Dobré Pole

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 19.04.2006
Umístění: Dobré Pole
Nápis:
KU PAMÁTCE
PADLÝCH VE VÁLCE
1914 – 1919
VĚNUJÍ OBČANÉ
V DOBROPŮLI

JOS. BRYCHTA, BEDŘICH RADA, JOSEF RADA, FRANT. SPLAVEC, FRANT. SPLAVEC, BEDŘICH URBAN, JOSEF URBAN, JOSEF BENDA, FRANT, ŠTURC, JOS. STREJČEK, JAR. STANĚK, ANT. VEDRAL, JAN SVOBODA, FRANT. TOMŠA, ALOIS BÍLEK, JOS. KALIVODA, JOS. KOUDELKA, TEODOR BÍLEK, JOS. LOUTHAN, ANT. SPLAVEC, JAN ŠMÍD, JOS. ZÁRUBA
Poznámka:

nečitelná jména v seznamu chybí

Brychta Josef, nar. 5.2.1893, Dobré Pole. V RU armádě sloužil u 10. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.12.1914, Gorlice. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 13.12.1914, Tarnov. Zařazen 13.12.1914, Česká družina, vojín. Demobilizován 8.8.1920 jako rotmistr 1. střeleckého pluku.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01932
Souřadnice: N50°00'02.27'' E14°55'35.64''
Pomník přidal: Martin Brynych