Kdyně

Kenotaf Ota Keil

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Kdyně, Kostelní, hřbitov
Nápis:
OTA KEIL

NAR. 21.10.1911
VĚZEŇ BUCHENVALDSKÝ
BYL ZABIT PŘI LETEC. NÁLETU
VE VÝMARU, DNE 9.2.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-33453
Souřadnice: N49°23'39.73'' E13°02'44.51''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Viktor Jakub Holub

Autor: Marek Lanzendorf, 05.06.2017
Umístění: Kdyně, Kostelní, hřbitov
Nápis:
VIKTOR JAKUB
HOLUB
NAR. 13. PROSINCE 1893
ZEMŘEL VE VÁLCE V ITÁLII
29. KVĚTNA 1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf vojáků

Autor: Marek Lanzendorf, 05.06.2017
Umístění: Kdyně, Kostelní, hřbitov
Nápis:
RODINA
ŽLUTÝCH A NEIDLŮ
HOLUBOVA.

DRAZÍ KRÁTKÉ BYLO VAŠE ŽITÍ,
BŮH VÁS K SOBĚ POVOLAL,
A MNE TADY SMUTNOU ŽENU
SE SYNEM ZANECHAL.
Poznámka:

dva snímky vojáků v uniformě R-U armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 04.06.2017
Umístění: Kdyně, Nádražní, vedle vjezdu do areálu bývalých přádelen
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

VÁCLAV MAREK
*10.XI.1905 +18.V.1940 V KLATOVECH

JAN STRÁDAL
*5.IX.1905 +27.VIII.1942 V OSVĚČIMI

VÁCLAV STRÁDAL
*6.VIII.1898 +21.IV.1944 VE FLOSSENBÜRGU

BOHUMÍR JAKL
*8.IX.1905 +27.IV.1945 V TEREZÍNĚ

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3202-6215
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Kdyně, Náměstí, park
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ

OBĚTI NÁRODNÍ PERSEKUCE
LAUDA JAR., RET VOJT., MAREK VÁCL., LAUDA K., KARAS MAX., KALIVODA B., STRÁDAL JAN., JANDA KVĚT., MÄRZ JOS., VOSALA JOS., ŠMÍD J. J., EŠNER JOS., STRÁDAL V., FICTUM OLD., HODÍK L., KEIL OTA., JAKL BOH., TAUER FR., PROCHÁZKA A., ČERNÝ ANT., BAŠTOVÁ AL., VÁCHAL J., BURŠÍK JOS.

OBĚTI RASOVÉ PERSEKUCE
AUGSTEIN M., KLEMENS V., KLEMENSOVÁ A., HARTMANOVÁ F., WEISL J., WEISL E., WEISLOVÁ E., WEISLOVÁ H., NEUMAN A., NEUMANOVÁ H., SCHWARZKOPF J., SCHWARZKOPFOVÁ B., HUTTER MAX., HUTTEROVÁ N., HUTTER JOS., HUTTEROVÁ H., HUTTEROVÁ A., HUTTER J., FANTA E.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-33268
Souřadnice: N49°23'26.13'' E13°02'20.76''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Kdyně, Náměstí, park
Nápis:
JIŘÍ ŠLÉGL
33. STŘEL. PLUK ITAL. LEGIÍ
NAR. 29. 9. 1894
POPRAVEN V ARCO 22. 9. 1918

PAMÁTCE OBĚTÍ 1. SVĚT. VÁLKY

VE KDYNI 1924
Poznámka:

V databázi VÚA Praha je legionář uveden pod jménem Jiří Schlegl, narozený 29.10.1894 ve Staněticích, vojín stř. pluku. Zajat 9.4.1918 v Mote Rosso, do italských legií vstoupil 13.5.1918 . Zajat a rakouským stanným soudem ve Via Prabi Arcu jako čs.leg. odsouzen a tamtéž popraven a pohřben. Na míště popravy je památník, ostatky byly převezeny a pohřbeny na Olšanských hřbitovech v Praze. (info Pavel Bartoníček)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-33265
Souřadnice: N49°23'25.91'' E13°02'22.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Pavel Bartoníček

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Kdyně, Náměstí, fasáda domu městského úřadu
Nápis:
TO COMMEMORATE THE GLORY OF MAY 5TH. 1945
WHEN THE NINTH UNITED STATES INFANTRY
REGIMENT OF THE SECOND INFANTRY DIVISION
UNDER COMMAND OF COLONEL GINDER
LIBERATED THE TOWN OF KDYNĚ FROM
THE GERMAN OPPRESSION.
THE CITIZEN OF KDYNĚ

PAMÁTCE SLAVNÉHO DNE 5. KVĚTNA 1945, KDY 9.
PĚŠÍ PLUK DRUHÉ DIVIZE AMERICKÉ ARMÁDY POD
VELENÍM COL. GINDERA OSVOBODIL MĚSTO
KDYNI OD NĚMECKÉHO JHA.
OBČANÉ MĚSTA KDYNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°23'24.62'' E13°02'23.26''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem akce Kámen

Autor: CzAMI.com, 29.11.2018
Umístění: Kdyně, Náměstí 136, MKS Modrá hvězda
Nápis:
FALEŠNÉ HRANICE
1948 - 1951
PRO PŘIPOMENUTÍ NEŠŤASTNÝCH
OBĚTÍ AKCE "KÁMEN"
A JAKO DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ
SOUČASNÝM A BUDOUCÍM GENERACÍM
VĚNOVALO MĚSTO KDYNĚ 28.11.2018
Poznámka:

Akce Kámen byla provokační metoda StB cílená na ty československé občany, kteří se po vítězném Únoru 1948 pokusili ilegálně přejít pěšky státní hranici s Německem a dostat se do americké okupační zóny. Za tímto účelem byla (ještě na území Československa) zřízena fiktivní státní hranice. Po jejím „překročení“ zastavila uprchlíky falešná hlídka německé pohraniční stráže. Následně byli takto zadržení emigranti dovedeni do falešné úřadovny polního důstojníka americké vojenské kontrarozvědky. Úřadovna byla realisticky zařízena tak, aby ve zde zpravodajsky vyslýchaných uprchlících vzbuzovala reálnou iluzi kanceláře americké vojenské kontrarozvědky. Cílem fiktivního výslechu bylo vylákat z emigranta výpovědi o jeho činnosti proti režimu, o jeho spolupracovnících žijících dosud na území Československa a přimět jej případně k tomu, aby dobrovolně odevzdali (měl-li nějaké) vlastněné zbraně. Po skončení fiktivního výslechu byli uprchlíci odváděni do sběrného tábora. Během této cesty došlo k jejich „zabloudění“ na území Československa a jejich zatčení. Nebo během cesty do tábora byli na „německém území“ přepadení hlídkou SNB, zatčeni a „uneseni“ zpět do Československa. Informace lstí získané od uprchlíka ve fiktivní úřadovně americké vojenské kontrarozvědky byly následně použity při procesu směřujícím k jeho odsouzení k vysokému trestu odnětí svobody. StB dále využila i informace, které emigrant uvedl o svých spolupracovnících žijících dosud na území Československa. Příslušníci StB i jejich tajní spolupracovníci se při akci Kámen mnohdy obohacovali tím, že okrádali zatčené a mnohé z nich potom i zavraždili.
(zdroj: Wikipedie, knihy V. Jandečkové Kámen a Falešné hranice)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lukáš Kopecký
Doplnění informací: Jiří Porteš

Pamětní deska František Klemens

Autor: Jana Podskalská, 06.05.2022
Umístění: Kdyně, Náměstí 139
Nápis:
V tomto domě se narodil
letecký navigátor 311. československé
bombardovací perutě RAF, nositel četných
vojenských vyznamenání

MUDr. František Klemens

V dubnu 1939 jako student medicíny opustil
republiku, aby mohl bojovat za její svobodu

*8.12.1914 Kdyně +26.7.1985 Izrael

Věnovalo město Kdyně,
květen 2022
Poznámka:

František Klemens dokončil po válce v Československu studia medicíny, ale v roce 1951 se o něj začala zajímat komunistická Státní bezpečnost a tak se s rodinou pokusil opustit Československo. Byli dopadeni a František Klemens byl odsouzen ke 3 rokům vězení. Podařilo se mu uprchnout, ale byl dopaden a odsouzen k dalším 14 měsícům. Nakonec se mu i s rodinou podařilo odejít do Izraele legálně.
(zdroj: https://www.novinky.cz/historie/clanek/ve-kdyni-objevili-hrdinu-letce-a-politickeho-vezne-40395974?fbclid=IwAR2KbrYSpGZ-VZ2JnpkXeBRhjspQAGAvS3GlX45d1Veq7sf1REoLBc_qUvE )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°23'26.45'' E13°2'26.86''
Pomník přidal: Jiří Padevět