Mladá Boleslav

Hrob Josef Sekáč

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE LEGIONÁŘE
JOSEF SEKÁČ
PODPLUKOVNÍK ČSL. ARMÁDY
*26.8.1894 +25.7.1948
Poznámka:

Sekáč Josef, nar. 26.8.1894, Strenice. V RU armádě sloužil u 3. pluku pevnostního dělostřelectva jako vojín. Zajat 15.7.1916 v Sadové. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 26.7.1916 v Darnici. Zařazen 28.7.1916 jako četař k 1. lehkému dělostřeleckému pluku. Službu v legiích ukončil 31.8.1920 jako podpraporčík a pokračoval ve službě v ČSA. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob František Janák

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
JANÁK
OKR. ŠT. STRÁŽMISTR
*18.5.1898 +9.5.1945
Poznámka:

pravděpodobně jedna z 145 civilních obětí náletu na Mladou Boleslav


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-38814
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Bělohradský

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
KAREL BĚLOHRADSKÝ
NADPORUČÍK ČSL. LETECTVA
*25.1.1929 +21.7.1955
Poznámka:

Piloti npor. Karel Bělohradský a por. Josef Novotný zemřeli dne 21.7.1955 při letecké nehodě u obce Bezno, okr. Mladá Boleslav.

Další na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/256/, a Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob Váša Sviták a Jára Soukalová

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
OBĚTI NÁLETU 9.5.1945
VÁŠA SVITÁK
*1942 +1945
JÁRA SOUKALOVÁ
*1921 +1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-38741
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Josef Hrázský

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
JOSEF
SKONAL TRAG. PŘI VÝKONU
VOJ. POVINNOSTI 30.6.1949
VE VĚKU 24 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Karel Matzke

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
KAREL
MATZKE
ŠT. ROTMISTR
P. PL. 47
LEGIONÁŘ
RUSKÝCH
LEGIÍ
*17.2.1891
+17.10.1932

PAMÁTCE LEGIONÁŘE
Poznámka:

Matzke Karel, nar. 17.2.1891, Mladá Boleslav. V RU armádě sloužil u 10. zemského pěšího pluku jako svobodník. Zajat 30.11.1914, Bartfa. Do ČS legií v Rusku zařazen 20.7.1916 jako vojín 3. střeleckého pluku. Vrátil se do vlasti jako svobodník téhož pluku. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Adolf Toupal

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
ADOLF TOUPAL
PLUKOVNÍK DĚL. V.V. UČAST. I. A II
ODBOJE A POLIT. VĚZEŇ
*1894. +1967.
Poznámka:

Toupal Adolf, nar. 31.3.1894, Horšovský Týn. V RU armádě sloužil od roku 1915 u pěšího pluku jako aspirant. Zajat 22.8.1917, Deskla. Do ČS legií v itálii se přihlásil 1.10.1917, Sulmona. Zařazen 25.4.1918 jako podporučík k 32. pěšímu pluku. Službu v legiích ukončil 31.12.1919 jako nadporučík a dále sloužil v ČSA. V době od srpna 1948 do 1.10.1950 byl velitelem dělostřelectva 11. divize v Plzni v hodnosti plukovníka dělostřelectva. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Dusbaba

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
JOSEF DUSBABA
*1895 +1945

Po utrpení,
žalářování a mučení v Terezíně
zemřel, aby druzí žili.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-38745
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Hrob Antonín Blažek a kenotaf Bedřich Blažek

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
Antonín Blažek
čs. praporčík p. pl. 47, rus. legionář
*6.6.1885 +5.5.1941

Bedřich Blažek
rus. legionář padl v Rusku
*8.9.1893 +27.5.1918
Poznámka:

Blažek Antonín, nar. 6.6.1885, Mladá Boleslav. V RU armádě sloužil u 10. zemského pěšího pluku jako desátník. Zajat 20.2.1914, Gorlice. Do ČS legií v Rusku se přihlásil ve Vladivostoku, zařazen 15.3.1918 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil jako desátník téhož pluku, den demobilizace není uveden.
Blažek Bedřich, nar. 8.9.1893, Mladá Boleslav. V RU armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako desátník. Zajat 27.5.1915, Syňavy. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Terepčíně Podolském. Zařazen byl 10.6.1917 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Dnem 27.5.1918 byl prohlášen nezvěstným z boje u Zlatoustu.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-38867
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Bohumil Kolínský

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 06.04.2007
Umístění: Mladá Boleslav, Pezinská, starý hřbitov
Nápis:
BOHUMIL
ZEMŘ. NÁSLEDKEM VÁLEČ. ÚTRAP
*8.11.1897 +13.4.1920

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-38746
Souřadnice: N50°24'55.26'' E14°54'51.17'' (vchod na hřbitov)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi