Frýdek - Místek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Frýdlantská, v parčíku
Nápis:
PAMÁTCE TĚCH,
KTEŘÍ SE NEVRÁTILI
ZE SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1918
DO OSVOBOZENÉ VLASTI

(pravá strana)
BERÁNEK VIKTOR
BLAHUT KAREL
BLAŠKE FRANTIŠEK
BLATTAN JAN
BLAŽEK RUDOLF
BLECHA AUGUSTIN
BOHÁČ JOSEF
BUBENÍK ANTONÍN
DANĚK JOSEF
DEUTSCHER EMAN.
DOSTÁL ANTONÍN ML.
FOJTÍK ANTONÍN
GLADIŠ JOSEF
GŘIVNACKÝ JINDŘ.
GROHS ALFONS
GROSSMAN HUGO
HASS KAREL
HÁJOVSKÝ ŠTĚPÁN
HALLA ANTON.
HEIN JAN
HOMOLA LUDVÍK
HORÁK ANTONÍN
HUFFER BRUNO
HURSKÝ ALOIS
HUŠKE FRANTIŠEK
CHVOSTEK ANTONÍN
CHVOSTEK JOSEF
CHVOSTEK TOMÁŠ
JANÁČEK ANTONÍN
JÁNEK OSKAR
JANÍK CYRIL
JANÍK JOSEF
JENKER RUDOLF
JUREČEK FRANT.
KADIMIŘ BEDŘICH
KLIMEŠ ANTONÍN
KOŘÍNEK KAREL
KOŘÍNEK RUDOLF
KOSTKA VALENTIN
KRAUS ADOLF
KRKONOŠKA JOSEF
KUBENKA ROMAN
KUBICA ANTONÍN
KUČA ADOLF
KULHÁNEK KAREL
KUREČKA FILIP
LACINA ERICH
LANČA BEDŘICH
LANČA DOMINIK
LANGER RUDOLF
LADIŠ KAREL
LYSEK ADOLF
MAZOCH FRANT.
MATĚJKA ANTONÍN
MITSCHEK JOSEF
MICEK VALENTIN
MICHÁLEK RUDOLF
MICHNÍK ROBERT
MIJŽÍŠEK VLADIM.
MÜLLER FRANT.
NÁLEPA KAREL
NECKÁŘ RUDOLF
ODCHÁZEL FERD.
PAPEŽ JAN
PETR FRANTIŠEK
PISKOŘ BEDŘICH
POLÁK JOSEF
POLÁŠEK VILÉM
POSPĚCH JOSEF
PROKOP ANTONÍN
PUDLO ONDŘEJ
REK ALBÍN
RICHTER FRANTIŠEK
SCHABENSKÝ ROB.
SEIBERT KAREL
SLAMEČKA JOSEF

(zadní strana)
ZBUDOVALI OBČANÉ MÍSTEČTÍ
1924

(levá strana)
SLANINA FRANT.
SLANINA KAŠPAR
ŠLAPETA ANTONÍN
ŠLAPETA FRANT.
ŠLAPETA LEOPOLD
SLOVÁČEK ANTONÍN
STANĚK RUDOLF
STOLEK ALFONS
SZURMA RUDOLF
TEITELBAUM SIGM.
TERK KAREL
TRAMER EMIL ML.
TRYBULA EMIL
TYPOVSKÝ ŠTĚPÁN
UNGER BEDŘICH
UVĚRA JOSEF
VÁCLAVÍK FRANT.
VALENTA JOSEF
VALENTA KAREL
VAŠÍČEK FERDINAND
VIKTORIN FELIX
VOLNÝ FRANTIŠEK
VOLNÝ JOSEF
VOLNÝ LUDVÍK
VRABEL LEOPOLD
VRABEL VAVŘINEC
WALLER KAREL
WALLER OTTO
WALLER PAVEL
WANK LUDVÍK
WITTA EDUARD
WITTOUCH GUSTAV
WUNSCH FRANT.
ZÁMEČNÍK FRANT.
ZATLOUKAL OTAKAR
ZLÝ JOSEF

BAYER BOHUMIL
BLANÍK KAREL
ČERVENKA FRANT.
DRABINA ALBÍN
DRABINA JOSEF
FILIP EMIL
HERLICZKA LEO
JIROUCH JAROSLAV
JUŘENA ANTONÍN
KOCICH JOSEF
KOKEŠ KAREL
KOŘÍNEK EDUARD
KOUTNÍK ADOLF
KŘIVA FRANTIŠEK
KUČA BŘETISLAV
LANČA STANISLAV
LITERÁK TOMÁŠ
MAJER ALOIS
MAZUR FRANTIŠEK
MRSKOŠ JAROSLAV
MIKOŠEK BEDŘICH
MORYS JOSEF
NEPOŽIŤEK LAD.
NIKL RUDOLF
PANEK JOSEF
POLÁSEK JOSEF
SIGMUND VINCENC
ŠIMEČKA FILIP
ŠÍMEK BOHUSLAV
SZKANDERA VIKTOR
SLÁDEČEK KAREL
SOCHACÍ VÁCLAV
STANĚK JAN
SVRČINA ANTONÍN
ŠTEFEK JAN
ŠTIHEL KLIMENT
TORJKA ARNOŠT
TYPOVSKÝ RODOLF
UHEREK ŠTĚPÁN
VÁLEK RUDOLF
VERDERBER JAN
ZIMÁK JAN

SOUSOŠÍ
POHŘEB V KARPATECH
AUTOR
JAN ŠTURSA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07847
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Hlavní třída, u hlavní komunikace (směr Český Těšín)
Nápis:
VYDECHLA ZEMĚ OSVOBOZENÁ
TOU ZEMÍ V MÁJI ZPÍVÁ, ZPÍVÁ MÍR...
FRANTIŠEK HRUBÍN

NA PAMĚŤ HRDINŮM, KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU - VDĚČNÝ FRÝDEK MÍSTEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07864
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jana Medová, 01.01.2007
Umístění: Frýdek - Místek, Hlavní třída, Čajánkova kasárna
Nápis:
ZDE KLADL SE ZBRANÍ V RUCE
8. PĚŠÍ PLUK „SLEZSKÝ“
DNE 14. BŘEZNA 1939
ODPOR NĚMECKÝM OKUPANTŮM
Poznámka:

Na vydlážděném prostranství stojí hrubě opracovaný vysoký kvádr, v jehož horní části je upevněna pamětní deska. V horní části žulové desky je bronzová plastika znázorňující českého lva stojícího na zadních nohou, držícího rozvinutý prapor, na kterém je nápis "VĚRNI ZŮSTANEME" Pod plastikou je nápis "ZDE KLADL SE ZBRANÍ V RUCE 8. PĚŠÍ PLUK SLEZSKÝ DNE 14. BŘEZNA 1939 ODPOR NĚMECKÝM OKUPANTŮM" Původně se jednalo o pamětní desku umístěnou na budově Čajankových kasáren; po demolici budovy byla deska přemístěna na stávající místo dne 14.3.1989. Současná podoba památníku, včetně parčíku, který se nachází kolem, je datována ke dni 14.3.1989 (Ing. arch. Vorel) V Místku se odehrál jediný ozbrojený střet mezi českými vojáky a okupující německou armádou. Krátce po 14. hodině dne 14.3.1939 se Němci pokusili vniknout do objektu Czajankových kasáren. Posádka kasáren vedená kapitánem Karlem Pavlíkem se bránila asi hodinu, na delší obranu jim nestačily zásoby munice, poté se museli vzdát Němcům. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07854
Souřadnice: N49°40'40.76'' E18°20'41.45''
Pomník přidal: Jana Medová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf rodina Landsberger a hrob Oskar Landsberger

Autor: Dagmar Titzová, 20.04.2019
Umístění: Frýdek - Místek, Hlavní třída, židovský hřbitov
Nápis:
MATKA ŽOFIE ŽENA JANA
DCERA MARIE
ZAHYNULI V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
Poznámka:

Landsberger Oskar: uváděn ve Verordnungsblatt für das k. u. k. Heer z r. 1915, r. 65, str. CCII a Osobním věstníku čs. ministerstva národní obrany z r. 1923, r. 6 a v Důstojnických listech: čtrnáctidenníku Svazu československého důstojnictva, kde je úmrtní oznámení.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°40'40.91'' E18°22'2.52'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf rodina Berger

Autor: Dagmar Titzová, 20.04.2019
Umístění: Frýdek - Místek, Hlavní třída, židovský hřbitov
Nápis:
OBĚTI FAŠISMU
DCERA ANNA
SYN FILIP
SYN TEODOR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°40'40.91'' E18°22'2.52'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf rodina Bleiweiss a Munk

Autor: Dagmar Titzová, 20.04.2019
Umístění: Frýdek - Místek, Hlavní třída, židovský hřbitov
Nápis:
MALVÍNA BLEIWEISSOVÁ 2.2.1880 + OSVĚTIM
ERICH BLEIWEISS 16.8.1918 +MAJDANKA
ELIŠKA MUNKOVÁ 6.3.1908 +OSVĚTIM
EVŽEN MUNK 10.10.1903 +OSVĚTIM
HANIČKA MUNKOVÁ 12.4.1941 +OSVĚTIM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°40'40.91'' E18°22'2.52'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jana Medová, 01.01.2007
Umístění: Frýdek - Místek, Kostíkovo náměstí, uprostřed parčíku na náměstí
Nápis:
(čelní strana)
1939 – 1945
V ZAHRANIČNÍ ARMÁDĚ PADLI:
RTM. ARTUR BRUNN, DES. KAREL EGER, KPT. LET. HUBERT JAROŠEK, ŠKPT. LOHRER LOM, DR. RUD. LIFFTSCHITZ, ŠKPT. LET. ED. PAVELKA, VOJ. VÍTĚZ WITTMANN
V BOJÍCH VE FRÝDKU PADLI:
NORBERT BOHANES, REGINA BRONĚKOVÁ, NPOR. FRANT. DOLEŽEL, ERICH DRNEC, JINDŘICH HRABEC, MIROSLAV JUŘICA, JOSEF KAŠPER, BOHDAN KOBLIŽKA, JAN KULIHA, STANISLAV KRUPA, LEOPOLD LISNÍK, ALOIS MALCHAR, FRANT. MALIŠ, OLDŘICH MARÝNČÁK, EDUARD MECA, ANTONÍN PETEREK, BOHUMÍR POLICKÝ, JOSEF SEKERA, ADOLFINA ŠOSTÁ, FRANTIŠEK VALÍČEK, JAROSLAV VONDRÁK, JOSEF VRABEL, KVĚTOSLAV ZUBEK, MIROSLAV KAŇOK, RUDOLF MOKRÝ
POPRAVENI:
POR. VITĚZ. ALBRECHT, JAN BERÁNEK, JOSEF DULAVA, EMIL JUŘICA, LUDVÍK KOHUT, LUDVÍK KORBÁŠ, KAREL MACEK, EVARIST PIŤHA

(pravá strana)
ROB. KROPKA, ARN. KOLLSCHARSH, KAREL KABAL, JAN KOLAŘ, JAN KUBANEK, JOS. KLEIMAN, AL. KORBÁŠ, LUD. KRMÁSEK, KAREL KUKUCKA, FR. KOZEL, ERV. KORNFELD, JAN LENT, JAN LIBERDA, ARN. LEHAR, VIK. LEHAR, AD. MACHER, JAN MLADĚNKA, AL. MĚRKA, OND. MUROŇ, JAN MUSÁLEK, KAREL METZA, JOS. MACEK, OLD. MARVAN, VIK. MARKFELD, KAREL NESHODA, JOS. NOVÁK, ED. NEUBERT, AL. NYTRA, RUD. OBLOK, FR. ??, FR. KACÍŘ, ??, KAREL NOVÁK
LUD. PACHLOPNIK, KAREL PANEK, KARL PIETROSCH, JOS. PLATOŠ, VAV. PAVLÍK, VIK.PÁNEK, LUD. PANEK, ANT. PLAČEK, JOS. PASTOREK, ANT. PASTOREK, JOS. PJETROŠ, ST. POBOŘIL, VIT. POLACH, VAL. POŠTULKA, FR. REK, KAREL ŘEHA, BERN. STOPA, ROM. SKUDRYCH, VIK. SKANDERA, AD. SILBERSTEIN, KAREL SENDLER, JOS. SPITZER, FR. SOBOTÍK, KAREL STRYCHAVSKÝ, RUD. SMIGON, ED. SIKORA, FR. STRACK, AL. STŘÍŽ, AL. SVOBODA, ANT. S??, ??, ??
FR. SCHEUERLE, ED. SCHUPINA, JOS. SCHUPINA, FR. SCHON, RUD. SCHAREK, JOS. SILDBACH, VIL. SLATNER, MAX. SCHLESINGER, JOS. ŠIMEK, LEOP. ŠTVERÁK, JAN ŠTIHEL, JOS. ŠIONKALA, JOS. ŠPETLA, JOS. ŠTOLBA, ARN. TYLEČEK, ST. UHEREK, KL. UBELAKER, RUD. VRUBEL, VAL. VAŠICA, KL. VAŠICA, PAV. VYSLECH, FR. VAVŘIK, FR. VESELÝ, BR. VRUBEL, JOS. VAŇEK, FERD. WASCHEK, RUD. WELCOVSKY, KAREL WLAKA, ??, ??, ??, ??

(zadní strana)
1939 – 1945
UMUČENI:
JOSEF ALINA, FRANTIŠEK ALTMAN, JOSEF BARTECKÝ, ALOIS BRAZDA, ADOLF BUČEK, BOHUSLAV ČARBOL, LUDVÍK ČERMÁK, JOSEF ČÍHAL, EMIL DRBAL, JAN EGETZ, VALTER EGER, STANISLAV FRYDRYCH, JAN HECZKO, ŠTĚPÁN HRABUŠKA, ALOIS HRADIL, VLADIMÍR HYSEK, EDUARD JUŠTIK, JOSEF KAFKA, ALOIS KATZLER, ARNOŠT KUKUČKA, ALOIS KLIMEŠ, FRANTIŠEK LANGER, JAN LEGERSKÝ, MIROSLAV LEGERSKÝ
PAVEL LÖW, FRANTIŠEK MARŠÁLEK, LEOPOLD MEC, DR. MIROSLAV MÍČEK, LADISLAV MIKESKA, ROBERT MOHYLA, ČENĚK MOJŽÍŠEK, ALOIS MUROŇ, ISIDOR MUROŇ, ALOIS PAVLÍK, GUSTAV PĚLUCHA, MARIE PĚTROŠOVA, ING. KAREL PRUSENOVSKY, FRANTIŠEK RICHTER, OLDŘICH SEDLAČEK, JAN SKÁCEL, FERDINAND SLADEČEK, RUDOLF STEJSKAL, ALOIS ŠATNÝ, JOSEF ŠIMŮNEK, DR. SVATOPLUK ŠMIŘÁK, JAN TOMALA, KAREL VALEK, ANTONÍN ZLÝ

(levá strana)
1914 – 1918
JOS. ADÁMEK, ED. ADÁMEK, JOS. BYSTROŇ, JOS. BARTA, KARL BALON, FR. BOHÁČ, JAN BLAŽEK, KARL BERNKOP, JIŘÍ BOLEK, LUD. BARTÍK, ROM. CEHRA, JAN CARBOL, ANT. CEHRA, PAV. CIFFER, KAR. CZAPLA, RUD. ČÍŽEK, JAR. ČERVENKA, ?? DANĚK, EMIL DŘÍN, ?? DRDA
JOS. DÁMEK, JOS. DOKUPIL, JAN. DÁMEK, FR. DRESSLER, FR. FIKOCZIK, EMAN. FARNIK, H. FUCHS, JIŘÍ. FIŽA, ST. FRIDECKY, ST. FOLTÝN, ČEŇ. FUTTER, FR. GURNIOK, JAN GOLA, JOS. HEREC, AD. HAVRÁNEK, ROB. HRUŠTICKÝ, JOS. HRUBÝ, AL. HERMANN, ?? HOLEČEK, JOS. H??
AL. HEINDRICH, KAREL HRTOŇ, JOS. CHOVÁNEK, FR. CHOLEVA, ERV. JEŽ, LUD. JEŽ, KAREL JEŽ, FR. JUROŠ, ANT. KARÁSEK, LUD KAŠPAR, FR. KOLRSCHARSCH, FR. KUCHAŘ, KARL KNOTH, JAN. KORČ, JOS. KAFKA, EMAN. KLIŠ, JOS. KERNER, KAREL KORC, FR. KOVAL, FR. KÖRNER
Poznámka:

- částečně nečitelné
- autorem díla je akad. sochař F. Juráň; dne 5.5.1945 na tomto místě padl major Andrej Michajlovič Kostikov, byl zde také 7.5.1945 pohřben; jeho ostatky byly spolu s ostatky jiných ruských vojáků a důstojníků z dalších míst převezeny na frýdecký hřbitov (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Egger karel, svobodník, nar. 28.11.1909, Velké Karlovice, okres Vsetín, kmenové číslo 0.276/M, příslušník 1. čs. samostatný polní prapor. Odveden 16.2.1942, Buzuluk. Padl 8.3.1943, Sokolovo.
Brunn Kurt, rotmistr, nar. 22.12.1911, Frýdek, kmenové číslo 29/R, příslušník 1. pěší brigáda, velitelství. Padl 1.1. 1944, Ukrajina, Bělaja Cerkov.
Jarošek Hubert, poručík, nar. 27.9.1910, Vsetín, osobní číslo Z; J-302, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 29.10.1939, Agde, Francie, podporučík letectva v zál. čs. Padl 16.10.1940, Nizozemsko, Oosterwijk, po sestřelu během operačního letu, Wellington L7844 (KX-T), pohřben Doornspijk, I-2, 60.
Löhrer (Lom) Jaroslav, nadporučík, nar. 4.1.1917, Příbor, okres Nový Jičín, kmenové číslo 0.011/D, příslušník 1. čs. samostatný polní prapor. Odveden 7.2.1942, Buzuluk. Padl 8.3.1943, Ukrajina, Sokolovo, pohřben Sokolovo.
Lifčic Rudolf, JUDr., četař, nar. 29.3.1911, Fryštát, osobní číslo ; F-2076, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 3.2.1940, Marseille, Francie, vojín čs. Padl 17.4.1941, Nizozemsko, Kelpen, Weert; sestřelen při operačním letu, Wellington R1599 (KX-J); pohřben Nijmegen, Jonkerbos, 12-A-7.
Pavelka Eduard, nadporučík, nar. 16.7.1912, Český Těšín, osobní číslo Z; J-1161, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 23.9.1939, Agde, Francie, poručík jezdectva z pov. čs. Nezvěstný z operačního letu, Liberator BZ780 (O), 21.8.1943, Biskajský záliv¨.
Wittmann Vítězslav, Josef, vojín, nar. 6.4.1913, Lazy, okres Fryštát, kmenové číslo 0.546/M, příslušník 1. čs. samostatný polní prapor. Odveden 11.3.1942, Buzuluk. Padl 14.3.1943, Ukrajina, Charkov, těžce raněn, uhořel v nemocnici v Charkově po vpádu Němců.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07821
Souřadnice: N49°40'49.27'' E18°21'24.04''
Pomník přidal: Jana Medová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Frýdek - Místek, Křižíkova, uprostřed objektu výrobního závodu
Nápis:
1939 – 1945
BARTECKI JOSEF, BÍLEK JAROSLAV, BUŽEK ANTONÍN, ČAJÁNEK JAN, DULAVA JOSEF, DUŽI STANISLAV, FILIP ALBÍN, FILIP JOSEF, FILIP VÍTĚZSLAV, GACH ANTONÍN, HRABUŠKA ŠTĚPÁN, HRADIL ALOIS, HRUBÝ AUGUSTIN, KAPSA MATĚJ, KAPSA RUDOLF, KOCICH IGNÁC, KOČVARA VILÉM, KOZEL ALOIS, LUKŠÍK JOSEF, MATULA LEV, MATUŠKA STAN., ELIS ROBERT, JEŽ JOSEF, MOJŽÍŠEK JOSEF
NOGOL FRANTIŠEK, OPĚLA ADOLF, PĚLUCHA AUGUSTIN, PETER JAN, PROKOP FRANT., RAMÍK EMIL, STÝSKALA JINDŘICH, ŠNAPA KAREL, ŠKOPEK VÁCLAV, ŠMEJKAL JOSE, ŠPAČEK STANISLAV, ŠPRC VÍTĚZSLAV, TOBOLA ALBERT, TOMALA JAN, TRAJTEL JAN, VÁVRA FRANTIŠEK, VOLNÝ JAN, WANDĚL EMIL, ZDRAŽILA AUG., ZPĚVÁK JOSEF, ŽÍDEK JAN, HECZKO JAN, SOBEK EDMUND
Poznámka:

Jména padlých - zaměstnanců tehdejší Karlovy hutě Frýdek-Místek; později Válcovny plechu, a.s., dnes ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. (zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8106-7853
Souřadnice: N49°41'48.02'' E18°19'56.86''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 18.10.2013
Umístění: Frýdek - Místek, Nádražní, budova nádraží, nástupiště č. 1
Nápis:
ZA OKUPACE
A V KVĚTNOVÉM ODBOJI V R. 1945
POLOŽILI ŽIVOT ZA VLAST
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI
ALINA JOSEF
BEDNAŘÍK ZDENĚK
HASALÍK JOSEF
HRŇA JAROSLAV
JANEČKA FERDINAND
KUBĚNSKÝ JOSEF
MIKOLÁŠ JOSEF
MOHYLA ROBERT
PITERÁK ANTONÍN
RICHTER FRANTIŠEK
ŠKOLA MIROSLAV

EGGER VIKTOR
VRCHNÍ OFICIÁL. STROJVŮDCE
NOVÝ HROZENKOV MALÝ TROSINEC
BĚLORUSKO

ČEST JEJICH PAMÁTCE.
Poznámka:

Egger Viktor (bronzová destička) v seznamu jmen CEVH neuveden


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07828
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Svatopluk Kučera, 17.06.2012
Umístění: Frýdek - Místek, Novodvorská 667, vlevo od vchodu do Sokolovny
Nápis:
MY ZA VŠECHNY...
1939 - 1945

BERÁNEK JAN
DRBAL EMIL
HRABEC JINDŘICH
JUŠTÍK EDUARD
KOBLIŽKA BOHDAN
KULIHA JAN
MEC LEOPOLD
MUDr.MÍČEK JAROSLAV
MOKRÝ RUDOLF
ING.PRŮSENOVSKÝ KAREL
RICHTER FRANTIŠEK
SVOBODA JOSEF
JUDr.ŠMIŘÁK SVATOPLUK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8106-07829
Pomník přidal: Svatopluk Kučera