Detva

Pomník Jozef Kružliak

Autor: Ľubomír Fekiač, 28.07.2011
Umístění: Detva, miestna časť Piešť
Nápis:
PAMIATKE HRDINOVI
STRELNÍKOVI
JOZEFOVI KRUŽLIAKOVI

NARODENÉMU DŇA 21.XI.1919. V DET-
VE-PIEŠTI, KTORÝ NARUKOVAL K
VOJSKU DŇA 21.X.1940. PADOL HR-
DINSKOU SMRŤOU DŇA 15.IX.1942 V
OBCI KUTAJSKAJA OKRES MAIKOP,
OBLASŤ KRASNODAR, SOV. RUSKO.
NA TVOJU VEČNÚ PAMIATKU DAL
TI POSTAVIŤ TENTO POMNÍK KTO-
RÝ BUDE HLÁSAŤ TVOJÚ HRDIN-
SKÚ SMRŤ TVOJ MILUJÚCI OTEC
JOZEF KRUŽLIAK. SPI SLADKO
TAM V ĎALEKEJ CUDZINE. S BO-
HOM SYN NÁŠ DRAHÝ.
Poznámka:

Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944): http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-protisovietske-tazenie-jun-1941-august-1944.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°30'32.32'' E19°24'44.35''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Edward V. Baranski a Daniel Pavletich

Autor: Ľubomír Fekiač, 05.12.2010
Umístění: Detva, mestská časť Piešť, dom č. 200
Nápis:
Na pamäť členom americkej misie OSS, kpt. Edwardovi
V. Baranskému a Danielovi Pavletichovi, účastníkom
boja za slobodu ľudu Slovenska, zajatým v Piešti,
dňa 9. decembra 1944 a popraveným v Mauthausene
v Rakúsku, dňa 24. januára 1945.
Ich hrdinstvo neupadne do zabudnutia.

In memory of OSS Capt. Edward V. Baranski
and Daniel Pavletich, who were captured in Piešť,
Slovakia on December 9, 1944 and executed at Mauthausen,
Austria on January 24, 1945, while fighting for the freedom
of the Slovakian people.
Their bravery has not been forgotten.
Poznámka:

SNP umožnilo Slovensku vstúpiť do povojnovej Európy po boku protifašistickej koalície a víťazných národov 2. svetovej vojny. Viazalo značné vojenské nepriateľské sily. Patrilo k najväcším ozbrojeným protifašistickým vystúpeniam v Európe, na ktorom sa zúčastnili aj príslušníci 32 národov a národností sveta, medzi nimi aj Američania - príslušníci 15. Air Force (americkej leteckej armády) a spravodajskej skupiny OSS. Zárodok budúceho Office of Strategic Services – Úradu strategických služieb (OSS) signalizovala už existencia Úradu koordinátora strategických informácií, ktorý vznikol na podnet prezidenta USA F. D. Roosevelta v júni 1941 z prirodzenej nutnosti systematicky získavať a spracovávať spravodajské informácie rôzneho významu viažuce sa k vojne. Táto úloha zostala v obsahovej náplni úradu aj po jeho preformovaní sa na OSS v júni 1942, aby pod velením plk. W. J. Donovana pokračovali jeho príslušníci v systémovo pojatej spravodajskej činnosti v prospech podpory antifašistického hnutia odporu v strednej a východnej Európe. Americký OSS pracoval na podobnom princípe ako britský SOE. Vznik OSS (tvoril pevnú súčasť americkej armády) prijala pre jeho značnú operačnú samostatnosť s nevôlou nielen samotná americká vojenská spravodajská služba a Ministerstvo zahraničných vecí USA, ale aj Joint Chiefs of Staff (Zbor náčelníkov štábov – JCS), ktorému OSS priamo podliehal. V programe OSS dominovalo spravodajstvo všetkého druhu, sabotáže a diverzie v tyle nepriateľa, vysadzovanie agentov na okupované územie, riadenie bombardovania vytipovaných dôležitých priemyselných a hospodárskych cieľov, doprava vojenského materiálu európskej rezistencii, evakuácia zranených osôb z ohrozených priestorov atď. (zdroj: http://www.muzeumsnp.sk/data/clanky/Spojenecka_pomoc_USA_a_SNP.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°30'55.72'' E19°24'5.63''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob vojaka Červenej armády

Autor: Sebastián Langhoffer, 07.05.2019
Umístění: Detva, mestská časť Zapriechody, vrch Kochlačka
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
HRDINOM SOVIETSKEJ
ARMÁDY V 2.SVETOVEJ
VOJNE.

TU ODPOČÍVA NEZNÁMY
SOVIETSKY VOJAK KTORÝ
PADOL ZA OSLOBODENIE
DETVY 12.II.1945
Poznámka:

Tento hrob sa nachádza na vrchu Kochlačka pri Detve, kde boli silné oslobodzovacie boje. Neďaleko sa nachádzala aj zemľanka.
Podľa zdroja ( www.detva.sk/download_file_f.php?id=162780 ) by malo ísť o hrob neznámeho ruského vojaka, ktorý padol pri oslobodzovaní Detvy. Tabuľa bola viackrát zničená alebo ukradnutá a prerábaná.
V publikácii OSLOBODZOVANIE PODPOĽANIA A ZVOLENA, vydal: CZV KSS, Závody ťažkého strojárstva n. p. DETVA, január 1986, autori: Jozef Salva a Milan Paľko, ktorej bolo vydaných 600 kusov, je na strane č. 25 fotografia hrobu a pod ňou text: "Hrob sovietskeho vojaka Nikolaja Iľjiča Prudnikova na Kochlačke". V uvedenej publikácii je aj mapka s ďalšími asi desiatimi vyznačenými hrobmi v chotári.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'12.44'' E19°23'48.1''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Sebastián Langhoffer

Hrob legionářů

Autor: Sebastián Langhoffer, 05.12.2020
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
Na pamäť vojakom 6. čs.
streleckého domobranného práporu,
ktorí padli 5.júna 1919 v bojoch
proti armáde Maďarskej republiky rád
v chotári Detvy

FRANTIŠEK LIDRAL
narodený 12.3.1899 v Zlívě
pri Českých Budejoviciach,
Čech

ANTONÍN STRNAD
narodený 15.12.1898
v Dolných Studýnkách,
okres Šumperk, Čech
Poznámka:

Původní text:
NEZNÁMY VOJAK

TU LEŽIA TRAJA LÉGIONÁRI.
VRACAJÚCI SA Z RUSKÉHO
ZAJATIA.
ZASTRELILI ICH
ŽIDOBOĽŠEVICKÉ VOJ.
5.6.1919.
TIETO VOJS. PREKRO.
MAĎ.-SLOV. HRANICE.
V PREŠOVE 16.6.1919
VYHLÁSENÁ „SLOV. REP. RÁD“
A NA ÚZ. SLOVENSKA,
STANNÉ PRÁVO.
ZASTRELENÍ BOLI:
NEZNÁMY SLOV. LEGIONÁR.
FR. LÍDRAL * V ZLÍVĚ
OKR. Č. BUD. 12.3.1899 ČECH.
AN. STRNAD * V STUDÝNKACH
OKR. ŠUMP. 15.12.1898 MORAVÁK

JE VENOVANÁ 3 LEG. A VŠETKÝM
OBETIAM 1. SV. VOJNY.
JE POSTAVENÁ Z DAROV
OBČANOV DETVY A OBECNÉHO
DOMU. OBNOVILI JU OBČ. DETVY
A SĽS V DETVE.

Od tejto udalosti uplynulo takmer 95 rokov a pamätníci už nežijú. Asi už nie je možné od nikoho potvrdiť, či sú tam zavraždení aj pochovaní, ale zrejme áno, nápis tomu nasvedčuje. V blízkom okolí osobitné hroby nemajú. Štefan Melich-Cestár, ľudový umelec vyrezávajúci detvianske drevené kríže sa obetavo o pomník staral, udržoval a obnovoval ho. Tabule sú už dosť poškodené a pravdepodobne budú v budúcnosti vymenené za nové. Židovská náboženská obec oficiálne namietala proti dobovému výrazu "židoboľševické", a preto mesto pravdepodobne vymení poškodenú tabuľu za novú bez tohto výrazu. Taktiež sa zatiaľ nepodarilo jednoznačne potvrdiť, či zastrelení muži, vracajúci sa zo zajatia domov boli skutočne aj legionármi. (Ľubomír Fekiač)

Začiatkom roka 2014 sa podarilo zohnať dokumenty týkajúce sa tohto vojenského pietneho miesta. V nich sa o Františkovi Lídralovi a Antonínovi Strnadovi uvádzajú nasledovné nové údaje. František Lídral, vojak 6. čs. domobraneckého streleckého práporu, I. rota, v inom dokumente ako desiatnik. Antonín Strnad, vojak 6. čs. domobraneckého streleckého práporu, I. rota. Obaja český vojaci - legionári mali padnúť v prestrelke medzi postupujúcou armádou MRR a ustupujúcim práporom československého vojska na Laššovskom majeri na vŕšku pri kríži na ceste do Gáboríkov. Prápor ustupoval z Detvy až k Badínu pri Banskej Bystrici. MNO nariadilo exhumáciu pozostatkov oboch vojakov a ich reinhumáciu na čestnom mieste. Tento akt mal byť prevedený 23.11.1933 a miestny obvodný lekár MUDr. Kaufmann mal byť členom komisie pri exhumácii.
V jednom dokumente sú záznamy o ďalších troch českých vojakoch padlých v týchto bojoch a o jednom slovenskom vojakovi:
Leopold Tuma (Tůma ?), *9.11.1898, Záhor okr. Jihlava, slobodník 4. čsl. pluku, zajatý a v zajatí zastrelený pri Očovej okr. Zvolen, pochovaný 16.6.1919 v Očovej,
Vilém Brumovský, *5.7.1897 Bruzberk okr. Místek, strelec 1. čs. streleckého práporu, padol 7.6.1919 pri Očovej okr. Zvolen, pochovaný 14.6.1919 v Očovej,
Jozef Vodolan, *1896, Strečkov okr. Benešov, vojak 102. pešieho pluku, padol 11.6.1919, pochovaný na obecnom cintoríne Rybáry-Sliač kúpele,
Ján Drahoň, *1872, Sielnica okr. Zvolen, † 4.12.1918 v Sielnici, vojak 16. pešieho pluku, zomrel u svojej rodiny.
K obom padlým legionárom sa medzi ľuďmi zachovala spomienka staršieho pána, že padli „na vrchu Urpín“ – to je miestna vyvýšenina medzi Detvou a Kriváňom (nie Urpín nad Banskou Bystricou). Pomník bol postavený približne v roku 1934 a stavala ho vojenská jednotka, ktorá ho do Detvy prišla postaviť. (Ľubomír Fekiač)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55799
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Sebastián Langhoffer

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Švábenský, 21.11.2007
Umístění: Detva, Cintorínská 1
Nápis:
V TOMTO DOME 18.1.1945 BOLI GESTAPOM
TRÝZNENÍ A MUČENÍ TÍTO OBČANIA DETVY

MIKULÁŠ HANUSKA nar. 30. 4.1924
JÁN HANUSKA nar. 15. 5.1929
PAVEL MOJŽIŠ nar. 15. 7.1897
MIKULÁŠ SUJA nar. 18. 8.1911
JÁN TRŠO BÁNIK nar. 14.11.1908
JOZEF ODZGAN nar. 4.10.1926
JÚLIA ODZGANOVÁ nar. 4. 9.1897

ČESŤ ICH PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'49.98'' E19°25'15.6''
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ľubomír Fekiač, 26.12.2013
Umístění: Detva, Cintorínska, pri plote cintorína
Nápis:
TU BOLO V r. 1944
NEMECKÉ POPRAVISKO.
Na tomto mieste v dobe
II. svetovej vojny, bolo guľkou do tyla
popravených 7 občanov Detvy,
ktori boli spoločne zahrabani
v treťom járku od severu.
Na jar roku 1945 boli exhumovaní
a s náležitými poctami
pochovaní do svojich
rodných hrobov.
VINNÍ AJ NEVINNÍ, SME TU
RUKAMI VRAHOV
ŽIVOTY SVOJE SKONČILI.
Poznámka:

Táto pamätná tabuľa súvisí s pamätnou tabuľou na ulici Cintorínska 1. Na nej sú mená popravených siedmich obetí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'56.39'' E19°25'33.86''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Alexej Vasilievič Bacholdin

Autor: Sebastián Langhoffer, 05.12.2020
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
лейтенант
Бахолдин Алексей Васильевич
партизанская бригада
генерала М.Р.Штефаника
1922 - 22.10.1944 г.
Погиб в СНВ
Честь его памяти
Poznámka:

Původní text:
ALEXEJ VASILIEVIČ BACHOLDIN
PORUČÍK PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
PADOL 22. X. 1944 V SNP
ČESŤ JEHO PAMIATKE

Meno poručíka A. V. Bacholdina sa nachádza aj na Pomníku Obetiam 1. a 2. svetovej vojny na Partizánskej ulici. Jeho meno môže súvisieť aj s Pomníkom partizánom, tiež na Partizánskej ulici, kde sa 1. októbra 1944 konala prehliadka partizánskych a povstaleckých jednotiek. Je možné, že sa tejto prehliadky aj sám zúčastnil.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.9'' E19°25'30.81''
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Sebastián Langhoffer

Hrob Júlia Odzganová a Jozef Odzgan

Autor: Ľubomír Fekiač, 29.11.2013
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
JÚLIA ODZGANOVÁ
ROD. FEKIAČOVÁ
*4.9.1897-†18.1.1945
A SYN
JOZEF ODZGAN
*4.9.1926-†18.1.1945
SPITE SLADKO!
Poznámka:

V tomto hrobe sú pochované dve zo siedmych obetí popravy, ktorá sa spomína na pamätnej tabuli pri plote cintorína v Detve. Ich mená sú tiež spomenuté na pamätnej tabuli v Detve na ulici Cintorínska 1. Jozef Odzgan má na tej tabuli dátum narodenia 4.10.1926. Na náhrobku je však dátum 4.9.1926.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Mikuláš a Ján Hanuska

Autor: Ľubomír Fekiač, 28.12.2013
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
Vprostred žitia v mladom veku
ležia v hrobe útrobe
v najkrajších dňoch svojho žitia
v tmavom musia hniť hrobe
MIKULÁŠ a JÁN
*30.IV.1924 HANUSKA *15.V.1929
†18.I.1945
Smútia rodičia, bratia i celá rodina,
že krútý osúd vojny vyrval Vás
z kruhu žitia našej rodiny.
Pre ich česť a hrdinstvo
nech im je rodná zem ľahká.
Odpočívajte v pokoji!
Poznámka:

V tomto hrobe sú pochované dve zo siedmych obetí popravy, ktorá sa spomína na pamätnej tabuli pri plote cintorína v Detve. Ich mená sú tiež spomenuté na pamätnej tabuli v Detve na ulici Cintorínska 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Hrob Pavel Mojžiš

Autor: Ľubomír Fekiač, 27.10.2010
Umístění: Detva, Cintorínska, na cintoríne
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ V KRISTU PÁNU
Pavel Mojžiš
*15.7.1897 †18.1.1945
Ján Mojžiš
25.11.1935 †23.1.1991
ODPOČÍVAJTE V POKOJI
Poznámka:

V tomto hrobe je pochovaná jedna zo siedmych obetí popravy, ktorá sa spomína na pamätnej tabuli pri plote cintorína v Detve. Jej meno je tiež spomenuté na pamätnej tabuli v Detve na ulici Cintorínska 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'52.84'' E19°25'30.58''
Pomník přidal: Peter Pavlík