Police nad Metují

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Masarykovo náměstí, městský úřad
Nápis:
Oběti světové války:

Beneš Josef, Beyer Rudolf, Böhm Jaroslav, Čech Josef, Czorniak Antonín, Derner Josef, Derner Rudolf, Derner Stanislav, Durdík Jan, Durdík Jan, Durdík Josef, Faik Jaroslav, Forkert František, Fulka Jaroslav, Fulka Josef, Hájek Roman

Havel Karel, Holinka Václav, Hornych Karel, Houštěk Rudolf, Hruška Josef, Hruška Václav, Huňat František, Hybš Václav, Chmelík Adolf, Jenka Josef, Jirásek Jan, Jirman Bohumír, Kejdana Václav, Klimeš František, Kollert František, Košťál Antonín

Kubeček Augustin, Meier Jindřich, Pásler Josef, Přádá Ladislav, Růžička František, Škop Augustin, Švorčík Adolf, Šedek Josef, Trčka Vojtěch, Vacek Antonín, Žabka Jan

Birke Štěpán, Drejslar Josef, Horák Rudolf, Hartman František, John Jaroslav, John Josef, Kricnar Antonín, Kollert Josef, Kollert Josef, Kulich Josef

Kráčmar Josef, Kraus Josef, Král Hynek, Krtička Josef, Lánský Ferdinand, Lokvenc Josef, Matěna Václav, Osoba Karel, Pavlovský Karel, Petr Antonín, Plný František, Plšek Jan, Pohl Josef, Řehák František, Řeřábek Alfons, Siegl Jan

Suchánek Josef, Šafář Josef, Šimek Josef, Šedek Václav, Švorčík Emanuel, Šmid Ferdinand, Šulc Jaroslav, Šulitka Jan, Tásler Václav, Thér Antonín, Truhlář Petr, Tůma Jan, Vacek Jindřich, Veigert Otokar, Veselý František, Verner Ferdinand

Oběti národní poroby
a boje za svobodu
1938 - 1945

Hubka Bohusav, Bendl Jaroslav, Gerhart Zdeněk, Goldman Eduard, Goldman Julius, Goldmanová Elsa, Gottlieb Otto, Gottlieb Robert, Gottliebová Hedvika, Hamza Ota, Hodic Rudolf, Flousek Václav, Hubáček Jaroslav, Jakubec Josef, Janek Adolf, Klikar Bedřich, Krycnar Miroslav, Langner Lubor, Lokvenc Josef, Schejbal Jan, Špaček František, Václavík Josef, Vítek Václav, Hůlek Ferdinand, Krtička Josef

PRSŤ Z HROBU PADLÝCH
LEGIONÁŘŮ U ZBOROVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-53618
Souřadnice: N50°32'12.03'' E16°14'0.02''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
KDO NA MOJE MÍSTO
KDO ZDVIHNE MŮJ ŠTÍT

POLICE NAD METUJÍ
BENDL Jaroslav, FLOUSEK Václav, GERHARD Zdeněk, GOLDMAN Eduard, GOLDMANN Julius, GOLDMANNOVÁ Eliška, GOLDSCHMIEDOVÁ Eva, GOLDSCHMIEDOVÁ Hilda, GOTTLIEB Otto, GOTTLIEB Robet, GOTTLIEBOVÁ Hedvika, GRUBER Josef, HAMZA Otto, HODIC Rudolf, HUBÁČEK Jaroslav, HUBKA Bohuslav, HULEK Ferdinand, JAKUBEC Josef, KLEMT Václav, KLICNAR Rudolf, KLIKAR Bedřich, KRYCHAR Miroslav, LANGER Lubor, LOKVENC Josef, ŘÍČAŘ Jaroslav, SCHEIBAL Jan, ŠPAČEK František, VÁCLAVÍK Josef, VAVERKA Josef

SUCHÝ DŮL KRTIČKA Josef, THER František
VELKÉ PETROVICE DOLEŽAL Josef, MACOUN Josef
ŽĎÁR HAMPL Jindřich, JANEK Jaroslav, MAJER Augustin

BĚLÝ BIRKE František, BIRKE Václav, KOHL Rudolf
BUKOVICE KLÍMA Josef
HLAVŇOV KLEINER Augustin, VACEK František
PĚKOV KNITTEL František, KNITTEL Václav

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04617
Souřadnice: N50°32'16.02'' E16°14'06.09''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi

Pomník Konstantin Jegorov

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
KONSTANTIN JEGOROV
RUSKÝ PARTYZÁN
ZASTŘELEN NĚMCI U KŘINIC 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04614
Souřadnice: N50°32'16.02'' E16°14'06.09''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi

Pomník Obětem války 1866

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
Památce
v Pánu zemřelých členů
postavil
spolek vojenských vysloužilců
"Radecký"
v Polici nad Metují
nákladem svým a dobrodinců
léta Páně
1896.

Blahoslavení mrtví,
kteří v povinnosti
zemřeli, oni
odpočívají zbaveni
svízelů svých, skutkové
jejich však je doprovázejí.

Všelika věc vezdejší jest
marná a pomíjí.
Bůh ale a ti
kdo chodí
v přikázáních jeho,
zůstanou na věky.

Vaše heslo
bylo stále:
"Pro vlast
a krále".

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04615
Souřadnice: N50°32'16.02'' E16°14'06.09''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi

Pomník legionářům

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
ZA REPUBLIKU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5209-04616
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Expedit Pazler

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
ITALSKÝ LEGIONÁŘ

EXPEDIT PAZLER

*24.6.1880
+8.8.1930
Poznámka:

Pasler (Pásler) Expedit, nar. 24.6.1880, Police nad Metují. V RU armádě sloužil u 2. praporu polních myslivců od 15.2.1915 jako vojín. Zajat 7.8.1916, Monte Sabatino. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 24.4.1918, Padula. Zařazen 24.4.1918 jako vojín k 31. střeleckému pluku. Demobilizován 31.8.1919. (zdroj databáze VÚA Praha)


Souřadnice: N50°32'17.00'' E16°14'10.01''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Jaroš

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV JAROŠ
*9.5.1897 +8.8.1965
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N50°32'16.04'' E16°14'12.00''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi

Kenotaf Josef Lokvenc

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
JOSEF
LOKVENC

UMUČENÝ
V TEREZÍNĚ
1945

Souřadnice: N50°32'16.02'' E16°14'07.05''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi

Kenotaf Jaroslav Janek

Autor: Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.05.2007
Umístění: Police nad Metují, Na Babí, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV JANEK

*2.3.1910, UMUČEN 29.12.1941
V MAUTHAUSENU.

Souřadnice: N50°32'17.00'' E16°14'10.01''
Pomník přidal: Martin a Zdeňka Brynychovi