Janovice

Pomník Alois Matlák

Autor: Ing. František Jedlička, 30.05.2012
Umístění: Janovice, pravá strana silnice v obci směrem na Pelhřimov u zvoničky
Nápis:
POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS!
K UCTĚNÍ PAMÁTKY MILOVANÉHO
SYNA
ALOISE MATLÁKA

KTERÝ PADL HRDINOU SMRTÍ
V KARPATECH V UŽOTSKÉM
PRŮSMYKU 5/2 1915 STÁR 20 1/2 R
POHŘBENÉHO V TORONII.

VĚNUJÍ TRUCHLÍCÍ RODIČE

JOSEF A ANNA MATLÁKOVI

ODPOČÍVEJ V DÁLNÉ CIZINĚ
ŽIVOT SVŮJ DALS V OBĚŤ OTČINĚ
SPI TAM V DÁLI SLADKÝ SEN
MY NA TĚ VZPOMÍNÁME
S MODLIDBOU KAŽDÝ DEN.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09266
Pomník přidal: Ing. František Jedlička