Písek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jan Holba, 09.04.2007
Umístění: Písek, v lese u zahrádkářské kolonie "Na Vohybale"
Nápis:
1914
1915
1916
1917
1918
Poznámka:

Pomník nechal postavit lesní rada Karel Knapp roku 1915 a byly na něm vytesány první dva letopočty probíhající války. Každý další rok zajistil přitesání dalšího letopočtu. 30 kroků od pomníku je kamenná lavička a toto místo bylo nazýváno "válečná besídka". (z knihy Písecké hory známé a neznámé, Jiří Fröhlich)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°18'18.28'' E14°10'39.75''
Pomník přidal: Jan Holba
Příprava dat: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska francouzským vojákům

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 08.09.2008
Umístění: Písek, Budějovická, na křižovatce s ulicí Šobrova, kaplička
Nápis:
Francouzští vojínové
Alsaského pluku byvše tu
zaskočeni ze tří stran, podlehli
přesile dne 28. pros. l. 1741.
Ci-gisent les soldats français
du régiment Alsassien qui
surpris et attaqués des trois
côtés subcombérent á la supe-
riorité des force le 28 décembre
en 1741.
Poznámka:

Roku 1974 při přemisťování kapličky asi o 6,5m (úprava komunikace) byly ve výkopech nalezeny kosti francouzských vojáků. Ti zde padli do léčky rakouských husarů ve válce o dědictví rakouské. Kosti byly uloženy zpět do země a na bok kapličky umístěna pamětní deska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°18'13.66'' E14°09'28.44''
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník padlým příslušníkům 11. pěšího pluku

Autor: Jan Holba, 01.07.2007
Umístění: Písek, Budovcova, před budovou děkanství
Nápis:
LÉTA PÁNĚ 1859
STATNĚ BOJUJÍCE V KRUTÝCH BITVÁCH
U MELEGNANA DNE 8. ČERVNA A
U SOLFERINA DNE 24. ČERVNA
PADLO SMRTÍ HRDINSKOU 872 VOJÍNŮV
A DŮSTOJNÍKŮV BÝVALÉHO PLUKU Č. 11.
Poznámka:

Nazýván je také pomník se lvem. Zhotovil jej roku 1861 Emanuel Max. Restaurován roku 1964 a 1997. Symbolizuje boj českého lva se dvěma hady, znázorňujícími jeho dva protivníky - Itálii (Sardinské království) a Francii (Napoleona III.).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3108-39727
Souřadnice: N49°18'22.23'' E14°9'0.34''
Pomník přidal: Jan Holba
Příprava dat: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 05.10.2009
Umístění: Písek, Budovcova 207/6, budova městského úřadu
Nápis:
VZPOMÍNÁME
UMUČENÝCH
SPOLUPRACOVNÍKŮ

ČERNÝ ADOLF
ČERNÝ VÁCLAV
CVRK JOSEF
HÖSSEL EMIL
HRNÍČEK KAREL
KOHOUTEK JAROSLAV
ŠPIDRA JAROSLAV
ŠTAMPRECH FRANTIŠEK
VRÁTNÝ VÁCLAV
VALENTA MATĚJ
Poznámka:

V budově za protektorátu sídlil okresní úřad, ke kterému byli zařazeni i důstojníci čs. armády, demobilizovaní v r. 1939. Při zatýkání 4. 6. 1942 byli také někteří z nich pro svoji ilegální činnost odvezeni klatovským gestapem a 22. 6. 1942 na střelnici v Lubech u Klatov zastřeleni.
Ze seznamu na pamětní desce to byli – mjr. Černý Václav, škpt. Špidra Jaroslav a škpt. Štamprech František (se čtyřmi dalšími bývalými důstojníky, popravenými téhož dne). Mezi později popravenými byl důstojníkem i por. Hössel Emil.
zdroj: „Mezi dvěma řekami“, JUDr. Jindřich Černohorský, 1966


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3108-55341
Souřadnice: N49°18'20'' E14°9'1.38'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník Obětem 1. světové války

 • + o skupině VPM (PI, Písek, Vojenský hřbitov)
  • Písek, ul. Čížovská, Vojenský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova N49°19'36.68" E14°07'19.67"

   Založen v prostoru bývalého vojenského cvičiště koncem roku 1914 pro vojáky zemřelé v písecké vojenské nemocnici a pro v městě Písku sloužící vojíny a poddůstojníky. Kaple zasvěcena Panně Marii Sedmibolestné. (zdroj: informační tabule na vstupních vratech)

   Z některých „prázdných“ hrobů byly ostatky exhumovány. V období 1. republiky byly ostatky jihoslovanských vojáků odvezeny do společného mauzolea v Jindřichovicích u Kraslic. Asi v r. 1947 byly ostatky rudoarmějců uloženy ve společném hrobě v čestné části Lesního hřbitova v Písku.
   V hrobech s čísly 501 až 625 byli pochováni němečtí vojáci, kteří zahynuli v píseckých zajateckých táborech v r. 1945; tyto hroby byly za plotem původního hřbitova. Ostatky německých vojáků byly exhumovány v r. 1994 a převezeny do Brna na Ústřední vojenský hřbitov. Prostor tohoto pohřebiště je dnes prázdný.
   v hrobech číslo 1 až 55 opět za plotem původního hřbitova byli zakopáni kolaboranti a zrádci odsouzení a popravení v Písku mimořádným lidovým soudem v letech 1945 -1947.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Karel Fous, 29.09.2007
Umístění: Písek, Čížovská, vojenský hřitov u silnice směrem na obec Čížová
Nápis:
1915
PADLÝM VOJÍNŮM
F. PANSKÝ KAPLAN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3108-41183
Pomník přidal: Karel Fous
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

 • + o skupině VPM (PI, Písek, Vojenský hřbitov)
  • Písek, ul. Čížovská, Vojenský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova N49°19'36.68" E14°07'19.67"

   Založen v prostoru bývalého vojenského cvičiště koncem roku 1914 pro vojáky zemřelé v písecké vojenské nemocnici a pro v městě Písku sloužící vojíny a poddůstojníky. Kaple zasvěcena Panně Marii Sedmibolestné. (zdroj: informační tabule na vstupních vratech)

   Z některých „prázdných“ hrobů byly ostatky exhumovány. V období 1. republiky byly ostatky jihoslovanských vojáků odvezeny do společného mauzolea v Jindřichovicích u Kraslic. Asi v r. 1947 byly ostatky rudoarmějců uloženy ve společném hrobě v čestné části Lesního hřbitova v Písku.
   V hrobech s čísly 501 až 625 byli pochováni němečtí vojáci, kteří zahynuli v píseckých zajateckých táborech v r. 1945; tyto hroby byly za plotem původního hřbitova. Ostatky německých vojáků byly exhumovány v r. 1994 a převezeny do Brna na Ústřední vojenský hřbitov. Prostor tohoto pohřebiště je dnes prázdný.
   v hrobech číslo 1 až 55 opět za plotem původního hřbitova byli zakopáni kolaboranti a zrádci odsouzení a popravení v Písku mimořádným lidovým soudem v letech 1945 -1947.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Karel Fous, 29.09.2007
Umístění: Písek, Čížovská, vojenský hřitov u silnice směrem na obec Čížová
Nápis:
1914-1918
VĚNUJE
HRDINŮM
C. A K. PĚŠ. PL. Č. 11.
Poznámka:

Dílo je také nazýváno pomník Klečícího genia. Autorem je František Žemlička, žák J. V. Myslbeka a J. Štursy, tehdy ovšem vojín 11. píseckého pěšího pluku. Pomník byl odhalen 16. 6. 1917. (zdroj: Almanach 750 let města Písku)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3108-41184
Pomník přidal: Karel Fous
Doplnění informací: Ing. Stanislav Mundl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

 • + o skupině VPM (PI, Písek, Vojenský hřbitov)
  • Písek, ul. Čížovská, Vojenský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova N49°19'36.68" E14°07'19.67"

   Založen v prostoru bývalého vojenského cvičiště koncem roku 1914 pro vojáky zemřelé v písecké vojenské nemocnici a pro v městě Písku sloužící vojíny a poddůstojníky. Kaple zasvěcena Panně Marii Sedmibolestné. (zdroj: informační tabule na vstupních vratech)

   Z některých „prázdných“ hrobů byly ostatky exhumovány. V období 1. republiky byly ostatky jihoslovanských vojáků odvezeny do společného mauzolea v Jindřichovicích u Kraslic. Asi v r. 1947 byly ostatky rudoarmějců uloženy ve společném hrobě v čestné části Lesního hřbitova v Písku.
   V hrobech s čísly 501 až 625 byli pochováni němečtí vojáci, kteří zahynuli v píseckých zajateckých táborech v r. 1945; tyto hroby byly za plotem původního hřbitova. Ostatky německých vojáků byly exhumovány v r. 1994 a převezeny do Brna na Ústřední vojenský hřbitov. Prostor tohoto pohřebiště je dnes prázdný.
   v hrobech číslo 1 až 55 opět za plotem původního hřbitova byli zakopáni kolaboranti a zrádci odsouzení a popravení v Písku mimořádným lidovým soudem v letech 1945 -1947.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Stanislav Mundl, 11.11.2008
Umístění: Písek, Čížovská, vojenský hřitov u silnice směrem na obec Čížová
Nápis:
přední strana:
NA VĚČNOU PAMĚŤ PADLÝM HRDINŮM STŘELECKÉHO PLUKU 28 PÍSEK

zadní strana:
1914 – 1918
117 DŮSTOJNÍKŮ, 4696 PODDŮST. A VOJÍNŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE108-41185
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Josef Bílý

 • + o skupině VPM (PI, Písek, Vojenský hřbitov)
  • Písek, ul. Čížovská, Vojenský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova N49°19'36.68" E14°07'19.67"

   Založen v prostoru bývalého vojenského cvičiště koncem roku 1914 pro vojáky zemřelé v písecké vojenské nemocnici a pro v městě Písku sloužící vojíny a poddůstojníky. Kaple zasvěcena Panně Marii Sedmibolestné. (zdroj: informační tabule na vstupních vratech)

   Z některých „prázdných“ hrobů byly ostatky exhumovány. V období 1. republiky byly ostatky jihoslovanských vojáků odvezeny do společného mauzolea v Jindřichovicích u Kraslic. Asi v r. 1947 byly ostatky rudoarmějců uloženy ve společném hrobě v čestné části Lesního hřbitova v Písku.
   V hrobech s čísly 501 až 625 byli pochováni němečtí vojáci, kteří zahynuli v píseckých zajateckých táborech v r. 1945; tyto hroby byly za plotem původního hřbitova. Ostatky německých vojáků byly exhumovány v r. 1994 a převezeny do Brna na Ústřední vojenský hřbitov. Prostor tohoto pohřebiště je dnes prázdný.
   v hrobech číslo 1 až 55 opět za plotem původního hřbitova byli zakopáni kolaboranti a zrádci odsouzení a popravení v Písku mimořádným lidovým soudem v letech 1945 -1947.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Stanislav Mundl, 16.05.2010
Umístění: Písek, Čížovská, vojenský hřitov u silnice směrem na obec Čížová, na vnější zdi kaple
Nápis:
ARMÁDNÍ GENERÁL JOSEF BÍLÝ
VRCHNÍ VELITEL ODBOJOVÉ ORGANIZACE
OBRANA NÁRODA
NAROZEN 30. 6. 1872 V OCHOZU
POPRAVEN 28. 9. 1941 V PRAZE
Poznámka:

Josef Bílý byl před odchodem do výslužby v letech 1928 až 1935 zemským vojenským velitelem v Praze. Po 15.březnu 1939 se stal spoluzakladatelem vojenské odbojové organizace i jejím vrchním velitelem. Uchýlil se do ilegality, ale byl zatčen a vězněn. Po příchodu R. Heydricha po vyhlášení
výjimečného stavu odsouzen k trestu smrti a zastřelen.
Pamětní deska odhalena 16. května 2009


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°19'36.68'' E14°07'19.67'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Hrob Josef Dvořák

 • + o skupině VPM (PI, Písek, Vojenský hřbitov)
  • Písek, ul. Čížovská, Vojenský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova N49°19'36.68" E14°07'19.67"

   Založen v prostoru bývalého vojenského cvičiště koncem roku 1914 pro vojáky zemřelé v písecké vojenské nemocnici a pro v městě Písku sloužící vojíny a poddůstojníky. Kaple zasvěcena Panně Marii Sedmibolestné. (zdroj: informační tabule na vstupních vratech)

   Z některých „prázdných“ hrobů byly ostatky exhumovány. V období 1. republiky byly ostatky jihoslovanských vojáků odvezeny do společného mauzolea v Jindřichovicích u Kraslic. Asi v r. 1947 byly ostatky rudoarmějců uloženy ve společném hrobě v čestné části Lesního hřbitova v Písku.
   V hrobech s čísly 501 až 625 byli pochováni němečtí vojáci, kteří zahynuli v píseckých zajateckých táborech v r. 1945; tyto hroby byly za plotem původního hřbitova. Ostatky německých vojáků byly exhumovány v r. 1994 a převezeny do Brna na Ústřední vojenský hřbitov. Prostor tohoto pohřebiště je dnes prázdný.
   v hrobech číslo 1 až 55 opět za plotem původního hřbitova byli zakopáni kolaboranti a zrádci odsouzení a popravení v Písku mimořádným lidovým soudem v letech 1945 -1947.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Karel Fous, 29.09.2007
Umístění: Písek, Čížovská, vojenský hřitov u silnice směrem na obec Čížová
Nápis:
JOSEF DVOŘÁK
T.Č. VOJÁK 28. STŘEL. PL.
ZEMŘ. 23. LED. 1919 V ST. 36 R.
F. TOUŠEK V PÍSKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Karel Fous
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Antonín Jícha

 • + o skupině VPM (PI, Písek, Vojenský hřbitov)
  • Písek, ul. Čížovská, Vojenský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova N49°19'36.68" E14°07'19.67"

   Založen v prostoru bývalého vojenského cvičiště koncem roku 1914 pro vojáky zemřelé v písecké vojenské nemocnici a pro v městě Písku sloužící vojíny a poddůstojníky. Kaple zasvěcena Panně Marii Sedmibolestné. (zdroj: informační tabule na vstupních vratech)

   Z některých „prázdných“ hrobů byly ostatky exhumovány. V období 1. republiky byly ostatky jihoslovanských vojáků odvezeny do společného mauzolea v Jindřichovicích u Kraslic. Asi v r. 1947 byly ostatky rudoarmějců uloženy ve společném hrobě v čestné části Lesního hřbitova v Písku.
   V hrobech s čísly 501 až 625 byli pochováni němečtí vojáci, kteří zahynuli v píseckých zajateckých táborech v r. 1945; tyto hroby byly za plotem původního hřbitova. Ostatky německých vojáků byly exhumovány v r. 1994 a převezeny do Brna na Ústřední vojenský hřbitov. Prostor tohoto pohřebiště je dnes prázdný.
   v hrobech číslo 1 až 55 opět za plotem původního hřbitova byli zakopáni kolaboranti a zrádci odsouzení a popravení v Písku mimořádným lidovým soudem v letech 1945 -1947.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Stanislav Mundl, 09.11.2012
Umístění: Písek, Čížovská, vojenský hřitov u silnice směrem na obec Čížová
Nápis:
ANTONÍN JÍCHA
VRCHNÍ ZBROJÍŘ V.V.
18.V.1933 VE ST.64.R.
POKOJ POPELI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl