Brodek u Konice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 01.06.2005
Umístění: Brodek u Konice, místní část Deštná, u kapličky
Nápis:
1914-1918

ANTL KARL,
BLÖSL VINCENZ
CZERNOHORSKY JOS.
DOSTAL ALOIS
DOSTAL EMIL
FRANZ JOHANN
FRANZ THADOAUS
FRANZ RICHARD
GRÖPL FRANZ
GRÖPL FRANZ
nečitelné
GROP JOHANN
GRÖPL JOSEF
HOFMANN JOSEF
HOFMANN KARL
JORDA JOSEF
JORDA KARL
KUBA JOSEF
KÜHR JOSEF
KÜHR JOHANN 51
MOHLER EDUARD
MOHLER KARL 100
MOTZ FRANZ
MÜLLER JOSEF
SIEBER JOSEF
STREIT JOHANN
Poznámka:

Původně samostatná obec Dešná byla od r.1900 zcela německá. Při záboru do Sudet zde žilo v r.1938 - 494 obyvatel. Za obcí byla celnice a začínala Protektorátní republika. Jednalo se o nejjižnější výběžek na severu Sudet, který zasahoval hluboko do středu republiky.

Poznámky ke jménům z pomníku
Antl Karl: *10.7.1886 Dešná 63, vojín 93.pěšího pluku, zemřel 17.7.1916 v posádkové nemocnici č.30 v Košicích, pohřben na ústředním hřbitově v Košicích.
Bloesel Vincenc: *28.2.1883 Dešná 27, kartotéka padlých VÚA Praha uvádí příslušnost k 54. pěšímu pluku, 1.3.1919 pohřešován a prohlášen za mrtvého. 6.ledna 1915 je v seznamu ztrát zápis o jeho zranění. Byl příslušníkem 2.setniny 54.pěšího pluku
Černohorský Josef: *21.7.1891, Dešná 14, lze předpokládat, že jde o tohoto rodáka, chybí další informace.
Dostal Alois: *24.1.1887 Dešná 45, vojín 13.zeměbraneckého pluku, prohlášen za mrtvého, datum neznámý.
Dostal Emil: *1891, četař 7.setniny 54.pěšího pluku, padl 20.4.1915 na bojišti u Horocholiny (souřadnice 48.7697650N, 24.5942286E) nedaleko Bohorodczan. Pohřben 21.4.1915 v Horocholině na dnešní Ukrajině. Začátkem roku 1915 se léčil po střelném zranění předloktí v nemocnici v Hranicích. Byl v té době příslušníkem kulometné čety.
Franz Johann: *7.2.1898 Dešná 36, vojín 13.zeměbraneckého pěšího pluku zemřel 17.7.1918 u San Dona di Piave (souřadnice 45.6293547N, 12.5661064E) na italské frontě nedaleko Benátek, pohřben v místě. Bratr Thadaus byl prohlášen za mrtvého k 31.12.1919.
Franz Richard: *22.4.1894 Dešná 32, kadet aspirant, příslušník 10.setniny 93.pěšího pluku, zemřel 31.srpna 1915 u vsi Jeziercany (souřadnice 49.0818350N, 25.2853850E), poblíž Przewloky v Haliči, dnes Ozerjany a Perevolka u Bučače na Ukrajině. Pohřben je tamtéž. Od 30. srpna do 1. září padlo při bojích u Perevolky 71 mužů jeho III. praporu. Byl mezi nimi i student Richard Franz.
Franz Thadaus: *27.3.1883 Dešná 36, vojín, prohlášen za mrtvého k 31.12.1919. Bratr Johann (1898) padl v roce 1918 u San Dona di Piave na italské frontě.
Gröpel Franz: *10.8.1892 Dešná 122, dělostřelec, dle matriky narození byl prohlášen za mrtvého, poslední informace jsou z 16.5.1916.
Gröpel Franz: *19.5.1892 Dešná 17, v matrice narození uvedena 19.11.1917 svatba se Stefanií Franzovou z Brodku u Konice, desátník dragounského pluku č.12, padl 28.12.1917 na Monte Tomba (souřadnice 45.8876408N, 11.8950269E) na italské frontě v bitvě na Piavě, pohřben na místě boje ten samý den.
Gröpel Johann: *2.4.1878 Dešná 18, vojín 93.pěšího pluku, prohlášen za mrtvého k 1.3.1919.
Gröpel Josef: *6.6.1890 Dešná 17, nebo 19.8.1890 Dešná 104, z matriky narození není zřejmé, o kterého vojína I. praporu 93.pěšího pluku jde. Padl 27.6.1917 u vsi Selo (souřadnice 45.8211858N, 13.6172453E), dnes Sela na Krasu v Přímoří na italské frontě, pohřben byl ten samý den na vojenském hřbitově IV, Berje, dnes Brje pri Komnu blízko italských hranic ve Slovinsku.
Hofmann Josef: *28.1.1883 Dešná 35, vojín 14.zeměbraneckého pěšího pluku (doplňovací obvod Brno), prohlášen za mrtva 1.3.1919. Bratr Karl (1884) zemřel v Tomsku na Sibiři.
Hofmann Karl: *28.12.1884 Dešná 35, vojín 13.domobraneckého pěšího pluku, zemřel 17.6.1918 na nádraží v Tomsku II (souřadnice 56.4895022N, 84.9514625E) na Sibiři. Pohřben je v Tomsku, místo a datum je neznámé. Jeho bratr Josef (1883) byl prohlášen za mrtvého.
Jorda Josef: *23.12.1885 Dešná 111, myslivec, 1.setnina 16.praporu polních myslivců (doplňovací obvod Krakov), zemřel dle Seznamu ztrát z 27.9.1915 mezi 6. – 10. 5.1915. V zápise z 2.11.1914 je uváděno také jeho léčení v nemocnici č.2 ve Vídni II.
Jorda Karl: *28.10.1891 Dešná 44, zemřel 21.12.1915 u Oslavija, okr. Gorice v Přímoří, pohřben na novém hřbitově v Pevna (souřadnice 45.9636442N, 13.6152925E). Kartotéka padlých uvádí jeho příslušnost ke skupině ženijního št. (?) 58.divize.
Kuba Josef: chybí informace
Kühr Johann: chybí informace
Kühr Josef: *13.5.1887 Dešná 51, ženatý, vojín 54.pěšího pluku, zemřel 14.5.1917 na plukovním obvazišti ve vsi Przyslup v Haliči, pohřben 15.5.1917 na řecko-katolickém hřbitově v Przyslup (souřadnice 48.7383308N, 24.2548111E), dnes Lukvytsia, poblíž města Kaluš na Ukrajině
Mohler Eduard: chybí informace
Mohler Karl: 5.10.1878 Dešná 115, kartotéka padlých uvádí pouze 18.6. ---- prohlášení za mrtvého.
Motz Franz: 3.11.1891 Dešná 3, v seznamu ztrát 14.listopadu 1914 je veden jako mrtvý (tot). Byl vojínem 11.setniny 93.pěšího pluku. Místo ani doba smrti není známa.
Müller Josef: chybí informace
Sieber Josef: *7.6.1885 Dešná 8, ženatý, myslivec 2.setniny 6.praporu polních myslivců, padl 25.6.1915 při přechodu řeky Dněstr u Martynow Stary (souřadnice 49.2023433N, 24.5562056E) dnes Starij Martiniv poblíž Burštína. Pohřben byl tamtéž. Jeho jméno je uvedeno na nově vybudovaném pomníku, který je věnován padlým a zemřelým při bojích na Dněstru koncem června 1915.
Streit Johann: * 25.1.1896 Dešná 85, v matrice narození uvedeno“ prohlášen za mrtva“, chybí další informace.

Doplnění jmen padlých, zemřelých a nezvěstných z Brodku u Konice-Dešná (neuvedených na pomníku)
Franz Konrad: *19.11.1885 Dešná 65, příslušník 93.pěšho pluku, svobodný, dělník bydlící v Dolním Rakousku, bojoval na italské frontě a naposledy psal 29.6.1915. Od té doby je nezvěstný, a proto byl k 2.11.1917 prohlášen za mrtvého. Zápis ztrát (Verlustliste) z 19.4.1918 uvádí jeho pobyt v zajateckém táboře Bolwa, Gouvernement Orel v Rusku jako domobraneckého vojína 93.pěšího pluku.
Kühr Friedrich: *12.2.1887 Dešná 8, vojín 16.praporu polních myslivců, padl 5.6.1916 u Doraschnoutz (souřadnice 48.5888694N, 25.8867531E) poblíž města Zastawna v Bukovině (dnes Dorošivci). O den později byl zde pohřben.
Kühr Josef Wenzel: *26.12.1896, v matrice narození uvedeno „prohlášen za mrtva“, den úmrtí stanoven na 4.6.1918.

(zdroje: matrika obce Dešná, archív VHA Praha, Österreichische Nationalbibliothek Wien, Severomoraváci za Velké války, díl II. - V ruském blátě a v žáru jižního slunce, mapy.cz, Signum belli 1914–1918)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7103-29391
Souřadnice: N49°32'42.7'' E16°50'47.1''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal
Doplnění informací: Josef Marián