Pravonín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Pelikán, 17.05.2005
Umístění: Pravonín, v parku mezi kostelem a pravonínským zámkem,
před východní stranou kostela
Nápis:
1914 - 1918

DUŠEK AUGUST, HEJNÝ JOSEF, HŰBSCH OSKAR, JIRKA ANTONÍN, JIRKA FRANT., KOBLÍŽEK JAN, KOLÁŘ FRANT., KRÁTKÝ FRANT., PRJCHAR ANT., PURŠ KAREL, SLABÝ JOSEF, SLABÝ KAREL, SUCHÝ VILÉM

BŘEZINA FRANT., DUTKA ANTONÍN, HANOUSEK FRANT., HOLEŠOVSKÝ KAREL, KOTRČ ANTONÍN, KOTRČ JOSEF, KRÁL ANTONÍN, KUBÁLEK JINDŘ., NEVŠÍMAL AUG., POLÁK KAMIL, SVOBODA ANT., TEKL EDUARD, ZIMERMAN VÁCL.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2125-02488
Pomník přidal: Pavel Pelikán

Pomník Jan Těšínský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.05.2018
Umístění: Pravonín, ohradní zeď hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele
Nápis:
V historických dnech
našeho osvobození zahynul
tragicky na tomto místě
JAN TĚŠÍNKÝ
10. května 1945 ve stáří 50 let
řezník a hostinský v Pravětíně.

Čest jeho památce.
Poznámka:

Jan Těšínský pravonínský občan a hostinský v čp. 73, vedle kostela, provozoval hospodu a řeznictví-uzenářství. Kronika obce uvádí, že v době Pražského povstání navázali Pravonínští spojení s partyzány v Lukavci. Neměli však žádné zbraně, proto alespoň dělali zátarasy v lesích, aby znemožnili Němcům cestu na západ k Američanům, kteří v té době byli údajně na území Votic (tento předpoklad se později ukázal jako mylný). Takový zátaras z poražených stromů udělali i v prostoru lesa „Věžníky“, na silnici od Dobříkovic, kudy dne 9. května dopoledne jela kolona německých vozidel. Přes zátarasy se nedostala a musela se vrátit. Při obracení spadlo jedno auto u silniční propustě ze silnice, posádka nepoužitelné vozidlo opustila. Občané pak zátarasy odstranili, auto, v němž byly zbraně a munice, odtlačili do Pravonína a uskladnili v požární zbrojnici. Zbraně a střelivo bylo rozděleno mezi dospělé muže a z nich utvořeny ozbrojené hlídky. Večer po 21. hodině projížděla Pravonínem silná pancéřová skupina SS ve směru od Chmelné. V té době stála u zámku ozbrojená hlídka místních občanů. Spojka, která kolonu doprovázela, uviděla ozbrojené muže a hodila jejich směrem granát. Výbuch nikoho nezranil, ale hlídku rozehnal. Člen hlídky Jan Těšínský byl spojkou dostižen u rohu zámeckého parku a střelen do břicha. Popošel ještě asi 30 metrů a padl v místě, kde je dnes pamětní deska. Po odjezdu kolony SS zbylí členové hlídky Augustin a František Kosíkové a František Macek donesli těžce zraněného Jana Těšínského do domu p. Jelínka čp. 2 a odtud do jeho bytu v čp. 73. Ráno 10.5. kolem páté hodiny byl raněný naložen na nákladní auto Václava Hrabánka a v doprovodu tří mužů dovezen k lékaři do Načeradce. Po ošetření byl odeslán přes Křížov (kde k němu přiložili rovněž těžce raněného p. Stupku) do vojenské nemocnice v Kladrubech. Tam přes všechno úsilí lékařů následkům průstřelu v podvečer 10. května zemřel. Ostatky Jana Těšínského byly 11.5. převezeny nákladním autem Josefa Nováka do Pravonína. Pohřeb se konal v sobotu 12. 5. za velké účasti občanů a sovětských vojáků, kteří k poctě oběti vypálili čestné salvy. (zdroj kronika obce Pravonín)

Původní pomník na návsi v parku před pravonínským zámkem byl přemístěn z parku k ohradní zdi hřbitova, termín neznámý.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2125-02486
Pomník přidal: Pavel Pelikán
Doplnění informací: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jaroslav Kozel

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.05.2018
Umístění: Pravonín, hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele
Nápis:
JAROSLAV KOZEL
*27.7.1890 +5.7.1974
pošt. podúř. v.v., legionář I. světové války

Kdo byl milován – není zapomenut
Poznámka:

Jaroslav Kozel, nar. 27.7.1890 Útěchovice okr. Pelhřimov, bydliště Pravonín, okr. Ledeč nad Sázavou- V RU armádě sloužil u 75. pěšího pluku, vojín. Zajat 22.11.1914, Kostelec. Do čs. legií v Rusku zařazen 23.8.1918, 1. dělostřelecká rigáda, vojín. Demobilizován 23.7.1920.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Alexej Alexejevič

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.05.2018
Umístění: Pravonín, hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele
Nápis:
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ALEXEJ ALEXEJEVIČ
VORONĚŽSKÁ OBLAST

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jan Těšínský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.05.2018
Umístění: Pravonín, hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele
Nápis:
JAN TĚŠÍNSKÝ
*25.XI.1895 +10.V.1945.
Položil život svůj na oltář vlasti.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká