Josefov

Hrob Franz Xaver Burin otec a Franz Xaver Burin syn

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Hier ruhen

FRANZ XAVER BURIN
k. k. Fortifikations Kasern
Hausmeister
gen.im. Jahre 1795 zu Prag
gest. am 21. April 1850 zu
Josefstadt und dessen Sohn

FRANZ XAVER BURIN
k. k. Patental Invaliden
Korporal
geb. am 29 August 1827 zu
Wien gest am 6. Marz 1870 zu
Josefstadt.

Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Michael Nadlinger von Ehrenbreitstein

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Hier
ruhet in Gott

Michael Nadlinger
von
Ehrenbreitstein

K. K. Unter Lieutenant des löblichen
Mineur Corps

Geboren am 8ten September 1753
Gestorben am 29. Juli 1830.

Nach 54 Jahre lang dem Staate
treü geleissteten Diensten entschlief
er sanften den Armen seiner
trauernden Familie, in deren Herzen
sein Andenken ?nie erlöschen wird.
Poznámka:

v poslední větě nečitelné


Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Rudolph von Werlbecter a Friedrich Baron von Böck

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Rudolph von Werlbecter

K. K. Hauptmann

geboren in Jahre 1812
gestorben den 13. August 1843

Friedrich Baron v. Böck

K. K. Oberlieutnant

geboren in Jahre 1807
gestorben den 13. August 1843

Das Offiziers Corps
des K. K. 11ten Linien Inft.
Regiments ???
Ihren vorung??
Kameraden
Im Jahre 1843.
Poznámka:

část nápisu nečitelná


Souřadnice: N50°19'50.04'' E15°54'25.13''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Janauschek

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Josef Janauschek

k. k. Artill. Hauptman
1882.

Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Carl Kostersitz von Marenhorst

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Hier ruhen in Gott:
der kais u. königl.
Feldmarschall=Lieutenant
Carl Kostersitz
von Marenhorst
* am 29. Juni 1839 zu Littau
im Mähren, † am 1. October
1897 zu Josephstadt – und
seine Gattin Leopoldine
geborene Vidasý am 1. Nov.
1844 zu Neusatz in Ungarn,
† am 1. Jän. 1808 zu Joseph- stadt. – Friede ihrer Asche!
Poznámka:

Zúčastnil se polního tažení roku 1866 v hodnosti nadporučíka ve stavu rakouského 52. pěšího pluku. V letech 1883-87 byl velitelem 14. pěšího pluku. 1. 11. 1888 povýšen na generálmajora, 1. 5. 1894 na polního podmaršála.

Datum smrti opsáno i s chybou na pomníku, správně by mělo být 1908.


Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Jaroslav Dvořák

Hrob Carl Schauer von Schröckenfeld

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Hier ruhen:

CARL SCHAUER von
SCHRÖCKENFELD

k. k. pensionirter Major
geboren den 5. April 1782, gestorben
30. April 1878

Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Heinrich Edler von Aulich

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Hier ruht was Sterblich
die Seele slieg zu ihrem
Gott empor
HEINRICH
EDLER von AULICH

k. u k. Feldmarschalleutnant

Ritter des Leopoldordens
und der Eisernen Krone
Besitzer des Militärverdienstkreuzes
mit der Kriesdekoration etc. etc.

*Wien 1847 +Przemysl 1909,
als Kommandant d. K. K. 45 Ldw.
Inft. Trupp. Division

Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob francouzských vojáků

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
DALEKO OD SVÉ VLASTI
1148 FRANCOUZSKÝCH VOJÁKŮ
ZAJATÝCH V BITVĚ
U LIPSKA V ROCE 1813
N
ICI ONT ETE ENTERRES
LOIN DE LA PATRIE
1148 SOLDATS FRANCAIS
PRISONNIERS DE LA BATTAILLE
DE LEIPZIG EN 1813

POMNÍK BYL VYBUDOVÁN PÉČÍ
SDRUŽENÍ PRO MEZINÁRODNÍ
PARTNERSTVÍ V LIBČANECH A
AMITIE FRANCO-TCHEQUE
V LE MELE FRANCIE
19.6.2004
CE MONUMENT A ETE ERIGE
GRACE AUX ASSOCIATIONS DE
JUMELAGE INTERNATIONAL
A LIBCANY. REPUBLIQUE TCHEQUE
ET L´AMITIE FRANCO – TCHEQUE
A LE MELE S/S ARTHE - FRANCE
Poznámka:

šachtový hrob 1148 francouzských zajatců; pevnostní část - odd. V (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5206-04240
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Isidor Blažka

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
Isidor Blažka

k.R.U.I. Classe des Inft. Rgts. ?
gest. 9.II.1903 im 28 Lebensj.
Poznámka:

část textu zakryta


Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Franz Schubert

 • + o skupině VPM (NA, Josefov, Pevnostní, vojenský a zajatecký hřbitov)
  • - souřadnice středu hřbitova: 50°19'49.4"N, 15°54'23.2"E
   - brány na zajatecký hřbitov, kde jsou i hroby vojáků a padlých našich občanů (ne jen zajatců), nese nápis 1914 - 1918; další brána nese nápis "Ressurecturis" (správně by mělo být "resurrecturis", tedy "vzkříšení")
   - hřbitov má několik částí, pro lepší orientaci je v popisech vpm rozlišován "zajatecký hřbitov" a "pevnostní hřbitov"
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Josefov, pevnostní hřbitov
Nápis:
FRANZ
SCHUBERT

k. k. Militär Registratur Offiz I. Cl.
*1845 +1906

Pomník přidal: Ivo Šťastný