Nebílovy

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Gartner, 13.09.2010
Umístění: Nebílovy, u zámku, vedle kaple
Nápis:
ČESTNÁ PAMĚŤ PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918
JOSEF HAJŠMAN
VÁCLAV ČIVIŠ
VÁCLAV BAUMRUK
JOSEF BAUMRUK
VOJTĚCH KURAL
JOSEF BENDA
ADOLF ŘEŠÁTKO
VÁCLAV BENDA
Poznámka:

Rok odhalení 1922.

Na pomníku uvedení:
Josef Hajšman, narozen Nebílovy, padl v boji 22.7.1915, Lublin, Halič
Václav Čiviš, narozen 10.2.1888, zemřel 10.1914, Jakobeny, Halič, 2.drag.pl.
Václav Baumruk, padl v boji
Josef Baumruk, padl v boji
Vojtěch Kural, padl v boji
Josef Benda, padl v boji
Adolf Řešátko, padl v boji
Václav Benda, padl v boji

Na pomníku neuvedení:
Jan Havlíček, narozen 1890, Sulkov, zemřel v nemocnici 2.11.1915, Bjelovar, Slavonie, 35. pěší pluk
Karel Kutschera, narozen 1882, Nebílovy, zemřel 29.6.1915, Demianov, Halič, 35. pěší pluk
Martin Průcha, narozen 1884, Nebílovy, padl v boji 20.9.1914, Parašnica, Srbsko, 7. stř. pl.
Vojtěch Štěpán, narozen 1887, zemřel 7.4.1915, Gzbirgarodvany, Uhry, 7. zeměbranecký pluk
(Zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3210-05854
Pomník přidal: Zdeněk Gartner
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Hrob František Turek

Autor: Marek Lanzendorf, 11.10.2018
Umístění: Nebílovy, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
TUREK
z Předenic
+16.února 1920
ve vojenské nemocnici v Karlíně
ve věku 25 roků.
Poznámka:

Turek František: *8.7.1895 Předenice, okr. Plzeň. Příslušný tamtéž. Povoláním mlynář. RU armáda: neuvedeno. Přihlášení do legie: 22.9.1918. Legie: Čs. legie v Itálii. Útvar: 35. p. pl. Hodnost: vojín. Po návratu do vlasti zemřel 16.2.1920 ve vojenské nemocnici Karlín.
(zdroj: VÚA, legie100)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Josef Benda

Autor: Marek Lanzendorf, 11.10.2018
Umístění: Nebílovy, hřbitov
Nápis:
JOSEF BENDA
NAR. 8.9.1924 V NEBÍLOVECH A ZEMŘEL 5.5.1945

PO LETECH UTRPENÍ, KDYŽ ZNOVU NASTAL JAS,
KDYŽ VŠE SE KOLEM RADUJE TEBE NÁM OSUD VZAL
ZA VLAST BOJOVAL JSI, PRO NÍ ŽIVOT DAL
ZANECHAL´S NÁS TADY VE VZPOMÍNKÁCH A BOLU
CESTIČKA NIKDY NEZAROSTE PEPÍČKU K TVÉMU HROBU
VZPOMÍNAJÍCÍ RODIČE BRATR A BABIČKA
BUDIŽ TI LEHKÁ TA ZEMĚ ČESKÁ !
Poznámka:

Miloslav Fux, syn Emanuela Fuxe a Marie Kudláčkové, nar. 24. 1. 1925, učeň (kovosoustružník), člen 1. oddílu junáka v Plzni – Černicích. Miloslav Fux konal svou odbojovou činnost ve službě Národního výboru, který se v Plzni ujal velení a snažil se vyjednávat z německým velením. Po zvládnutí situace v Černicích byl vydán rozkaz, aby někdo zjistil situaci ve směru k Losiné a Starému Plzenci. Měli zde být oddíly SS vojska. Miloslav Fux se přihlásil dobrovolně, měl k dispozici motorku. Spolu s ním se přihlásil i jeho kamarád Josef Benda. Do odboje za revoluce se zapojili jako jedni z prvních. Ani jeden z nich nebyl ozbrojen. Jsou však dvě verze dalšího průběhu situace. Podle dotazníku pro Svaz národní revoluce, který vyplňoval jeho otec, měli držet stráž u černických cihelen. K osmnácté hodině sedli na motorku a jeli se podívat kolem cihelen. Narazili však na příslušníky německých vojsk, kteří po nich začali střílet. Fux měl být na místě mrtev.
Podle jiného zdroje dvojice dojela ke křižovatce státní silnice Plzeň – Písek a okresní silnice Starý Plzenec – Štěnovice (dnes I/20 a 180) z Černic. Z příkopu u cesty se však vynořil Němec. Než stihl Fux obrátit motorku, ruční granát se roztrhl přímo před motocyklem. Téhož dne oba podlehli těžkým ranám. Po tomto incidentu se Němci stáhli za Štěnovice. Na této křižovatce dnes stojí pomník.
(zdroj: www.hrdinovevalky.cz )
V místě úmrtí je na pomníku uvedeno jméno Jaroslav Benda.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf