Vyžlovka

Hrob Jiří Navrátil

Autor: Marek Skýpala, 15.09.2017
Umístění: Vyžlovka, Ke Hřbitovu, obecní hřbitov
Nápis:
JIŘÍ NAVRÁTIL
*5.12.1887 +17.8.1966
Poznámka:

Jiří Navrátil se narodil ve Vyžlovce. Po obecné škole pracoval jako dělník. Dne 23.9.1918 byl zajat jako voják c.k. 8. jízdního pluku u Cimatra Pezzi v hodnosti desátníka. Dne 29.11.1918 se přihlásil do čs. vojska a byl zařazen k 35. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 8.1.1920 v hodnosti četaře.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'27.14'' E14°47'33.59''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Dobešek

Autor: Marek Skýpala, 15.09.2017
Umístění: Vyžlovka, Ke Hřbitovu, obecní hřbitov
Nápis:
JAN DOBEŠEK
*3.8.1894 +12.1.1973
Poznámka:

Jan Dobešek se narodil v Písku u Bzence. Po obecné škole pracoval jako obuvník a domovskou obec měl ve Vranově u Znojma. Zajat byl jako vojín c.k. 3. pěšího pluku dne 15.2.1915 u Gorlice. Do čs. vojska se přihlásil dne 17.6.1917 u Podolska a byl zařazen jako vojín k Záložnímu praporu (ruských legií). Demobilizován byl dne 7.10.1920 jako rotmistr 1. lehkého dělostřeleckého pluku (ruských legií).
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'27.05'' E14°47'33.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Pokorný

Autor: Marek Skýpala, 15.09.2017
Umístění: Vyžlovka, Ke Hřbitovu, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF POKORNÝ
*31.10.1895 +14.4.1972
Poznámka:

Josef Pokorný se narodil ve Vyžlovce. Po obecné škole pracoval jako kovář. Zajat byl jako vojín c.k. 36.pěšího pluku dne 27.5.1915 u Sieniawy. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.11.1917 ve Stavropolu a byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 4.10.1920 v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'27.02'' E14°47'33.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Pelikán

Autor: Marek Skýpala, 15.09.2017
Umístění: Vyžlovka, Ke Hřbitovu, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK PELIKÁN
*29.2.1896
+18.11.1970
Poznámka:

Je možné, že se jedná o hrob Františka Pelikána, který se dle vojenského záznamu narodil dne 1.3.1896 ve Vyžlovce. Po obecné škole pracoval jako kameník. Zajat byl dne 28.1.1918 jako voják c.k. 36. pěšího pluku u Monte Bella, a to v hodnosti vojína. Do čs. vojska se přihlásil dne 11.3.1918 a dne 26.4.1918 byl zařazen k 33. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 14.12.1921 v hodnosti desátníka.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'26.68'' E14°47'33.67''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Václav Hrouda

Autor: Marek Skýpala, 15.09.2017
Umístění: Vyžlovka, Ke Hřbitovu, obecní hřbitov
Nápis:
1880
1915

RODINA HROUDOVA
A PÁDLOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'26.82'' E14°47'33.66''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Pavel Pelikán, 23.11.2009
Umístění: Vyžlovka, Na Návsi, parčík
Nápis:
NA PAMÁTKU VOJÍNŮM PADLÝM
r. 1914 - 1918
VĚNOVALI OBČANÉ OBCE VYŽLOVKA r.1921.

MALÍK FR., BEJŠOVEC AN., STÁREK FR., BUDSKÝ FR., BEJŠOVEC V., KLOUDA FR., BARTÁK FR., NAVRÁTIL FR., POKORNÝ FR., LACINA JAN, ŘEŠÁTKO KAR., POKORNÝ VÁC., MALÝ JOS., KOPECKÝ VÁC., POSPÍŠIL FR., JORDÁN KAR., JANOVSKÝ VOJ., POVOLNÝ J., HROUDA JOS., VALENTA BOH., PAČES RUD., HROUDA VÁC., POKORNÝ ANT., VÁŇA AL., MALÝ FR., POKORNÝ FR., ŠKORPIL j., ŠŤASTNÝ JAN

VĚNOVAL SPOLEK DIVADELNÍKŮ VE VYŽLOVCE. 1918 - 1938
9.V.1945

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY, OSVOBOZENÍ ČSR OD FAŠISTICKÉ OKUPACE
Poznámka:

Dle fotografie autora jsou na pomníku další, výše neuvedené, nečitelné texty.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2122-38694
Pomník přidal: Pavel Pelikán