Čeliv

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Marta Nejedlá, 30.04.2009
Umístění: Čeliv, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU PADLÝM
VOJÍNŮM RUDÉ ARMÁDY
1945
Poznámka:

U západní strany hřbitovní zdi vedle bývalé márnice se nachází jeden z anonymních hrobů obětí války. Pouze všeobecný text" Na památku padlým vojínům Rudé armády" napovídá, že zde nalezli místo posledního odpočinku pravděpodobně příslušníci sovětských branných sil. Jistota neexistuje ani ohledně počtu pohřbených obětí. Někdy se tu uvádí jeden, jindy více pochovaných. Jediný spolehlivější, i když také ne zcela prokázaný údaj je, že pohřbení náleželi do řad sovětského vojska. Částečným vysvětlením by snad mohla být skutečnost, že v nejbližším okolí se pracovní komando sovětských zajatců (viz Seznam zajateckých táborů pořadové číslo 24, komando číslo 7089) nacházelo v osadě Krasíkov, kam bylo již v r.1941 nahnáno 19 sovětských vojínů na práci v hospodářském areálu. Nebylo by neobvyklé, kdyby si těžká práce v obtížných životních podmínkách vyžádala z řad zajatců svou oběť (oběti). Jaká byla prvotní podoba hrobu zůstává předmětem pátrání. Známo je, že nápis "Na památku padlým vojákům Rudé armády" a rudá hvězdička na desce bylo výsledkem úpravy provedených v rámci akcí na počest výročí osvobození - v roce 1985. Dřívější deska na pomníku měla odlišný tvar a pod textem letopočet 1945. Dnešní podoba je výsledkem pozdějších úprav. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3213-05110
Souřadnice: N49°53'15.00'' E12°57'15.09''
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Ing. František Jedlička