Kněževes

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Antonín Nešpor, 07.03.2007
Umístění: Kněževes, u školy
Nápis:
Salivar Jos. 1890 – 1914
Kozel Vác. 1882 – 1915
Markup Fr. 1896 – 1915
Švarcer J. 1872 – 1916
Hejduk Jos. 1895 – 1916
Čábal Fr. 1896 – 1916
Čermák V. 1872 – 1917
Čermák A. 1892 – 1917
Bělský St. 1900 – 1918
Kříž Vác. 1872 – 1920
Staněk Al. 1886 – 1920

Oběti nacistického režimu 1939 – 1945
JUDr. Alois Chvoj
František Sokr
Josef Krahulec
Václav Libecait
Čest jejich památce
Poznámka:

SALIVAR JOS. 1890 – 1914. Obchodní příručí, vojín 7. zeměbraneckého pěšího pluku. Od r. 1914 v Srbsku nezvěstný, 24 let.
KOZEL VÁCLAV 1882 – 1915. zedník, pěší pluk, padl na italské frontě, 27 let.
MARKUP FRANTIŠEK 1895 – 1915. Syn rolníka, vojín vozataj, 32. pěší divize nemocn. úst., zemřel zánětem plic a kloubů, pochován ve Wolici, 20 let.
ŠVARCER JOSEF 1872 – 1916. Šafář, 54. domobranecký prapor, roztrhán šrapnelem na řece Stochodu v Polsku, 44 let.
HEJDUK JOSEF 1895 – 1916. Kočí, 28. pěší pluk, chtěl přejít k Rusům, chycen a popraven, 21 let.
MAŘÍK JOSEF. 1877 – 1916. 39 let.
CÁBAL FRANTIŠEK 1896 – 1916. Zedník, 28. pěší pluk, raněn na italské frontě do plic, zemřel v nemocnici, pochován doma v Kralupech, 20 let.
ČERMÁK VÁCLAV 1872 – 1917. Kolář, Dom. náhr. set. 4/6 Cheb, padl v Itálii, raněn do hlavy
ČERMÁK ANTONÍN 1892 – 1917. truhlář, 28. pěší pluk, r. 1915 zajat v Rusku, naposled psal v roce 1917, od těch dob nezvěstný, 25 let.
BĚLSKÝ STANISLAV 1900 – 1918. Syn hostinského a řezníka, 28. pěší pluk, zemřel na zápal plic v Praze.
STANĚK ALOIS 1886 – 1920. Obuvník, 28. pěší pluk, zemřel doma následkem různých zraněn, pochován doma, 34 let.
JUDR.ALOIS CHVOJ. Úředník Ministerstva a obchodu, místní rodák a majitel hospodářství č. 22 a hostince č. 4, zatčen gestapem pro ilegální činnost a umučen v koncentračním táboře Mauthausenu, jeho majetek zabaven a dán pod vnucenou správu okupantů.
FRANTIŠEK SOREK. Zedník, syn deputátníka, nasazen na práci v Německu v Efurtu, zasypán při náletu.
JOSEF KRAHULEC A VÁCLAV LIBECAIT. zahynuli při výbuch nalezené třaskaviny na zahradě statku č. 18.

Informace z pamětní desky v Kněževeské kapli a obecní kroniky.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-21935
Souřadnice: N50°07'09.7'' E14°15'42.0''
Pomník přidal: Antonín Nešpor
Doplnění informací: Spolek Havlíček o.s.

Hrob Alois Staněk

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Kněževes, Na Hřišti, hřbitov
Nápis:
STAŇKOVI
ALOIS STANĚK
*1886 +14.1.1920
VOJÁK C.a.K. RAKOUSKO-UHERSKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'57.81'' E14°15'39.77'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka