Paseky nad Jizerou

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Šváb, 01.04.2007
Umístění: Paseky nad Jizerou, před hasičskou zbrojnicí
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1919

PRO REPUBLIKU ZEMŘELI:
JARÝ LAD., KAŠŤÁK JOS., TURPIŠ FR.

BUŠEK JOS., ČERMÁK FR., HAJNA LUD., HAJNA VÁCL., HONÁK JOS., JARÝ ROB., JERIE VIL., JÓN BEDŘ., JÓN FR., KOLDOVSKÝ FR., KOLDOVSKÝ JAR., KOLDOVSKÝ JOS. 21., KOLDOVSKÝ JOS. 179., KUČERA PETR, LANGHAMR JOS. 19., LANGHAMR JOS. 232., MALÍK BEDŘ.
MALÍK JAR., MALÍK JOS., MALÍK VÁCL., MEČÍŘ BOH., NESVADBA KAR., NESVADBA PAV., NOSEK FR., PATOČKA FR., PATOČKA LUD., PRAJZLER JINDŘ., ROSSLER JINDŘ., RYDVAL RUD., ING. SAJDL BOH., SAJDL PETR, SAJDL RUD., SAJDL STAN., SCHOVÁNEK LAD., SCHOVÁNEK VÁCL.
SOUKUP JAR., SOUKUP JOS., SOUKUP VÁC., ŠIMŮNEK JOS., ŠKRABÁLEK BOH., ŠTĚPÁNEK FR., ŠTĚPÁNEK HYN., ŠTĚPÁNEK IS., ŠTĚPÁNEK JAR., ŠTĚPÁNEK JOS., ŠTĚPÁNEK LAD., ŠTĚPÁNEK OLD., ŠTĚPÁNEK VÁCL., ŠVÉDLER FR., VILÍMEK EM., VLK FR., ČERMÁK HUGO, VÁCLAVÍK PAV.

deska před pomníkem:
NA PAMĚŤ OBČANŮ
POPRAVENÝCH A UMUČENÝCH
NACISTY
1942 - 1945

METELKA PAVEL, JOHN FRANTIŠEK, HONÁK ANTONÍN, JANDA JAROSLAV, JARÝ BOHUMIL, PATOČKA OLDŘICH, ŠIKL FRANTIŠEK, ŠTĚPÁNEK MILOŠ, MILOŠ KOLDOVSKÝ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5104-08356, CZE-5104-27606
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°43'25.04'' E15°23'58.21''
Pomník přidal: Vladimír Šváb
Doplnění informací: František Šimčík

Hrob Miloslav Štěpánek

Autor: Vladimír Šváb, 01.04.2007
Umístění: Paseky nad Jizerou, hřbitov
Nápis:
MILOSLAV ŠTĚPÁNEK
plukovník letectva
*18.6.1911 †24.9.1979
Poznámka:

Štěpánek Miloslav: *18.06.1911 Paseky n. Jizerou, okr. Semily. Poručík letectva z povolání. Pilot. Datum a místo odvodu: 20.01.1941 Leamington, Velká Británie. Osobní číslo: Z, T-163. RAF číslo: 108799. Hodnost: F/Lt. V roce 1933 přijat do Vojenské akademie v Hranicích na Moravĕ. V hodnosti poručík letectva byl vyřazen v červenci 1935. Nástup jako pilot k Leteckému pluku 1 do Prahy – Kbely. 1936 kurz povĕtrnostní služby. Na podzim 1937 funkce velitele povětrnostní ústředny 1. V době všeobecné mobilizace v září 1938 působil jako velitel Hlavní polní povětrnostní ústředny 91, Hlavního velitelství ve Vyškově. V létĕ 1939 přechází ilegálnĕ hranice do Polska a v Krakově se připojil k československé vojenské skupině. Pro nedostatek místa se nedostal do lodních transportů smĕr Francie a tak s dalšími čs. letci vstupuje do polského letectva a je přidĕlen na letištĕ Deblin. 2.9.1939 je bĕhem bombardování tohoto letištĕ vážnĕ zranĕn. V rámci bojů v Polsku byl 18.9.1939 při ústupu na východ společně se skupinou dalších čs. letců u Tarnopolu zajat Rudou armádou, následně deportován do SSSR, kde byl postupně internován v zajateckých táborech Suzdal a Oranky. Koncem června roku 1940 byl vybrán mezi skupinu československých vojáků, kteří měli posílit tehdy se formující československé vojenské letecké jednotky ve Velké Británii. Po příjezdu do VB nebyl uznán kvůli utrpĕným zranĕním v Polsku výkonu služby operačního pilota. Díky tomu se začal vĕnovat letecké meteorologii. Postupně se vypracoval ve vynikajícího meteorologického důstojníka a konec války jej zastihl jako hlavního meteorologa na základně Czech Air Force Transport v Harrow. Po návratu do vlasti byl v hodnosti štábní kapitán ustanoven na systemizované místo staršího referenta povětrnostní služby Velitelství letectva Hlavního štábu, kde zároveň zastával funkci přednosty vojenské povětrnostní služby. Později, už jako podplukovník, zastával místo přednosty skupiny povětrnostní služby a od roku 1947 přednosty oddělení povětrnostní služby velitelství letectva Hlavního štábu. Potom již následoval známý scénář. Ztráta hodnosti, vazba, nucené vystĕhování z Prahy. Pracoval v textilce SEBA Tanvald. V muzeu ve Vysokém n. J. složil a uvedl do pohybu mechanický betlém. Miloslav Štěpánek, nositel polského Válečného kříže, Československé medaile za chrabrost před nepřítelem, Československé vojenské medaile za zásluhy I. stupně a dalších ocenění, zemřel v Tanvaldě 24.9.1979 ve věku 68 let. Po roce 1989 plnĕ rehabilitován a in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka.
(zdroj: Hydrometeorologická služba Armády České republiky v období 1918–2009, VÚA, Seznam příslušníků československého letectva v RAF 1940-1945)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°43'26.86'' E15°24'4.52''
Pomník přidal: Vladimír Šváb
Doplnění informací: Arno Glaser