Klatovy

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Klatovy, Čechova 334, na domě
Nápis:
ZBYTEK BOMBY, KTERÁ
SPADLA NA ZAHRADU
TOHOTO DOMU PŘI
NÁLETU NA KLATOVY
DNE 20-IV-1945.
Poznámka:

Střepina z bomby na domě v Čechově ulici, která dolétla až sem na zahradu při bombardování klatovského nádraží 20. dubna 1945, kdy 8. letecká armáda USA zamezovala pohybu prchajících německých vojsk, transportů a přesunu munice. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/1530-pametni-strepina-bombardovani-klatovy/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°23'55.71'' E13°16'58.78''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem holokaustu

Autor: Martin Milichovský, 13.01.2015
Umístění: Klatovy, Denisova 38, parčík na rohu ulic Denisovy a Randovy
Nápis:
Filipína Abrahámsonová
Arnoštka Adlerová
Leopold Barth
Jindřiška Barthová
Matylda Barthová
Marie Baumová
Karel Beneš
Rudolf Beneš
Zikmund Beneš
Františka Benešová
Kateřina Benešová
Rósa Benešová
Albert Benisch
Ida Benischová
Žofie Benischová
JUDr.Karel Berger
Jiří Bermann
Kurt Bermann
Marek Bermann
Maxmilián Bermann
Elli Bermannová
Ema Bermannová
Věra Bermannová
Alfred Bloch
Emil Bloch
Gustav Bloch
JIndřich Bloch
Kurt Bloch
Otto Bloch
Otto Bloch
Zikmund Bloch
Alžběta Blochová
Amálie Blochová
Berta Blochová
Elsa Blochová
Gerta Blochová
Gisela Blochová
Gréta Blochová
Klára Blochová
Margot Blochová
ZuzanaBlochová
Ludvik Bock
Anna Bocková
Klára Bocková
Hanuš Boldán
Anna Bretová
Richard Bruml
Helena Brumlová
Selma Černá
Berta Deutschová
Karel Eckstein
Bedřiška Ecksteinová
Hanuš Epstein
Jiří Epstein
Ota Epstein
Hana Epsteinová
Marta Epsteinová
Pavel Feldmann
Eva Feldmannová
MUDr. Elsa Feldmannová
Berta Felixová
Moric Fischer
Malvína Fischerová
František Fleischer
Ludvik Fleischer
Gerta Fleischerová
Hana Fleischerová
Otto Fleischl
Berta Fleischlová
Františka Flusserová
Klára Flusserová
Alžběta Franklová
Františka Franklová
Josefa Franklová
Adolf Frenkl
Josef Frenkl
Ota Frenkl
Rudolf Frenkl
Růžena Frenklová
Otto Goldbach
Julius Goldreich
Robert Goldreich
Žofie Goldreichová
Alfred Hahn
Ota Hahn
Jana Hahnová
Pavla Hahnová
Valerie Hahnová
Hermína Heimová
Pavel Hoch
Markéta Hochová
Leopold Hutter
Leopold Janowitz
Klára Janowitzová
Eduard Jeiteles
Anna Jeitelesová
Irma Jeitelesová
Berta Kafmannová
Julius Katz
Anna Katzová
Pavla Katzová
Egon Kaufmann
Berta Kaufmannová
Ferdinand Klauber
Hugo Klauber
Richard Klauber
Rudolf Klauber
Zikmund Klauber
Berta Klauberová
Klára Klauberová
Pavla Klauberová
Terezie Klauberová
Lev Klein
Alžběta Kleinová
Anna Kleinová
Hana Kleinová
Terezie Kleinová
Pavla Kohnerová
Vilém Korálek
Arnošt Kraus
František Kraus
Jiří Kraus
Oskar Kraus
Oskar Kraus
Rudolf Kraus
Julie Krauskopfová
Lili Eva Krausová
Žofie Krausová
Liusa Landsmannová
Růžena Lažanská
Karel Lažanský
Rudolf Lederer
Willi Lederer
Helena Ledererová
Jindřiška Ledererová
Zuzana Ledererová
Max Löbl
Beno Löffler
Berta Löfflerová
Otto Hans Lorenc
Olga Lorencová
Regina Löwithová
Bedřich Löwy
Josef Löwy
Karel Löwy
Karel Löwy
Leo Löwy
Otto Löwy
Adéla Löwyová
Gertruda Löwyová
Stela Löwyová
Berta Luftová
Jindřiška Lustigová
Oskar Masárek
Žofie Masárková
Karolina Metzkerová
Walter Pekárek
Alžběta Pekárková
Bedřich Pick
Berthold Pick
Emil Pick
František Pick
Jiří Pick
Vilém Pick
Elsa Picková
Erika Picková
Ida Picková
Richard Pollak
Berta Pollaková
Berta Pollaková
Luisa Pollaková
Alois Popper
Eduard Popper
Josef Popper
Otto Popper
Hedvika Popperová
Růžena Popperová
Arnošt Ringer
Emil Ringer
Anna Ringerová
Antonie Ringerová
Erna Roenscheinová
František Sabath
Karolina Sabathová
Alois Sachsl
Klára Sachslová
Otto Schleissner
Mina Schleissnerová
Vilma Schleissnerová
Bedřich Schulz
JIndřich Schulz
Alžběta Schulzová
Arnošt Schwarz
Emanuel Schwarz
František Schwarz
Karel Schwarz
Vilém Schwarz
Betty Schwarzová
Hilda Schwarzová
Marie Schwarzová
Marie Schwarzová
Robert Singer
Benedikt Stein
Jindřich Stein
Pavel Stein
JUDr. Benedikt Steiner
Berta Steinerová
Berta Steinerová
Klára Steinerová
Marta Steinerová,
Malvína Steinová
Bedřich Stern
Berthold Stern
Emanuel Stern
Ida Sternová
Marta Sternová
Růžena Sternová
Alfred Šling
Rozálie Šlingová
Zdeňka Šlingová
Max Treichlinger
Rudolf Treichlinger
Barbora Treichlingerová
Erna Treichlingerová
Irma Treichlingerová
Marie Treichlingerová
Rudolf Wachtl
Hana Wachtlová
Otilie Wachtlová
Hugo Wedeles
Berta Wedelesová
Eva Blanka Wedelesová
Norbert Weil
Rita Weilová
Zdena Weilová
Arnošt Weiner
Jan Weiner
Karel Weiner
Ella Weinerová
Jiřina Weinerová
Regina Weinerová
Marek Weiskopf
Františka Weiskopfová
Terezie Weiskopfová
Anna Weislová
Kurt Weiss
Berta Weissová
Arnošt Wiener
Hanuš Wiener
Kurt Wiener
Otto Wiener
Pavel Wiener
Petr Wiener
Ilsa Wienerová
Růžena Wienerová
Julius Winterberg
Ervin Wolf
Ida Wolfová
Terezie Wunschová
František Zunterstein
Jiří Pavel Zunterstein
Anna Zuntersteinová
Růžena Zuntersteinová
Poznámka:

http://www.vaclav-fiala.cz/sculptor/user/realizace/2012%20Pomnik%20obetem%20holokaustu.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-38504
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Antonín Švehla

Autor: Marek Lanzendorf, 18.09.2017
Umístění: Klatovy, Dragounská, v parčíku naproti kasárnám
Nápis:
ANTONÍN ŠVEHLA

ZBUDOVÁNO PÉČÍ
JEZDECKÉHO PLUKU 4.
ANTONÍNA ŠVEHLY
Poznámka:

Za 1. světové války byl jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru.
(zdroj. https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Švehla )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Dostál a Ladislav Nedbal

Autor: Marek Lanzendorf, 18.09.2017
Umístění: Klatovy, Dragounská, na zdi kasáren
Nápis:
NA PAMÁTKU VELITELŮM
4. JEZDECKÉHO PLUKU

KASÁRNA
KLATOVSKÝCH DRAGOUNŮ

gen. JOSEFU DOSTÁLOVI
1891 - 1945
A
plk. LADISLAVU NEDBALOVI
1885 - 1952

OBĚTEM NACISMU A KOMUNISMU

KLATOVY 2016
Poznámka:

Brigádní generál Josef Dostál, nar. 6.5.1891, Tučín, okr. Přerov. V hodnosti praporčíka sloužil v RU armádě u 13. zeměbraneckého pěšího pluku. zajat byl 18.5.1915, Klimontova. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 20.3.1917, Volchov. Zařazen 8.9.1917 v hodnosti vojína k 7. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil 7.7.1920 jako kapitán 2. jízdního pluku a pokračoval ve službě v ČSA.
Následně sloužil u 4. jezdeckého pluku v Klatovech(1935-1936), 1. jezdecké brigády (1935-1936), byl přednostou I/2 odd. Ministerstva obrany ČSR (1936-1939).
Po okupaci obnovil své kontakty v Klatovech, účastnil se protinacistického odboje. Zatčen gestapem 29.4.1943, v Drážďanech 27.9.1944 odsouzen za velezradu k trestu smrti, v Lipsku 13.4.1945 popraven zastřelením v kasárnách Gholis, pohřben v Lipsku na hřbitově Ostfriedhof (památník - oddíl X, 5. skupina, 4. řada, 3. hrob).
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase ;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dostál_(generál) )
Plukovník. ČSA, Ladislav Nedbal, nar. 1885 v Českých Budějovicích. Vystudoval kadetní školu ve Vídni a před 1. světovou válkou sloužil u 1. hulánského pluku ve Lvově. Po válce sloužil ve Vysokém Mýtě, následně v Klatovech, velitel klatovské posádky po generálu Dostálovi. Za války byl vězněn gestapem, ale nakonec přežil. Po květnu 1945 se na rok vrátil do aktivní služby, následně zasedal jako soudce z lidu u Mimořádného lidového soudu v Klatovech. V roce 1949 ho i jeho starší dceru Olgu zatkla Státní bezpečnost. V dubnu 1950 byl Státním soudem odsouzen na doživotí za účast v odbojové skupině „Bratři Brůžové a spol.“, 24. září 1952 ho věku 67 let bachaři v neblaze proslulé věznici v Leopoldově doslova udřepovali k smrti.
(zdroj: http://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/7453-pietni-akt-u-smutne-pani.html ; http://www.asz.cz/cs/web/2016-rok-frantiska-machnika/odhaleni-pametni-desky-vyznamnym-klatovskym-osobnostem.html )
Autorkou pamětní desky je sochařka Zuzana Kantová z Ostřetic u Klatov. Pamětní deska byla slavnostně odhalena dne 17. září 2016.
(zdroj: portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3205-53506
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem holokaustu

  • + o skupině VPM (KT, Klatovy, Židovský hřbitov)
    • V roce 1871 byl za městským hřbitovem založen židovský hřbitov, v současnosti se 436 hroby. Na vekém počtu náhrobků jsou uvedena jména obětí nacistické likvidace židů v koncentračním táboře Osvětim. Na hřbitově se již nepohřbívá. (www.klatovy.cz)
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 10.08.2011
Umístění: Klatovy, Hřbitovní, židovský hřbitov
Nápis:
Na paměť 595 židovských občanů Klatovska,
kteří byli umučeni v době druhé světové války
a nevrátili se z nacistických žalářů

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3205-30582
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 19.10.2006
Umístění: Klatovy, Hřbitovní, hřbitov, starý urnový háj
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
SPOLUOBČANŮ, KTEŘÍ V PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU, NEZÁVISLOST A LEPŠÍ BUDOUCNOST ČESKOSLOVENSKÉHO LIDU.

Na levé desce:
PADLI JAKO OBĚŤ
NĚMECKÉ OKUPACE
V LÉTECH 1939 – 1945
VĚRNI SVÉMU NÁRODU
A STÁTU.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

JUDR. BERGER KAREL, IT. L. *1895
CHEJLAVA JOSEF, RUS. L. *1886
GEN. DOSTÁL JOSEF, RUS. L. *1891
JÍLEK BARTOLOMĚJ, RUS. L. *1892
KACEROVSKÝ MATĚJ, RUS. L. *1879
KOPECKÝ JAN, RUS. L. *1895
KOUBÍK JOSEF, RUS. L. *1894
PAULI JAN, RUS. L. *1892
MAŠEK ZDENĚK, RUS.L. *1898
MOTLÍK ALOIS, IT. L. *1895
STRYCH VÁCLAV, RUS. L. *1888
ING. ŠMIDRKAL ZDENĚK, FR. L. *1893
ŠMÍD JIŘÍ, RUS. L. *1891
ŠULDA VÁCLAV, IT. L. *1885
VOPAVA JOSEF, IT. L. *1887
VORÁČEK JAN, RUS. L. *1889
VOZOBULE JAROSLAV, RUS. L. *1894
ZAJÍČEK VOJTĚCH, RUS. L. *1891

ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ –
JEDNOTA V KLATOVECH

Na pravé desce:
ČS. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
Z VDĚČNOSTI A ÚCTY
SVÝM OBĚTEM OKUPACE
1939 – 1945

BERGER KAREL JUDR., BREJCHA VÁCLAV, BRUML RICHARD, FRÖNKLOVÁ FRANTIŠKA, HALÍŘ JAN, HOFMAN JULIUS, CHEJLAVA JOSEF, KLIČKA VÁCLAV, KOCIÁN VÁCLAV, MOTLÍK JOSEF, NOVÁK EMANUEL, PAULI JAN, PETRÁŠEK JAN, SEKYRA BEDŘICH, STRYCH VÁCLAV, SÝKORA JAN, ŠVARC FRANTIŠEK, VOPAVA JOSEF
Poznámka:

Berger Karel, nar. 17.8.1895, Nová Paka. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 53. pěší pluk, podporučík. Zajat 29.6.1918 Mt. Vall di Bella. Do ČS legií v Itálii zařazen 31.8.1918 jako poručík k 35. pěšímu pluku.
Chejlava Josef, nar. 19.4.1886, Karlovice. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 7. zemský pěší pluk, vojín. Zajat 7.10.1915, Luck. Do ČS legií v Rusku zařazen 1.2.1918 jako vojín k 1. střeleckému záložnímu pluku. Demobilizován 22.11.1920 jako vojín 3. střeleckého pluku.
Dostál Josef, nar. 6.5.1891, Tučín. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 13. zemský pěší pluk, praporčík. Zajat 18.5.1915, Klimontova. Do ČS legií v Rusku zařazen 8.9.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil 7.7.1920 jako kapitán 2. jízdního pluku. Sloužil v ČSA.
Jílek Bartoloměj, nar. 24.8.1891, Bystré. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 11. pěší pluk, vojín. Zajat 25.2.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku zařazen 24.8.1917 jako vojín 5. střeleckého pluku. Demobilizován 27.9.1920.
Kacerovský Matěj, nar. 1.3.1879, Bezděkov-Kal. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 11. pěší pluk, vojín. Zajat 27.7.1915, Sokal. Do ČS legií v Rusku zařazen 4.12.1917 jako vojín 1. střeleckého pluku. Demobilizován 28.5.1920 jako svobodník.
Kopecký Jan – nedostatečně přesné datum narození neumožňuje jeho přesnou identifikaci v databázi.
Koubík Josef, nar. 28.2.1894, Janovice nad Úhlavou. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 28. zemský pěší pluk, vojín. Zajat 15.3.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku zařazen 15.8.1916 jako vojín 1. střeleckého pluku. Demobilizován jako četař 3. střeleckého pluku 22.11.1920.
Pauli Jan, nar. 26.8.1892, Klatovy. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 11. pěší pluk, vojín. Zajat 28.2.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku zařazen 24.2.1918 jako vojín úderného praporu. Demobilizován jako vojín sborné roty 4.8.1921.
Mašek Zdeněk, nar. 8.2.1898, Štíhlov. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 35. pěší pluk, vojín. Zajat 2.7.1917, Zborov. Do ČS legií v Rusku zařazen 7.10.1917 jako vojín záložního praporu. Demobilizován jako nápředník 3. lehkého dělostřeleckého pluku 19.7.1921.
Motlík Alois, nar. 6.3.1895, Habartice. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 11. pěší pluk, vojín. Zajat 20.8.1917, Mediaca Montfalcone. Do ČS legií v Itálii zařazen 22.4.1918 jako vojín 33. pěšího pluku. Demobilizován 30.9.1920.
Strych Václav, nar. 22.11.1888, Klatovy. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 28. domobranecký pěší pluk, vojín. Zajat 7.11.1915, Styr. Do ČS legií v Rusku zařazen 26.11.1917 jako vojín 4. střeleckého pluku. Demobilizován 21.9.1920.
Šmidrkal Zdeněk, nar. 31.10.1893, Roudnice nad Labem. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u nedoloženo. Do ČS legií v Srbsku zařazen 19.5.1916 jako podporučík. Službu v legiích ukončil jako kapitán 22. pěšího pluku. Sloužil v ČSA.
Šmíd Jiří, nar. 16.9.1991, Klatovy. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 28. zemský pěší pluk, vojín. Zajat 7.11.1915, Kolky. Do ČS legií v Rusku zařazen 1.4.1917 jako vojín 1. střeleckého pluku. Demobilizován 15.6.1920.
Šulda Václav, nar. 28.7.1885. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 11. pěší pluk, desátník. Zajat 2.11.1916, Monte Santo. Do ČS legií v Itálii zařazen k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 2.8.1919 jako četař.
Vopava Josef, nar. 4.2.1887, Klatovy. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u dělostřelecký jízdní pluk, 11. pěší pluk, desátník. Zajat 2.11.1916, Monte Santo. Do ČS legií v Itálii zařazen 18.4.1918 k 34. pěšímu pluku. Demobilizován 12.1.1919 jako desátník.
Voráček Jan, nar. 22.12.1889, Malechov. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 11. pěší pluk. Zajat 10.5.1915, Karpaty. Do ČS legií v Rusku zařazen 11.7.1917 k 8. střeleckému pluku. Demobilizován 5.10.1920 jako šikovatel finanční správy.
Vozobule Jaroslav, nar. 22.9.1894, Straňovice. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 11. pěší pluk. Zajat 24.9.1915, Dubno. Do ČS legií v Rusku zařazen 6.11.1917 k 1. těžké dělostřelecké divizi. Demobilizován jako starší ohňostrůjce 15.6.1920.
Zajíček Vojtěch, nar. 15.3.1891, Strážov. V Rakousko_Uherské armádě sloužil u 75. pěší pluk, kadet. Zajat 22.11.1914, Kostelnice. Do ČS legií v Rusku zařazen 10.7.1916 k 2. střeleckému pluku. Demobilizován jako podporučík 3. střelecké divize 14.8.1920.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-06090
Souřadnice: N49°24'03.14'' E13°17'45.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: M. Lašťovka, 10.02.2020
Umístění: Klatovy, Hřbitovní, hřbitov, východní zeď
Nápis:
PAMÁTCE 59 VOJÍNŮ, ČS. ST. PŘÍSLUŠNÍKŮ,
ZDE POHŘBENÝCH ZA SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 – 1918

ALTMAN EMANUEL, BARTÁK FRANTIŠEK, BENEŠ JOSEF, BRANDT EMIL, BYTEL BOHUMÍR, ČERMÁK ADOLF, DRUNECKÝ VOJTĚCH, FAIC JAN, FENCL JOSEF, FIEDLER ARNOŠT, FLEISCHMANN FRANTIŠEK, GRUBER KAREL, HAJDA JAN, HAŠEK JOSEF, HROMÁDKO FRANTIŠEK, HŘEBEJK JOSEF, IZERZÁK MICHAEL, JAKOUBEK KAREL, JANDA FRANTIŠEK, KALFUS FRANTIŠEK, KEMÉNY FRANTIŠEK, KILLAR JOSEF, KNÖDL VOJTĚCH, KOMÁR VÁCLAV, KOPELENÝ FERDINAND, KOUBA FRANTIŠEK, KUBEC JOSEF, LAUŠMAN BOHUMIL, LINZ VÁCLAV, MIKOH MATĚJ, MICHÁLEK JAN, MÜLLER MAXMILIAN, NĚMEČEK VÁCLAV, NOHEJL VÁCLAV, NOVÝ BOHUMIL, PACHOLÍK JOSEF, PASTERNEK JAN, PETERLE MATĚJ, POKORNÝ VÁCLAV, PORACZKA JÁNOŠ, RIPPL JINDŘICH, RUBÁŠ EMANUEL, RUIS FRANTIŠEK, SAAZER ALBERT, SKŘIVAN JOSEF, ŠŤASTNÝ ALOIS, ŠEBESTA JAKUB, ŠIMEK JAN, ŠOS VINCENC, SCHEBA FRANTIŠEK, SCHMIDT FRANTIŠEK, ULDRICH VÁCLAV, VALIŠ FRANTIŠEK, VORÁČ JAKUB, WEISER HUGO, WIRL JAN, ZÁKOUCKÝ JOSEF, ZÁVITKOVSKÝ JAN, ZOUFALÍK FRANTIŠEK.

VĚNUJE OBEC MĚSTA KLATOV
MCMXXXVII


PAMÁTCE
POPRAVENÝCH VLASTENCŮ
VE SPÁLENÉM LESE V OBDOBÍ
HEYDRICHIÁDY OD 30. KVĚTNA DO 3. ČERVENCE 1942
BÁRTOVÁ KAMILA
BEZDĚKA RUDOLF
CINĚK KAREL
DOČKAL VLADIMÍR
FICTUM FRANTIŠEK

FÜRTH KAREL
FÜRTH LEOPOLD
HALÍŘ JAN
HÜBELBAUER KAREL
HÜBELBAUEROVÁ MARIE

PAJEROVÁ ANNA
REIMAN KAREL
SCHEJBAL JOSEF
SINGER LEOPOLD
ŠTEFLIČKOVÁ MARIE
Poznámka:

Přidána deska s oběťmi 2. sv. války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-06094
Souřadnice: N49°24'4.57'' E13°17'48.15''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: M. Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lastovka, 10.02.2020
Umístění: Klatovy, Hřbitovní, hřbitov u Sv. Jakuba
Nápis:
text v přepisu u Aleše

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°24'6.83'' E13°17'45.07'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Aleš Zahradníček

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Ivo Šťastný, 19.10.2006
Umístění: Klatovy, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
V ROCE 1946
ZDE BYLA UMÍSTĚNA
PAMĚTNÍ DESKA
PADLÝM US ARMY
V NAŠEM KRAJI.

KLATOVANÉ NEZAPOMENOU,
ČEST VAŠÍ PAMÁTCE
A DÍKY VÁM

ČESKÝ SVAZ PAMÁTKÁŘŮ

IN 1946 A PLAGUE
WAS PLACED HERE IN REMENBRANCE
OF THE US ARMY SOLDIERS, WHO WERE
KILLED IN THE DISTRICT OF KLATOVY.

IT SAID:
THE CITIZENS OF KLATOVY WILL NEVER
FORGET THOSE BRAVE SOLDIERS.

THANKS FOR THE LIBERATION OF KLATOVY.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-06092
Souřadnice: N49°24'06.02'' E13°17'49.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jaroslav Malkovský

Autor: Ivo Šťastný, 19.10.2006
Umístění: Klatovy, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV MALKOVSKÝ
PLUKOVNÍK V. V.
*16.1.1903 +23.6.1967

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°24'04.52'' E13°17'40.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný