917
NADPORUČÍK
JAROSLAV LOHRER-LOM,
KTERÝ PADL V BITVĚ
U SOKOLOVA 8.3.1943

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-26543
Souřadnice: N49°38'18.89'' E18°8'40.38''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 13.09.2010
Umístění: Příbor, Tyršova, park mezi ulicí Tyršova a ZŠ Jičínská
Nápis:
(záď)
Padlým legionářům a vojínům
první světové války
1914 – 1918
Bayer Josef, Biel Frant., Bohumínský, Bohumínský J., Čepek Bohusl., Gemserer Jos., Grossmann J., Herzig Hynek, Grygar Josef, Horák Robert, Konvička Frant., Kon Bedřich, Kriške Jos., Krompolc Bed., Kutač Josef, Kopeslinský J., Kirschbaum O., Kobližka Štěp., Konvička Jan, Šustala Aug., Sedláček Jan, Michalík Emil
Bahner Viktor, Bayer Jan leg., Bohumínský Frant., Bielitza Ludvík, Borovička Jan, Dostal Alois, Frenštacký Alois, Genserek Ignác, Gillar Rudolf, Gillar Vavřín, Halfar Štěpán, Jachan Otakar leg., Jalůvka Josef, Juřena Adolf, Kalmus Rudolf, Kopka Antonín, Kožnar Stan. leg., Kresta Frant., Kulka Emil, Lohrer Jan, Lubina Ludvík, Machala Rudolf, Ondrůšek Jan, Panáč Frant. leg., Perl Ervín, Pyškytl Josef, Rolný Jakub, Rybář Josef, Smolík Frant., Sablatura Frant., Sasín Frant.
Bayer Gothard, Bláha Otakar, Bolom Jan, Bilský Karel, Černoch Frant., Dybal Rudolf, Gansar Ferd., Geisler Antonín, Gillar Frant., Golz Viktor leg., Horkel Frant., Janík Benedikt, Janotka Frant., Kaluža Richard, Karas Blažej, Kopka Josef, Kresta Jan, Kutáč Josef, Kunz Gustav, Luley Hubert, Mocek Antonín, Mais Alois, Monsport Rich., Pikulík Jan, Pernica Frant., Raška Josef, Riml Václav, Rolný Hermann, Rybář Josef, Štěpán Alois, Šup Aug.
Lacina Frant., Lanča Josef, Lichnovský Ant., Monsport Alois, Ochrana Frant., Raška Ferd., Polášek Lamb., Šilavec Štěp., Štěpán Cyril, Uherek Karel, Vazda Vilém, Visnar Frant., Volný Adolf, Wiedermann, Šigut Frant., Schneider Ant., Bajer Mořic, Bolom Frant., Klein Josef, Ulman Václav, Follunovsky
(bok)
OBĚTI ZA VLAST
1938 – 1945
1941
Helma Oldřich letec padl
v bitvě o Anglii
1942
Foldyna K. Buchenvald
Kubín Otto Opava
Krompolc Ed. Osvěnčim
Obranský Jarosl. Brno
Pilát Emil Osvěnčim
Strakoš Vojt. Osvěnčim
1943
Melčák J. Mauthausen
Sasin Rud. Mauthausen
Raška Josef Breslau
Krompolc Le. Maauthausen
1944
Bajer Rudolf Breslau
Bergmanová J. Terezín
Dobeš Josef Breslau
Dudek Karel Waldheim
Kabát Dominik Breslau
Kött Karel Breslau
Linart Ludvík Breslau
Sedlář Ladislav
Filip Jan Turč. Mart.
Poznámka:

Dílo ak. soch. Fr. Juráně. Odhalen 7.10.1928 na prostranství před sokolovnou, v době okupace ukryt, po osvobození postaven u školy (4.5.1946). Do základů vloženy původní pamětní listiny i nové dokumenty. (zdroj CEVH MO ČR)
Bajer Jan, nar. 24.6.1885 Příbor okr. Nový Jičín. V RU armádě sloužil u 100. pěšího pluku jako vojín. Zajat 15.9.1914, řeka San. Do čs. legií v Rusku se přihlásil v Kustunaje, Orenburg. Zařazen 12.7.1918 jako vojín k 3. střeleckému pluku. Padl 7.8.1918 stanice Kyn, Ural.
Jachan Oto (Otakar Antonín), nar. 11.3.1895 (24.3.1895) Brno, bydliště Příbor okr. Nový Jičín. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku jako poručík. Zajat 6.6.1915, Mosciuszka. Do čs. legií v Rusku se přihlásil v Kyjevě, zařazen 21.6.1916 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Padl 16.7.1918 jako poručík 5. střeleckého pluku v boji u Chodlinska (Chvalinky), pohřben ve společném hrobě ve Spasskoje.
Kožnar Stanislav, nar. 14.3.1897 Přerov, bydliště Příbor okr. Nový Jičín. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako praporčík. Zajat 17.8.1917, Selo, Korite. Do čs. legií v Itálii se přihlásil v Sulmoně, zařazen 12.7.1918 k 31. pěšíku pluku. Zastřelil se 9.11.1918 jako poručík u domu "Varoto Giuseppina", pohřben v Albignasegno.
Panáč František, nar. Hukvaldy okr. Místek, bydliště Sklenov okr. Místek. V RU armádě sloužil u 13. zeměbraneckého pěšího pluku jako svobodník. Zajat 20.11.1914, Křivoplo. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 1.8.1918, Omsk. Zařazen 3.8.1918 jako vojín k 3. střeleckému pluku. Padl 22.9.1918.
Golz (Holz) Viktor (Vojtěch), nar. 26.7.1895 Příbor okr. Nový Jičín. V RU armádě sloužil u 100. pěšího pluku jako vojín. Zajat 12.7.1916, Dobrá Voda. Do čs. legií v Rusku se přihlásil v Svatošín, Kyjev, zařazen 13.8.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Padl 24.6.1918 Nižní Udinsk, zde pohřben u žel.stanice.
(zdroj. http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-26548
Souřadnice: N49°35'37.93'' E18°0'30.89'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. František Jedlička