Úhonice

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 23.07.2015
Umístění: Úhonice, Jenečská, hřbitov
Nápis:
Pamětní deska
na památku zesnulých obyvatel
z Valle di Ledro,
kteří žili za 1. světové války
v obcích Ptice a Úhonice.
+

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 26.02.2007
Umístění: Úhonice, Jenečská, hřbitov
Nápis:
Padlým hrdinům
5. května 1945
My padli, aby vy jste žili.

Frant. Vartcaba *18.4.1911
Josef Adolf *10.3.1907
Karel Holub *1.1.1913
Václav Horák *14.12.1913

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-22251
Souřadnice: N50°2'50'' E14°11'12.1''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: M. Lašťovka

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Antonín Nešpor, 26.02.2007
Umístění: Úhonice, Jenečská, hřbitov
Nápis:
Na věčnou paměť
rudoarmějci
květen 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-22250
Souřadnice: N50°2'50'' E14°11'21.3''
Pomník přidal: Antonín Nešpor

Hrob Jaroslav Kučera

Autor: Marek Lanzendorf, 23.07.2015
Umístění: Úhonice, Jenečská, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV KUČERA
*8.1.1923
ZEMŘEL PŘI NÁLETU
17.4.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Slaboch

Autor: Marek Lanzendorf, 23.07.2015
Umístění: Úhonice, Jenečská, hřbitov
Nápis:
PRO VLAST ŽIL
PRO VLAST ZEMŘEL
ROTNÝ
FRANTIŠEK SLABOCH
+31-5-1945
ČEST BUDIŽ JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Okolnosti této události jsou nejisté. Zároveň s ním zemřel por. Josef Daňhel a št. strm. Jan Frank. Mělo se jednat o havárii jejich osobního automobilu s nákladním vozem Rudé armády. Zřejmě však šlo o promyšlenou vraždu por. Daňhela..".....a ten mi řekl 31. 5. 1945 v Karlových Varech, že poručík Daňhel odsuzoval rabování, nabádal k navrácení ukradených věcí a přitom řekl, že má seznamy udavačů a kolaborantů v Nučicích, kteří budou hnáni k odpovědnosti. Za několik hodin byl mrtev". Dále:"......přijela prý spojka Revoluční gardy na motorce a sdělila, že v dalších dnech tam pojede auto s německými SS, přestrojenými za české četníky, kteří se chtějí dostat k Američanům v Plzni. Čekal tam dle nich pancíř Rudé armády a ten auto zlikvidoval, pak se ale zjistilo, že šlo skutečně o české četníky". Více k celé události: Nučický zpravodaj, březen 2013, str. 13, článek: Kdo byl poručík četnictva Josef Daňhel.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Václav Rus

Autor: Marek Skýpala, 03.06.2016
Umístění: Úhonice, Jenečská, obecní hřbitov
Nápis:
a VÁCLAV
RUSOVI
z Ptice,
* 22.10.1897, + 21.10.1918.
Poznámka:

oběť 1. světové války


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'49.91'' E14°11'20.5''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Bohumil Rytíř

Autor: Marek Skýpala, 03.06.2016
Umístění: Úhonice, Jenečská, obecní hřbitov
Nápis:
ING. BOHUMIL RYTÍŘ
*1889 +1955
Poznámka:

Narodil se 29. dubna 1889 v Litoměřicích. Vystudoval techniku a pracoval jako stavební inženýr. Do čsl. zahraničního vojska se přihlásil v Taškentu v červenci 1916. Od srpna 1917 byl vojákem ruských legií, v říjnu 1917 odjel z Ruska do Francie v rámci transportu kpt. Husáka. V Cognacu byl v lednu 1918 zařazen do vznikajícího 21. čs. střel. pluku. Po absolvování důstojnického kurzu v Saint-Maixent byl převelen k 22. čs. střel. pluku v Jarnacu. V létě 1918 nasazen s jednotkou na frontě v Alsasku na úpatí pohoří Vogézy, v září přesunut do Argon na řeku Aisne. Zde se v říjnu vyznamenal v čele 5./II. roty v bojích o předmostí u Vouziers. Po návratu do vlasti v lednu 1919 jmenován jako velitel II./23. praporu okrskovým velitelem v Kladně. V srpnu převelen do Jičína jako zatímní velitel 22. čs. střel. pluku. V říjnu zařazen do vojensko-politické mise k Československému vojsku na Rusi, které velel pplk. Kopal. Ze Sibiře se vrátil společně se štábem čs. vojska v rámci 23. transportu, který odplouval z Vladivostoku v dubnu 1920. Od července sloužil jako důstojník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, v listopadu 1921 převelen do Českého Těšína jako velitel pěšího pluku 8. Od října 1922 jmenován přednostou 23. oddělení (automobilního) MNO. V červenci 1929 povýšen do hodnosti brigádního generála, od prosince ustanoven velitelem 5. pěší brigády v Terezíně. Od září 1936 převelen do Banské Bystrice jako velitel 10. divize. Za mobilizace v září 1938 se 10. divize transformovala na Hraniční oblast 40 s úkolem přímé obrany čsl.-maďarské hranice v délce asi 100 km. Po vyhlášení Slovenského štátu v březnu 1939 se gen. Rytíř vrátil do okupované Prahy, kde úzce spolupracoval s premiérem Eliášem. V letech 1939 až 1941 přispíval značnými částkami na podporu rodin vězněných a popravených odbojářů, od konce roku 1944 trvale napojen na ilegální skupinu Bartoš. Při pražském povstání v květnu 1945 byl zástupcem gen. Kutlvašra. Po osvobození jmenován velitelem III. sboru v Plzni, od června 1946 však přeložen do výslužby. Od července 1947 nastoupil do civilního zaměstnání jako stavbyvedoucí; zemřel v Praze 12. dubna 1955.
Zdroj: Databáze VÚA a Radan Lášek: Československá generalita.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'50.15'' E14°11'19.5''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jaromír Roučí

Autor: Milan Lašťovka, 01.07.2017
Umístění: Úhonice, Jenečská, hřbitov
Nápis:
JAROMÍR ROUČÍ
*13.5.1885 +17.5.1916
Poznámka:

Roučí Jaromír: strážmistr býv. vojen. prap. č.9. *1885 Úhonice - Kladno. +17./5.1916 Josefov - Dvůr Král.n.L. Pohřben 21./5.1916 na hřbitově v Úhonicích
zdroj: http://vuapraha.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'50.37'' E14°11'20.68'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.05.2006
Umístění: Úhonice, Na Návsi
Nápis:
Obětem světové války 1914 – 1918

Bejr Josef *1887, Egermajer Emil *1882, Horák Ferdinand *1898, Horák František *1891, Hrubý Jan *1891, Hruška Josef *1873, Jirotka Jaroslav *1889, Jirotka Václav *1885, Jonák Jan *1896, Kalous František *1882, Kořán František *1874, Kučera František *1874, Kučera Václav *1878, Liška Jan *1887, Mareda Jan *1893, Markup Antonín *1888, Nerad Antonín *1887, Novotný František *1887, Roučl Jaromír *1885, Rydvan František *1887, Rydvan Václav *1884, Slaboch Bedřich *1884, Svoboda Antonín *1879, Stibal František * 1898, Ženíšek Václav *1890, Karas Josef *1885
Poznámka:

- pomník postaven v roce 1924
- archivní foto z pohlednice, kterou v r. 2001 vydal vlastním nákladem ing. Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze (ČGHSP) a laskavě ji poskytl našemu spolku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-01661
Souřadnice: N50°02'36.25'' E14°11'09.15''
Pomník přidal: Ivo Šťastný