Klučov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Brynych, 05.04.2005
Umístění: Klučov
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
1914 – 1919
1945
KDOŽ PRO VLAST PADLI,
VĚČNĚ BUDOU ŽÍTI.

BASTECKÝ JAN, BOHATA KAREL, ČERVINKA FRANT., HOMOLA LADIL., CHLUMSKÝ FRANT., CHLUMSKÝ VOJT., JANDEJSEK VOJT., JIROUŠEK BOHUSL., JONÁK JIŘÍ, MUSIL JAN, MUSÍLEK JAN, NĚMEČEK JAN, VANĚK FRANT., VOSECKÝ FRANT., OBĚT REVOLUCE 8.5.1945 JIROUŠEK JAN
Poznámka:

Slavnost odhalení pomníku se konala 28. října 1928, původně u něho byly dvě lípy, Lípa svobody a Lípa zastupitelstva. Balvan je z české žuly, upravený od sochaře Svobody z Peček. Mříž zhotovil František Lambert z čp. 90 a Hrouda Bohumil z čp. 9. Předseda výboru pro pomník byl pan Nouza Karel.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01964
Souřadnice: N50°05'40.20'' E14°54'40.92''
Pomník přidal: Martin Brynych

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Martin Brynych, 05.04.2005
Umístění: Klučov, obecní lom
Nápis:
NA PAMÁTKU
PŘÍCHODU
RUDÉ ARMÁDY
9.V.1945
Poznámka:

Památník byl odhalen při slavnosti dne 6.května 1951. Postaven na podnět Místního národního výboru a Přátel Sovětského svazu. Byl postaven zedníky z Klučova ze žulového kamene pod vedením pana Karla Hasmana, úředníka státních drah a MNV na prostranství v obecním lomu. Spodek pomníku tvoří čtverhran a na něm jehlanec ukončený rudou pěticípou hvězdou (nyní již zničenou).
Na portále CEVH MO ČR má stejné číslo jako pomník ze středu obce.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01964
Souřadnice: N50°05'51.90'' E14°54'26.16''
Pomník přidal: Martin Brynych

Hrob Emil Holý

Autor: Marek Skýpala, 17.10.2012
Umístění: Klučov, hřbitov, mezi obcemi Klučov a Poříčany
Nápis:
NÁŠ DRAHÝ SYN EMIL
NADPORUČÍK
*10.9.1933 A ZAHYNUL TRAGICKY
V LADKÁCH 3.7.1956

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Ladislav Homola

Autor: Marek Skýpala, 17.10.2012
Umístění: Klučov, hřbitov, mezi obcemi Klučov a Poříčany
Nápis:
SYN ING. LADISLAV HOMOLA, DŮST. VEDE
STAVEB. ODDÍL VÁLEČNÝ OD R. 1914, VLASTENECKY PŮSOBÍ TĚŠE SE.
ZÁKEŘNÁ SMRT KONČÍ JEHO SEN O SVOBODNÉ VLASTI
10.VIII.1918 VE STÁŘÍ 29 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Rudolf Fantyš

Autor: Marek Skýpala, 17.10.2012
Umístění: Klučov, hřbitov, mezi obcemi Klučov a Poříčany
Nápis:
RUDOLF FANTYŠ
PRAPORČÍK ÚČETNÍ
*15.6.1889 +28.9.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Jiroušek

Autor: Marek Skýpala, 17.10.2012
Umístění: Klučov, hřbitov, mezi obcemi Klučov a Poříčany
Nápis:
JAN JIROUŠEK
PROFESOR STŘ. ŠKOL A PORUČÍK V.Z.
NAR. 16.6.1909 PADL 8.5.1945 NA POLI CTI A SLÁVY
VE SLUŽBĚ NÁRODA V REVOLUČ. DNECH
U VYSÍLACÍ STANICE V LIBLICÍCH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Věchtik

Autor: Marek Skýpala, 22.02.2015
Umístění: Klučov, obecní hřbitov
Nápis:
* 11.1.1891 JOSEF VĚCHTIK + 21.2.1962
Poznámka:

Josef Věchtik se narodil dne 11.1.1891 v Dobřichovicích. V roce 1914 měl bydliště tamtéž. Po vypuknutí 1.světové války narukoval do rakousko-uherské armády a nastoupil k 6.praporu polních myslivců. Byl zajat dne 10.9.1915 u Tarnopolu na východní frontě. Do československé armády se přihlásil dne 13.5.1917 v Bobrujsku a nastoupil k 1.střeleckému pluku (ruských legií) a to v hodnosti vojína. Do ČSR se vrátil se stejným útvarem v hodnosti desátníka. Zdroj: Databáze VÚA.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.72'' E14°54'28.92''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Bohumil Kosík

Autor: Marek Skýpala, 22.02.2015
Umístění: Klučov, obecní hřbitov
Nápis:
BOHUMIL KOSÍK
* 28.II.1882 - + 16.VI.1960
Poznámka:

Bohumil Kosík se narodil dne 28.2.1882 v Sušeticích v okrese Sedlčany. V roce 1914 měl bydliště v Praze. Po vypuknutí 1.světové války narukoval do rakousko-uherské armády a nastoupil k 102.pěšímu pluku. Byl zajat na italské frontě. Do československé armády se přihlásil dne 11.12.1918 a nastoupil k 6.zdravotnickému oddílu (italských legií) a to v hodnosti vojína. Demobilizoval ve stejné hodnosti dne 5.8.1919.
Zdroj: Databáze VÚA.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'57.8'' E14°54'29.46''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Tuček

Autor: Marek Skýpala, 22.02.2015
Umístění: Klučov, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK TUČEK
* 11.11.1888 + 19.7.1938
Poznámka:

František Tuček se narodil dne 11.11.1888 v Bylanech. V roce 1914 měl bydliště v Klučově. Po vypuknutí 1.světové války narukoval do rakousko-uherské armády. Dne 4.11.1918 byl zajat u Nogareda na italské frontě. Do československé armády se přihlásil dne 15.2.1919 ve Villabartolomea a nastoupil k 33.pěšímu pluku (italských legií) a to v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáze VÚA.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'58.49'' E14°54'29.24''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní nápis Jaroslav Kudrnáč

Autor: Marek Skýpala, 26.08.2021
Umístění: Klučov, 9. zastavení na Kudrnáčově naučné stezce
Nápis:
JAROSLAV KUDRNÁČ
Jaroslav Kudrnáč, po kterém je naše stezka pojmenovaná,
byl archeolog. Vykopávkami v Klučově strávil 17 let svého
života a toto místo proslavil. Narodil se v Písku a už jako
kluk s pár spolužáky kopal v bývalé hradní kapli, kde
objevil staré náhrobní kameny. Za druhé světové války byl
partyzánem v Itálii. Místní památky ho naprosto uchvátily.
Po návratu tak začal studovat archeologii.
Kromě slovanských hradišť se jako první věnoval
historii rýžování zlata v Pootaví. Měl pověst rebela.
Traduje se, že když chtěl získat peníze na své bádání
v Klučově, nakráčel do kanceláře ředitele archologického
ústavu s pistolí. Položil ji na stůl, podíval se mu do očí
a řekl: "Tak dáte mi ty peníze na výzkum?" "Ital s pistolí"
zemřel v roce 2008, bylo mu 86 let.
Poznámka:

Kudrnáč Jaroslav, * 17. 10. 1922 Písek, † 6. 9. 2008 Praha, je autorem knihy Písecký prapor protektorátního vládního vojska (Československé samostatné brigády) v Itálii v letech 1944-1945, je velmi pravděpodobné, že i osobně byl vojákem těchto jednotek.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'51.46'' E14°54'39.11''
Pomník přidal: Marek Skýpala