Fryšták

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 10.08.2009
Umístění: Fryšták, 6. května, na křižovatce s ulicí Potoky
Nápis:
Prostřední sloup:
Obětem války 1914 1918 1939 1945
Grmela Ant., Ševčík Rud., Ševčík Fr., Dlabaja Al., Grmela Boh., Vyvlečka J., Petráš Alois, Frant. Mlýnek, Jan Paták, Ferd. Horák, Pekař Josef, Doležal Jos., Jan Jadrníček, Leopold Jadrníček, Karel Mikl, Josef Pekárek, Josef Mlčoch, Horák Frant., Černý Josef, Jurčík Alois, Lánik Josef, Sila Václav, Kamenář Rob., Ticháček Ant., Ticháček Al., Jan Mikl, Frant. Kovář, Karel Petřík, Bardoděj Jos., Čuřík Jan, Urban Alois, Staněk Alois, Ševčík Frant., Viskup Alois, Horák Jan, Rupa Frant., Přívara Ant., Baldreüch F., Dlabaja Fr., Doležálek Ant., Doležálek Jos., Divila Josef, Doležal Inoc., Fišer Jan, Chudárek Fr., Kasálek Th., Vaňhara Jos., Dlabaja Stan., Dlabaja Jos., Kolaja Alois, Ostrčilík Fr., Chocholáč R., Metela Bedř., Orsava Jos., Petřík Fr., Slaměna Rud., Sadila Karel, Zezulka Val., Doležal Alois, Doležal Josef, Fiala Antonín, Nohál Alois, Ostrčilík Fr., Sadila josef, Bělák Jan, Staněk Josef, Bardoděj Ed., Fiala Florián, Petřík Frant., Zavrtálek Ad., Bačůvka Ant. 1915, Josef Buchta, Frant. Doležal, Antonín Doležal, Josef Fiala, Antonín Slačánek, Eduard Mikl 1916, Alois Čapák, Frant. Sklenářík, Vladimír Kvapil, Vincenc Řezníček, Josef Ticháček, Frant. Srovnal 1918, Frant. Frelich, Karel Rafaja, Tomáš Hubáček, Alois Vunderle 1919, Frant. Fiala, Vincenc Košu

Levý sloup:
Antonín Grmela popraven 1914
Hrdinové 1938 – 1945
Vladimír Čapák 1. čs. part. brig. J. Žižky. zastřelen František Šimík, zastřelen
Antonín Páleníček 1. čs. part. brig. J. Žižky. zastřelen Karel Huňa, padl u Dukly
Štefan Závada, II. děl. pluk I. čsl. brigády – padl Vladislav Seršan, II. děl. pluk I. čsl. brigády – padl
Ilko Toudek, II. děl. pluk I. čsl. brigády – padl
Ján Kasternák II. prap. I. čsl. brigády – padl
Irena Veselková, partyzánka – zastřelena
Naďa Kirilova ruská parašut. 1. čs. part. brig. J. Žižky zastřelena
Janina Dunajskaja ruská rad-tel. 1. čs. part. brig. J. Žižky. zastřelena
Eduard Hrnčiřík hrdina banskobystrického povstání ubit

Pravý sloup:
Oběti 1938 – 1945
Miroslav Šlechta, zastřelen
Jaroslav Odstrčil, zastřelen
Rudolf Jasenský, zastřelen
Jaroslav Žůrek, zastřelen
MUDr. Josef Kučera, otráven
Ladislav Košut, umučen
Michael Holz, umučen
Josef Konečný, umučen
Margita Běláková, umučena
Miroslav Doležal, zabit při náletu
Vladimír Plšek, zabit při náletu
František Raška, zabit granátem.
Poznámka:

Huňa Karel, rotmistr, nar. 11.7.1907, Horní Ves, okres Holešov, kmenové číslo 0.327/M a 0.237/R, 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, Smíšený přezvědný oddíl. Odveden 18.2.1942, Buzuluk, vojín, čs. Padl mezi 9.9. - 23.9.1944, Karpaty, Dukla, pohřben Przegrody, spol. hrob.
Závada Štefan, Filip, vojín, nar. 24.1.1921, Breznica, okres Sabinov, kmenové číslo 31.356/M, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR. Odveden 22.2.1945, Poprad, národnost slovenská. Zemřel po zranění 8.5.1945, Morava, Fryšták, pohřben Fryšták.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7213-01097
Souřadnice: N49°16'59.83'' E17°41'3.58''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 26.02.2010
Umístění: Fryšták, Nová, na hřbitově
Nápis:
MY DALI ŽIVOT – VY DEJTE LÁSKU.
SVOBODNÍK ZAVADA ŠTEFAN, 1.ČSL. BRIG.
VOJÍN TOUDEK ILKO, 2.DĚL.PL.1.ČSL. BRIG.
VOJÍN SERŠAN VLADISLAV, 1.ČSL. BRIG.
VOJÍN KASTERŇAK JAN, 2.PR.1.ČSL. BRIG.
PADLI DNE 9.V.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7213-01246
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Zdenda Mrlík

Hrob Antonín Grmela

Autor: Petr Vacek, 26.02.2010
Umístění: Fryšták, Nová, na hřbitově
Nápis:
ZDE LEŽÍ
LEG. ANT. GRMELA
VZOR OBČANSKÝCH CNOSTÍ,
KTERÝ NEVÁHAL POLOŽIT
ŽIVOT ZA SVOBODU NÁRODA
NAR. 1891
POPRAVEN 12.XII.1914 VE WADOWICÍCH.
Poznámka:

Grmela Antonín, nar. 2.8.1891, Varšava, bytem Varšava. Dnem 26.8.1914 zařazen do České družiny v Rusku jako vojín. Popraven 12.12.1914 ve Wadovicích. Další data chybí.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Podrobněji: http://www.brnozurnal.cz/rozhovory-vzpominky-medailonky/antonin-grmela-hrdina-velke-valky/ . Dle tohoto článku stručně: narodil se ve Fryštáku, otec se oženil a žil ve Varšavě. Antonín vystudoval ve Valašském Meziříčí dřevařskou školu, praxi vykonávalv Oděse. Hned na začátku války se zapojil do odboje, nejprve jako ruský a polský tlumočník. Když se v srpnu 1914 v Kyjevě zformovala dobrovolnická Česká družina, přihlásil se mezi prvními. Byl zařazen do I. roty, která byla po krátkém výcviku odeslána do Haliče jako součást III. ruské armády. Její velitel generál Radko Dmitrijev určil družiníky jako rozvědčíky. Antek Grmela byl 5. prosince pověřen nebezpečným výzvědným úkolem: překročit v civilním oblečení frontu a zjistit, kolik a jakých sil posílá nepřítel klíčovému Krakovu. Část úkolu splnil, ale už 9. prosince jej zadržel rakouský polní četník. Ve stejný večer chytili polští dělníci jiného ruského rozvědčíka, rovněž družiníka Josefa Müllera. Polní soud ve Wadowicích je oba odsoudil k smrti provazem. Dne 12. prosince 1914 byl rozsudek vykonán. Kat nebyl po ruce, a tak se k výkonu exekuce přihlásili dva vojáci, kteří za každého oběšeného dostali 20 korun. Ostatky Antka Grmely se vrátily do vlasti v dubnu 1923 a byly pietně uloženy do rodinné hrobky ve Fryštáku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Klement Kaláb

Autor: Petr Vacek, 26.02.2010
Umístění: Fryšták, Nová, na hřbitově
Nápis:
RODINA
KALÁBOVA
KLEMENT
1895 - 1967
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Karel Žák

Autor: Petr Vacek, 26.02.2010
Umístění: Fryšták, Nová, na hřbitově
Nápis:
RODINA ŽÁKOVÁ Z LUKOVEČKA
SYN KAREL
*24.IX.1908, +7.IX.1950
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Jan Mlčoch, kenotaf Josef Mlčoch

Autor: Petr Vacek, 26.02.2010
Umístění: Fryšták, Nová, na hřbitově
Nápis:
JAN MLČOCH
ŘED. ŠKOL. V PŘÍKAZÍCH KPT. DĚLOSTŘELECKÉHO PLUKU
*24.6.1900 +2.11.1945.
OBČAN VZORNÝ, ÚŘEDNÍK POCTIVÝ, RÁDCE LIDU NEZIŠTNÝ.

VĚNOVÁNO ŠLECHETNÉ DUŠI JOSEFU MLČOCHOVY PORUČÍKU,
OBĚTI SVĚT. VÁLKY 1896-1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek