Rybí

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Rybí, parčík před poštou
Nápis:
1914 - 1918

VĚŘÍM I JÁ BOHU, ŽE PO PŘEJITÍ
VICHŘIC HNĚVU, HŘÍCHY NAŠIMI
NA HLAVY NAŠE UVEDENÉHO
VLÁDA VĚCÍ TVÝCH ZASE SE
K TOBĚ NAVRÁTÍ, Ó LIDE ČESKÝ!
J. KOMENSKÝ

RUDOLF BARTOŇ † 1914
PETR HANZELKA P. "
FRANTIŠEK JAHN † 1915
KAREL HAVRLANT P. "
KAREL MELNAR P. "
JAN FRÝDEL P. "
PETR HOLUB P. "
PETR ŠENK P. "
JOSEF HUB P. "
FRANTIŠEK HAJDA † "
PAVEL BARTOŇ P. "
PETR BAJER P. "
ALOIS BURDA P. "
JAN MAREK † "
JAN HYKEL † 1915
HEŘMAN HOLUB P. 1916
LEOPOLD KVITA P. "
JOSEF ČÍP P. "
ALOIS HRČEK P. "
PAVEL KVITA P. "
JAN BRADÁČ P. "
KAREL ZÁTOPEK P. "
JAN HRČEK P. "
EDMUND BAJER P. "
JOSEF HORUTA P. "
PETR MELNAR P. "
JAN LOŠAK LEG. P. 1917
JAN MELNAR P. "
PAVEL MELNAR P. 1917
JOSEF VOJKUVKA P. "
PETR HAVRLANT P. "
ALOIS MALIŇÁK P. "
PETR HAVRLANT LEG. † 1918
JOSEF HANZELKA LEG. P. "
JAN ROHEL † "

deska vlevo:
NEZAPOMÍNEJME TĚCH,
KTEŘÍ PRO NÁS OBĚTOVALI VŠE...
HAVRLAND JOSEF 26.6.1906 - 4.3.1942
BARTOŇ ADOLF 18.12.1910 - 8.12.1943
HAVRLAND JINDŘICH 24.11.1908 - 8.12.1943
PUSTĚJOVSKÝ VLAD. 28.12.1907 - 16.12.1944
HORUTA LADISLAV 28.5.1913 - 11.5.1945

deska vpravo:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
CHRABRÉ RUDÉ ARMÁDĚ -
OSVOBODITELCE

VĚNUJE ČSM RYBÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8115-22257
Pomník přidal: Jiří Paclík
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Lenka Šimčíková, 13.07.2013
Umístění: Rybí, na katolickém hřbitově, u kostela
Nápis:
ČECHOSLOVÁKU,
KTERÝ JDEŠ KOLEM, VĚZ,
ŽES TO BYL I TY,
PRO JEHOŽ SVOBODU
NÁS MILIONY VYKRVÁCELO.
VDĚČNÍ MUSÍME BYTI ČINY-
NE SLOVY!!!
HRDINNÉ RUDÉ ARMÁDĚ
GENERALISSIMA STALINA
VĚNUJE SVAZ ČESKÉ MLÁDEŽE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8115-22255
Pomník přidal: Lenka Šimčíková