Polesí

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 30.05.2012
Umístění: Polesí, v obci, po pravé straně silnice do Počátek
Nápis:
1914
FRANT. HANZÁLEK
FRANT. KOUBA
JAN DĚDIČ
FRANT. NOVOTNÝ
1915
VOJTĚCH NĚMEC
KAREL DĚDIČ
JAN HANZÁLEK
JAN ADAMEC
1916
JAN HANZÁLEK
JOS. HUŇAL
1917
JOS. SALAVA
1918
OTAKAR KRUTTÁK
ANT. PETRŮ
1919
MATĚJ MIKOLÁŠEK

PAMÁTCE HRDINŮ PADLÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE VĚNUJÍ
OBČANÉ RYMBERŠTÍ
1921.

VIKTORA
PELHŘIMOV
Poznámka:

Obec Polesí se v 19. století jmenovala Rümberk, v době stavby pomníku pak Rymberk.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08833
Pomník přidal: Ing. František Jedlička