Čistá

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 10.08.2002
Umístění: Čistá, v lese u silnice z Bělé p. B. do Mladé Boleslavi
Nápis:
ZDE NA TOMTO MÍSTĚ UBITI BYLI NACISTICKÝMI VRAHY
DNE 6. KVĚTNA 1945
TITO OBČANÉ Z ČISTÉ

BOBEK ANTONÍN R. 74
CIRHAN JAN R. 45
KLACEK RUDOLF R. 42
HOUŠTECKÝ VÁCLAV R. 35
ŠIMON FRANTIŠEK R. 35

POSTŮJ – SMEKNI – NEZAPOMEŇ
Poznámka:

Dne 6. 5.1945 došlo u obce Bělá pod Bezdězem k tragické události. Jedna z ustupujících německých kolon potkala skupinu pěti občanů z Čisté a Bělé pod Bezdězem. Z doposud ne zcela objasněných příčin je v lese u silnice na Mladou Boleslav všechny popravila. To je to jediné, na čem se písemné zdroje shodují. Na všech dalších podrobnostech, včetně dne, kdy se událost měla odehrát, nacházíme menší či větší rozpory.

Bohumil Dejmek ve svých vzpomínkách uvádí, že k události došlo 7.5.1945: „Dopoledne projíždí náhle kolona německých tanků proti Praze. U firmy K. C. Menzel v Podolí jí ze svých zásob vydali 23 barelů benzinu. V ohybu silnice v čisteckém kopci zastřelili němečtí tankisté pět nevinných chlapců z Čisté, mezi nimi i zdejšího příslušníka Václava Houšteckého. Německé Tigry se ku Praze nedostaly, byly zneškodněny v brandýském lese“. Zde nacházíme rozpor v datu události, neboť k události došlo o den dříve - 6. května.

Jelikož ale k žádnému jinému podobnému incidentu v okolí nedošlo, není pochyb o tom, že se jedná „jen“ o chybu v dataci. Rovněž informace o tankové jednotce vybavené Tigry je velmi zavádějící. Z doposud dostupných zdrojů nelze potvrdit přítomnost tankových vojsk v Bělé. Fotograficky jsou doloženy pouze dva stíhače tanků Hetzer, z nichž jeden zůstal opuštěn v Bělé na náměstí pod podloubím hotelu U Lva. V očích tehdejších pamětníků byl každý německý i nepancéřovaný vůz, vybavený byť jen lehkým kanonem, považován za tank a každý tank byl označován jako Tiger.

V brožuře 20. výročí osvobození - Debř ve dnech osvobození, zařazují pánové A. Filip, J. Ševců a V. Vávra incident u Bělé do 6.května 1945 následovně:

„… Ještě před prohlídkou přijela kolona SS z Mimoně. U lesa u výjezdu v Bělé pod Bezdězem se jim postavila na odpor skupina dobrovolníků z Čisté a byla téměř celá Němci likvidována. Hrdlořezští se rovněž esesákům postavili na odpor…“.

Zde musíme opět nesouhlasit. V našem incidentu se nejednalo o skupinu povstaleckých dobrovolníků, ale o muže, kteří se touto cestou pravidelně vraceli z práce v bělských papírnách K. C. Menzel. Zde si snad udělali pauzu na partičku karet, než se rozešli ke svým domovům. Rovněž zařazení německých jednotek do sboru SS je nutno brát s rezervou, i když zcela vyloučit ho nelze. Stejně jako cokoliv s kanonem byl tank, tak jakákoliv německá jednotka byla SS. Toto drobné zkreslování lze přičíst snaze pamětníků poněkud zdramatizovat své vzpomínky a snad i trochu zveličit své zásluhy. Nelze jim to však dávat za zlé, byly to vypjaté okamžiky.

Kronika města Bělá pod Bezdězem incident nezmiňuje vůbec.

Dalším zdrojem informací je pak ústně předávaný popis událostí. Momentálně jsou známy tři. Prvním, je varianta, kdy na ustupující kolonu zahájily z lesa palbu dva myslivci. Němci pak omylem za původce střelby označily těchto pět nešťastníků a namístě se pomstili.

Druhá varianta popisuje událost poněkud jinak. Opět zde máme dva myslivce, kteří však nenapadli v lese ustupující kolonu, ale zastřelily dva německé polní četníky, kteří na křižovatce dnešních ulic Pražská a Papírenská řídili dopravu. Oba zastřelené vojáky nechali ležet na místě a odvezli pouze jejich zbraně a motocykl se sajdkárou. Nedlouho poté tudy projížděla ona skupina německého vojska a nalezla zde mrtvé vojáky. O několik set metrů dále u lesa pak potkali naši skupinu mužů. Když během osobní prohlídky u jednoho z nich nalezli střelnou zbraň, následovalo rychlé vynesení rozsudku. Všechny donutili pokleknout do řady a namístě je popravili střelou do týla.

Třetí varianta událostí je pak shodná s předchozí, jen během popravy, kdy rozsudek měl vykonávat německý důstojník svou osobní zbraní, nevydržel jeden z odsouzených vyčkávat až na něj přijde řada a dal se na útěk. Byla po něm zahájena palba a ač zraněn, podařilo se mu doběhnout až k silnici z Bělé do Čisté (silnice za červenou vilou), kde byl dostižen a oběšen na borovici.

Toliko k doposud známé historii nešťastného incidentu, který životem zaplatili občané obce Čistá: Antonín Bobek (74 let), Jan Cirhan (45 let), Rudolf Klacek (42 let), František Šimon (35 let) a občan Bělé pod Bezdězem: Václav Houštecký (35 let). Kde se skrývá pravda se již s určitostí asi nedozvíme. Některé zdroje uvádějí, že popraveni měli být všichni. Odkud se tedy pak vzaly takové podrobnosti, jako že popravu vykonal německý důstojník osobní pistolí? Některé zdroje uvádějí, že snad zde byl skrytý svědek. Kdo to byl, je jeho svědectví někde zaznamenáno? V každém případě výzkum v archivních i nearchivních zdrojích bude pokračovat. Snad přinese nové ověřitelné informace.
(zdroj: FB Jednoty ČsOL Mladá Boleslav, 13.5.2020, https://www.facebook.com/jednota/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02199
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 29.03.2007
Umístění: Čistá, vlevo u hlavní silnice Mladá Boleslav - Plužná
Nápis:
1914 - 1918

ABRT JOSEF, BEŠTA JAN, ČERNÍK FRANTIŠEK, COBAN JINDŘICH, DLOUHÝ FRANTIŠEK Č.7., DLOUHÝ FRANTIŠEK Č.40., FIALA KAREL, FLÍGL JOSEF, FLÍGL RUDOLF, FUKAREK VÁCLAV, HAVELKA FRANTIŠEK, HAVELKA JOSEF, HORÁK JOSEF Č.38., HORÁK JOSEF Č.92., HURTA JOSEF, JÍRA VÁCLAV, JUNK JOSEF, KLACEK JAN, KLACEK VÁCLAV, KLIMENT RUDOLF, LOUDA JINDŘICH, MICHÁLEK JOSEF, NEDOMA JOSEF, RŮŽIČKA JOSEF, VRBA FRANTIŠEK, VRBA VÁCLAV

1939 - 1945

BOBEK ANTONÍN, BROŽ VÁCLAV, CIRHAN JAN, HOUŠTECKÝ VÁCLAV, KLACEK RUDOLF, NAVRÁTIL FRANTIŠEK, ŠIMON FRANTIŠEK, STREJČEK FRANTIŠEK

1914 - 1918 VZPOMÍNÁME
1939 - 1945 NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02076
Souřadnice: N50°28'29.85'' E14°50'30.28''
Pomník přidal: Michal Lukášek

Hrob Josef Horák

Autor: Marek Lanzendorf, 03.11.2015
Umístění: Čistá, hřbitov u kostela Sv. Vavřince v jižní části obce
Nápis:
JOSEF HORÁK
malorolník z Čisté
nar. 3.5.1880 a zemřel jako
c.k.vojín 10.střel.pluku
po delší nemoci dne 27.5.1918 v Opavě ve Slezsku
a byl převezen svou milovanou ženuškou
na zdejší hřbitov dne 30.5.1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob neznámých Obětí

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2017
Umístění: Čistá, hřbitov u kostela sv. Vavřince
Nápis:
žádný
Poznámka:

hrob je v CEVH veden jako válečný hrob obětí neupřesněného válečného konfliktu, s neznámým počtem pohřbených osob.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-2231
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička