Domažlice

Kenotaf Alois Tusvald

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
Památce poručíka
Aloise Tusvalda

abiturienta gymnasia a obch. akademie
padlého na ruském bojišti r. 1915.
Poznámka:

Tuswald Alois: *1894 Domažlice. +23.10.1915 Komarów, Halič. (zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'32.34'' E12°56'40.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Jaroslav Holub

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV HOLUB

VOJÍN
PADL NA ITAL. BOJIŠTI
V STÁŘÍ 18 LET
Poznámka:

Holub Jaroslav: *1899 Domažlice. Dle Oö landesbibliothek: Schütze, k. k. KschR. Nr. 1, 4. Komp., archív VÚA uvádí: Inft., IR. Nr. 18. +25.11.1917 Itálie.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'33.53'' E12°56'42.32''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Josef Zimmer

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
JOSEF ZIMMER

MISTR KOMINICKÝ
PADL R. 1914 VE SVĚTOVÉ VÁLCE
VE VĚKU 36. LET, POCHOVÁN V CIZINĚ
Poznámka:

Zimmer Josef: *27.8.1878 Domažlice. Inft., k. k. LIR. Nr. 7. +od 29.8.1914 nezvěstný Halič. (zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'35.44'' E12°56'43.14''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Antonín Holý

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN HOLÝ

MISTR ŘEZNICKÝ A VOJÍN P. PL.Č. 35.
*26.IX.1889 +28.VI.1915
VE SKOBELEVĚ VE STŘEDNÍ ASII.
Poznámka:

Holý Antonín: *26.9.1889 Domažlice. Inft., IR. Nr. 35, 3. Komp. +28.6.1915 ruský zajatecký tábor Skobelevo Fergan. Dnes Uzbekistán. (zdroj: Oö landesbibliothek, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'35.79'' E12°56'41.14''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Ludvík Čejka

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Chrastavická, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE SYNA LUDVÍKA
*1909 +1945
v koncentračním táboře Flossenbürg

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'33.69'' E12°56'38.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: www.chodsko.net, archiv
Umístění: Domažlice, Masarykova 383
Nápis:
PAMÁTCE
ČLENŮ A ÚŘEDNÍKŮ HOSPODÁŘSKÉHO
DRUŽSTVA, DOMAŽLICE.

JOSEF NOVÝ
ROLNÍK, PASEČNICE, ZEMŘEL
V KÁZNICI GOLNAVA 4.4.1944

VOJTĚCH SEDLÁK
ŘEDITEL DRUŽSTVA, DOMAŽLICE,
POPRAVEN 2.6.1942 V DRÁŽĎANECH

ONDŘEJ STODOLA
ROLNÍK, NOVÝ KLÍČOV, ZEMŘEL V
KÁZNICI UNTERMANSFELDU 18.8.1943

VOJTĚCH SVAČINA
ROLNÍK, HAVLOVICE, POPRAVEN
6.4.1944 NA PANKRÁCI

JAN VACHAL
ROLNÍK, ÚJEZD, ZEMŘEL V KÁZNICI
V HANNOVERU 4.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'1.98'' E12°57'0.02''
Pomník přidal: Jiří Porteš
Doplnění informací: Milan Lašťovka
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Ludvík Čejka

Autor: Ing. František Jedlička, 03.08.2021
Umístění: Domažlice, Msgre. B. Staška 71, po levé straně ve vstupní části objektu české pošty
Nápis:
LUDVÍK ČEJKA
POŠT. TAJEMNÍK V DOMAŽLICÍCH
PORUČÍK DĚLOSTŘELECTVA V ZÁL.
*12.II.1909. ZATČEN 5.XI.1944
PODLEHL NACISTICKÉ TYRANII
+9.III.1945, VE FLÖSSENBÜRGU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3202-37870
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Náměstí Míru, budova radnice
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
OSVOBOZENÍ MĚSTA DOMAŽLIC
A CELÉHO CHODSKÉHO KRAJE
SLAVNOU AMERICKOU ARMÁDOU

5. V. 1945

FOR THE ETERNAL MEMORY
OF THE LIBERATION OF THE TOWN
OF DOMAŽLICE AND OF ALL
THE COUNTRY CHODSKO BY
THE GLORIOUS AMERICAN ARMY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'24.74'' E12°55'48.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska P. Václav Antony

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Náměstí Míru, fasáda domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL A PRACOVAL
OD ROKU 1928 DO ROKU 1949 DOMAŽLICKÝ
ARCIDĚKAN, PROFESOR, PŘÍTEL
STUDENTŮ A CHUDÝCH, ZASLOUŽILÝ
ČLEN MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
P. VÁCLAV ANTONY

ZA KOMUNISTICKÉ DIKTATURY JEDENÁCT
ROKŮ VĚZNĚN PRO SVÉ PŘESVĚDČENÍ
A DEMOKRATICKÉ SMÝŠLENÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°26'25.85'' E12°55'50.05''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2.světové války

Autor: Ivo Šťastný, 23.10.2006
Umístění: Domažlice, Náměstí Míru 69, fasáda domu
Nápis:
RODINĚ HRABAT BOŘKŮ – DOHALSKÝCH,
KTERÁ NEZRADILA IDEÁLY LIDSTVÍ
V DOBĚ NACISTICKÉ OKUPACE,
VĚNUJE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ – MĚSTO DOMAŽLICE

FRANTIŠEK ANTONÍN BOŘEK – DOHALSKÝ
*5. 10.1887 +3.1.1951, VĚZNĚN V DACHAU

MARIA ANTONÍN THDR. BOŘEK – DOHALSKÝ
*23.10.1889 +3.9.1942, UMUČEN V OSVĚTIMI,
NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE

ZDENĚK MARIA BOŘEK – DOHALSKÝ JUC.
*10.5.1900 +7.2.1945, POPRAVEN V TEREZÍNĚ,
NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE, ŘÁDU TGM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3202-33424
Souřadnice: N49°26'23.73'' E12°55'40.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný