Luka nad Jihlavou

Hrob Pavel Kitler

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Luka nad Jihlavou, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
PAVEL KITLER
rolník z Vel. Beranova
četař c,k. těž. dělostřelectva
jenž za světové války na bojišti
Italském dne 8.května 1917,
v stáří 45roků život svůj
za vlast položil.
ČEST BUDIŽ JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob František Procházka

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Luka nad Jihlavou, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
PLUKOVNÍK FRANT. PROCHÁZKA
ZEMŘ. 26. DUBNA 1937, V STÁŘÍ 54. ROKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Jan Čermák

Autor: František Mrvka, 20.08.2017
Umístění: Luka nad Jihlavou, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
Jejich syn
JAN
*13.VI.1891
+13.IX.1918
V rus. zajetí
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Josef Kremláček

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Luka nad Jihlavou, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
UCTĚNÍ PAMÁTKY JEHO BRATRA JOSEFA,
PADLÉHO VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1915, VE STÁŘÍ 33 LET.
BUDIŽ TI CIZÍ ZEMĚ LEHKOU!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník Vladimír Michajlovič Lapenko

Autor: Libuše Pavlíčková, 13.05.2016
Umístění: Luka nad Jihlavou, Náměstí 9. května, parčík směrem k řece
Nápis:
СОЛДАТ
ВЛАДИМИР
ЛАПЕНКО
ПОГИБ 9.5.1945
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
НАШЕЙ РОДИНЫ.

VOJÍN
VLADIMÍR
LAPENKO
PADL 9.5.1945
ZA OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI.
Poznámka:

Ráno 9. května 1945 vítali v Lukách nad Jihlavou po předchozích dramatických dnech a nocích s nadějí i obavami. Svoboda už musí být blízko, vždyť ústup německých vojsk se již změnil na bezhlavý útěk a časně ráno byla slyšet od Jihlavy rachotivá ozvěna bojů.
Městečko je však dosud přeplněno prchajícími německými vojáky. Nacistická bestie je v posledním tažení, dosud však stále nebezpečná. Kolem osmé hodiny sem pronikl první obrněný vůz s rudou hvězdou na kapotě, zřejmě ze sovětského předzvědného oddílu. Dostal se však osamělý přímo do proudu Němců, a tak nemohl prorazit. Jeho řidič byl německými střelami těžce poraněn a svým zraněním záhy podlehl. Jen jeho soudruha pomohli místní občané zachránit. Padlý voják byl nejprve pochován na zdejším hřbitově a později jeho ostatky převezeny do Jihlavy. Nehynoucí památka prvního osvoboditele Luk našla své zhmotnění při oslavách 30. výročí osvobození, kdy byl 10. 5. 1975 odhalen prostý památníček V. l.apenka v malém parčíku u mostu přes řeku.
(zdroj: Památná místa revolučních bojů na Jihlavsku; Muzeum Vysočiny v Jihlavě, 1985)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6105-8531
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Lípa Republiky

Autor: Marek Lanzendorf, 22.07.2022
Umístění: Luka nad Jihlavou, Náměstí 9. května 716
Nápis:
Tato lípa byla zasazena
ke vzniku Československa
v roce 1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Novák, 03.03.2008
Umístění: Luka nad Jihlavou, Nová, před poštou
Nápis:
PROTI SVÉ VŮLI ŽIVOT JSME DALI
SVOBODNÉ VLASTI SE NEDOSTALI.
WIESNER FRANTIŠEK
RUSKÝ LEGIONÁŘ

BEZFALDA JAN 1892 – 1914,
BRLINA FRANT. 1895 – 1915,
ČERMÁK JOSEF 1876 – 1917,
ČERMÁK GUSTAV 1894 – 1917,
ČERMÁK RICHARD 1893 – 1918,
DOLEŽAL ANTON. 1874 – 1917,
HAŽMLIKA BARTOL. 1894 – 1915,
HEBKÝ FRANT. 1890 – 1914,
JELÍNEK ANTON. 1887 – 1915,
KOVAŘÍČEL KAREL 1894 – 1915,
KREMLÁČEK JOS. 1882 – 1915,
LAVIČKA FILIP 1898 – 1917,
MUSIL ANTONÍN 1896 – 1918,
MUSIL MARTIN 1883 – 1914,
ŠTYBICH FRANT. 1892 – 1918,
ŠTYRCH JAKUB 1890 – 1918,
ŠAFÁŘ FRANT. 1885 – 1915,
VONRÁK FRANT 1898 – 1917,
VONDRA JAN 1883 – 1916,
VALÍK JOSEF 1872 – 1916,
VÁLEK JOSEF 1892 – 1921,
VÁLAL FRANT. 1895 – 1915,
JANDA JAN 1897 – 1915,
NOVÁČEK MATĚJ 1880 – 1919,
ONDRÁČEK JOS. 1891 – 1916,
PEKÁREK JOSEF 1877 – 1915,
PEKÁREK JAN 1874 – 1915,
PETRLÍK RUDOLF 1893 – 1918,
POKORNÝ KAREL 1883 – 1917,
POKORNÝ JAN 1887 – 1915,
PYSK MATĚJ 1889 – 1914,
ŘEHOŘ LUDVÍK 1894 – 1915,
ŘEHOŘ VÁCLAV 1883 – 1918,
ŘEHOŘ FRANT 1897 – 1917,
SMEJKAL JOS. 1892 – 1917,
SMEJKAL ANT. 1896 – 1918,
SOUČEK JOSEF 1865 – 1916,

BARTŮŠEK ANT. 1890 – 1918,
ČERMÁK JAN 1891 – 1918,
GREGOR ANTON 1880 – 1915,
JELÍNEK JAN 1873 – 1914,
KUBIŠTA JOSEF 1880 – 1917,
KUBIŠTA FRANT. 1881 – 1914,
HISNER JOSEF 1878 – 1916,
NOVOTNÝ ALOIS 1894 – 1919,
NOVOTNÝ RUD. 1892 – 1916,
PIŽL ALOIS 1878 – 1917,
STRAKA CYRIL 1887 – 1916,
ZIMOLA FRANT. 1875 – 1915,
VELETA THEOD. 1883 – 1914

Nápis na střední desce:
V DOBĚ POROBY NÁRODA
1939 – 1945
ZAHYNULI
FRANCOUZSKÝ FRANTIŠEK 1917 – 1943,
DOHNAL KAREL 1909 – 1943,
FEJTA FRANTIŠEK 1926 – 1945,
HRDLIČKA BENEDIKT 1879 – 1945,
HUĎA JOSEF 1918 – 1945,
JINDRA FRANTIŠEK 1923 – 1945,
KOSTKA KAREL 1911 – 1944,
PEKÁREK LADISLAV 1922 – 1942,
ŘÍHA STANISLAV 1898 – 1942,
SONBERG JAN 1908 – 1944,
TŮNA JAN 1898 – 1945,
VOMELA FRANTIŠEK 1921 – 1945
Poznámka:

Pomník opraven v roce 2008 z dotace kraje Vysočina. Data doplněna z CEVH MO ČR.
Wiesner František v databázi legionářů nenalezen.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08520
Souřadnice: N49°22'23.64'' E15°42'8.61''
Pomník přidal: Petr Novák
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Stanislav Říha

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 17.10.2019
Umístění: Luka nad Jihlavou, Nová, ve vestibulu sokolovny
Nápis:
ZEMŘELI JSME ZA SVOBODU LIDSTVA V NADĚJI JISTÉ,
ŽE SVĚT NEDÁ ZAHYNOUTI VÁM, NI BUDOUCÍM….

PAMÁTCE BRATRA
STANISLAVA ŘÍHY
UMUČENÉHO 7. DUBNA 1942
V OSVĚTIMI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6105-8558
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska letců RAF

Autor: Petr Kudláček, 05.10.2022
Umístění: Luka nad Jihlavou, Školní 20, vedle muzea
Nápis:
Pod křídly
RAF v letech 1940 – 1945
bojovali
plukovník JAROSLAV ŘEHOŘ *3.4.1915
major JAROSLAV SOUČEK *4.4.1922
Poznámka:

Jaroslav Řehoř byl pilot u 313. čs. stíhací perutě RAF
Jaroslav Souček byl příslušník pozemního personálu u 312. čs. stíhací perutě RAF
Oba se narodili v Lukách nad Jihlavou.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°22'24.37'' E15°42'8.88''
Pomník přidal: Petr Kudláček