Domažlice

Kenotaf Josef Zimmer

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
JOSEF ZIMMER

MISTR KOMINICKÝ
PADL R. 1914 VE SVĚTOVÉ VÁLCE
VE VĚKU 36. LET, POCHOVÁN V CIZINĚ
Poznámka:

Zimmer Josef: *27.8.1878 Domažlice. Inft., k. k. LIR. Nr. 7. +od 29.8.1914 nezvěstný Halič. (zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'35.44'' E12°56'43.14''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Antonín Holý

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN HOLÝ

MISTR ŘEZNICKÝ A VOJÍN P. PL.Č. 35.
*26.IX.1889 +28.VI.1915
VE SKOBELEVĚ VE STŘEDNÍ ASII.
Poznámka:

Holý Antonín: *26.9.1889 Domažlice. Inft., IR. Nr. 35, 3. Komp. +28.6.1915 ruský zajatecký tábor Skobelevo Fergan. Dnes Uzbekistán. (zdroj: Oö landesbibliothek, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'35.79'' E12°56'41.14''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Ludvík Čejka

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE SYNA LUDVÍKA
*1909 +1945
v koncentračním táboře Flossenbürg

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'33.69'' E12°56'38.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Náměstí Míru, budova radnice
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OSVOBOZENÍ MĚSTA DOMAŽLIC
A CELÉHO CHODSKÉHO KRAJE
SLAVNOU AMERICKOU ARMÁDOU

5. V. 1945

FOR THE ETERNAL MEMORY
OF THE LIBERATION OF THE TOWN
OF DOMAŽLICE AND OF ALL
THE COUNTRY CHODSKO BY
THE GLORIOUS AMERICAN ARMY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'24.74'' E12°55'48.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska P. Václav Antony

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Náměstí Míru, fasáda domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL A PRACOVAL
OD ROKU 1928 DO ROKU 1949 DOMAŽLICKÝ
ARCIDĚKAN, PROFESOR, PŘÍTEL
STUDENTŮ A CHUDÝCH, ZASLOUŽILÝ
ČLEN MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
P. VÁCLAV ANTONY

ZA KOMUNISTICKÉ DIKTATURY JEDENÁCT
ROKŮ VĚZNĚN PRO SVÉ PŘESVĚDČENÍ
A DEMOKRATICKÉ SMÝŠLENÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'25.85'' E12°55'50.05''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2.světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Náměstí Míru 69, fasáda domu
Nápis:
RODINĚ HRABAT BOŘKŮ – DOHALSKÝCH,
KTERÁ NEZRADILA IDEÁLY LIDSTVÍ
V DOBĚ NACISTICKÉ OKUPACE,
VĚNUJE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ – MĚSTO DOMAŽLICE

FRANTIŠEK ANTONÍN BOŘEK – DOHALSKÝ
*5. 10.1887 +3.1.1951, VĚZNĚN V DACHAU

MARIA ANTONÍN THDR. BOŘEK – DOHALSKÝ
*23.10.1889 +3.9.1942, UMUČEN V OSVĚTIMI,
NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE

ZDENĚK MARIA BOŘEK – DOHALSKÝ JUC.
*10.5.1900 +7.2.1945, POPRAVEN V TEREZÍNĚ,
NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE, ŘÁDU TGM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-33424
Souřadnice: N49°26'23.73'' E12°55'40.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 04.06.2016
Umístění: Domažlice, náměstí Míru 58, dům na náměstí
Nápis:
PODPLUKOVNÍK MATT KONOP, 4. KVĚTNA 1945
"Jsme osvobozeni jedním z nás"
KONOP PŘIVEDL PŘEDVOJ 2. PĚŠÍ DIVIZE ARMÁDY USA
NA CHODSKO, ZEMĚ JEHO PRARODIČŮ.

LT. COLONEL MATT KONOP, MAY 4, 1945
"We are liberated by one of our own"
KONOP LED THE US ARMY 2ND INFANTRY DIVISION
ADVANCE PARTY INTO CHODSKO,
THE LAND OF HIS GRANDPARENTS.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'24.2'' E12°55'45.17''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války a holocaustu

Autor: David Kosina, 19.08.2016
Umístění: Domažlice, Prokopa Velikého, židovský hřbitov, první náhrobek vlevo od hřbitovní brány
Nápis:
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V DOMAŽLICÍCH,
ZAL. R. 1348.

NA PAMĚŤ ŽIDOVSKÝCH
SPOLUOBČANŮ, KTEŘÍ BYLI
UMUČENI, NEBO PADLI
V DOBĚ NACISMU.
Poznámka:

V Domažlicích byla židovská náboženská obec ustanovena roku 1873. Následně v roce 1890 byl založen židovský hřbitov. Jednotlivé náhrobky zde vznikaly od doby založení do roku 1941. Později při úpravách hřbitova vybudován malý pomníček židovským obětem 2. světové války.
(zdroj: www.turistika.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'54.29'' E12°55'56.2'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Adolf Hauser

Autor: Karl W. Schubsky, 28.04.2015
Umístění: Domažlice, Prokopa Velikého, na židovském hřbitově
Nápis:
VĚNOVÁNÍ
ADOLF HAUSER
NAR. 14. ČERVENCE 1888
V DOMAŽLICÍCH,
PADL V POLI DNE 15. KVĚTNA
1917
Poznámka:

Hauser Adolf: *14.7.1888 Domažlice. KorpTitZugsf., k. k. LstIR. Nr. 11, 9. Komp. +15.5.1917.
(zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'54.29'' E12°55'56.2'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf rodina Schnurmacherova a hrob Anna Březáková

Autor: David Kosina, 19.08.2016
Umístění: Domažlice, Prokopa Velikého, židovský hřbitov, v levé části na kraji asi v 8. řadě náhrobků
Nápis:
IN MEMORIAM
MALVÍNA A JAKUB
SCHNURMACHEROVI
UMUČENI NACISTY 1944

ANNA BŘEZÁKOVÁ
ROZ. SCHNURMACHER
Z DOMAŽLIC
1911 1993

Poznámka:

Malvína Schnurmacherová:
*24.1.1883, jejím posledním bydlištěm před deportací byly Domažlice, kde také měla uvedenu adresu registrace v Protektorátu. Dne 30.11.1942 byla odvezena transportem označeným kódem Ce z Klatov do Terezína (č.311). Později byla převezena z Terezína do Osvětimi dne 23.10.1944 transportem s kódem Et (č.1135). Zahynula.

Jakub Schnurmacher:
*6.4.1879, jeho posledním bydlištěm před deportací byly Domažlice, kde také měl uvedenu adresu registrace v Protektorátu. Dne 30.11.1942 byl odvezen transportem označeným kódem Ce z Klatov do Terezína (č.310). Později byl převezen z Terezína do Osvětimi dne 23.10.1944 transportem s kódem Et (č.1134). Zahynul.

Anna Březáková, roz. Schnurmacherová:
*30.4.1911, byla odvezena dne 31.01.1945 z Prahy do Terezína transportem pod označením AE1 (č.364). V Terezíně byla později osvobozena. Přežila.
(zdroj: http://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/ghetto/ , http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'54.29'' E12°55'56.2'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina