Nitra

Pomník Protest proti vojne

Autor: Ladislav Barabás, 15.09.2009
Umístění: Nitra, Jesenského, mastský park
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Autorom pomníka: Protest proti vojne je sochár Tibor Bartfay.


Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50001100444
Souřadnice: N48°19'8.76'' E18°5'8.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Janko Jesenský

Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2022
Umístění: Nitra, Jesenského 13, rodinný dom
Nápis:
JANKO JESENSKÝ
1874 – 1945

SPISOVATEĽ, PREDSTAVITEĽ SLOVENSKÉHO
REALIZMU, PREKLADATEĽ, PRÁVNIK, POLITIK,
1923-1928 NITRIANSKY ŽUPAN
Poznámka:

dôstojník československých légií v Rusku


Souřadnice: N48°33'50.62'' E18°12'42.66'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Mirko Nešpor - místo je zrušené

Autor: Ladislav Barabás, 13.10.2010
Umístění: Nitra, Jozefa Vuruma 2, rožná budova
Nápis:
MIRKO NEŠPOR

VÝZNAMNÝ BOJOVNÍK ZA PRAVDU
A SPRAVODLIVOSŤ, PREDSTAVITEĽ
REVOLUČNEJ MLÁDEŽE NA
SLOVENSKU, KTORÉHO GARDISTI
UMUČENÉHO OBESILI V BRATISLAVE
NA HÁK.
Poznámka:

Pred rokom 1989 bola v Nitre Nešporova ulica, na ktorej bola pamätná tabuľa M. Nešpora. Pamätná tabuľa je evidovaná aj v ÚEVH. Na jeho stránke je fotografia tejto pamätnej tabule, ale ulica je premenovaná na Jozefa Vuruma. Dnes je už pamätná tabuľa M. Nešpora odstránená a je nahradená p. t. Jozefa Vuruma. V Nitre boli odstránené aj ďalšie pamätné tabule antifašistov, napr. E. Guderna https://www.vets.cz/vpm/eugen-guderna-295/ , R. Jašík https://www.vets.cz/vpm/rudolf-jasik-3873/ , a Ľ. Kukorelli https://www.vets.cz/vpm/ludovit-kukorelli-913/


Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50001100449
Souřadnice: N48°18'48.78'' E18°5'2.9'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Janko Matúška

Autor: Kamil Pánik, 15.08.2007
Umístění: Nitra, Kalvárska 1, pamätná tabuľa je z ulice Mariánska dolina
Nápis:
JANKO MATÚŠKA
1821 – 1877

SPISOVATEĽ A AUTOR HYMNY
„NAD TATROU SA BLÝSKA“ /1844/.
Poznámka:

Janko Matúška (10.1.1921 Dolný Kubín - 11.1.1877 Dolný Kubín) v revolúcii 1848-49 organizoval spolu s C. Zochom, J. Bencúrom a S. Novákom slovenské povstanie na Orave. Na jar 1849 sa pred maďarskými gardami A. Görgeya dlhší čas skrýval v slovensko-poľskom pohraničí, čo zanechalo trvalé stopy na jeho zdraví. Je autorom slovenskej hymny. Vznika ako reakcia proti prudkému maďarizačnému tlaku a inkvizičnému postupu proti slovenským študentom.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Souřadnice: N48°18'1.26'' E18°5'23.71'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2008
Umístění: Nitra, Mariánska, križovatka krátkych ulíc Mariánska, J. Vurma a Na vŕšku, na trávniku uprostred námestia
Nápis:
CHCEME TRVALÝ MIER!
OPOMÍNAME NA VŠETKÝCH, KTORÍ OBETOVALI SVOJE ŽIVOTY
ZA OBNOVENIE NAŠEJ VLASTI A NA NAŠICH SPOLUOBČANOV
ZAHYNULÝCH PRI OSLOBODENÍ NÁŠHO MESTA.
NITRA, 26. MÁJA 1949.

Souřadnice: N48°18'45.11'' E18°5'1.32'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pomník Ján Chryzostom Korec

Autor: Kamil Pánik, 18.04.2022
Umístění: Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, pred biskupským úradom
Nápis:
Z PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA
BISKUPSKEJ VYSVIACKY
SVOJMU DIECÉZNEMU BISKUPOVI
JÁNOVI CHRYZOSTOMOVI
KARDINÁLOVI KORCOVI
VENUJÚ KŇAZI
NITRIANSKEJ DIECÉZY.
Poznámka:

Ján Chryzostom Korec (22.1.1924 Bošany – 24.10.2015 Nitra) kardinál a emeritný diecézny biskup nitrianskej diecézy. Počas noci z 13. na 14.4.1950, keď komunistický režim násilne likvidoval rehole ocitol sa v sústreďovacom tábore. Po prepustení odišiel do civilného života. Za kňaza bol vysvätený 1.10.1950, za biskupa 24.8.1951. V roku 1958 sa o neho zaujímala ŠtB. Zatkli ho a 11.3.1960 bol odsúdený za vlastizradu na 12 rokov väzenia. Väznený bol v Prahe na Pankráci, Ruzyni, vo Valdiciach, Leopoldove a Ilave. Z väzenia bol prepustený v roku 1968. Stal sa pilierom tzv. tajnej cirkvi na Slovensku. 6.2.1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za sídelného biskupa do Nitry, 28.6.1991 ho vymenoval za kardinála.
(zdroj: Wikipédia)


Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa J. Ch. Korec a ďalšie Obete komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 25.08.2022
Umístění: Nitra, Námestie Jána Pavla II., vpravo od vchodu do baziliky sv. Emeráma
Nápis:
POLITICKÝ VÄZEŇ
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
A MIMORIADNA OSOBNOSŤ
SLOVENSKÉHO DUCHOVNÉHO
A KULTÚRNEHO ŽIVOTA

JÁN CHRYZOSTOM
KARDINÁL KOREC

NA NITRIANSKOM HRADE
PÔSOBIL V ROKOCH
1990 – 2005
AKO DIECÉZNY BISKUP

„AK MŇA
PRENASLEDOVALI,
BUDÚ
PRENASLEDOVAŤ
AJ VÁS“
(Jn 15, 20)

KŇAZI A BISKUPI
NITRIANSKEJ DIECÉZY
A PÔSOBIACI NA JEJ ÚZEMÍ
A PRENASLEDOVANÍ POČAS
ROKOV 1945 – 1989

ANTON BAGIN, ĽUDOVÍT BALÁŽI, RUDOLF BARÁNEK, DOMINIK BARTOSIEWICZ, ĽUDOVÍT BEDNÁRIK, JUSTÍN BEŇUŠKA, PAVOL BEŇUŠKA, MICHAL BOLEČEK, VOJTECH BOŠANSKÝ, SVD, ŠTEFAN BOŠANSKÝ, SVD, RUDOLF BOŠŇÁK, JOZEF CIBUĽA, JOZEF ČAKÁNEK, SDB, AUGUSTÍN ČAPRNKA, JÁN ČIERNY, ANTON DOMIN, ŠTEFAN DÚBRAVEC, LADISLAV ĎATELINKA, ERNEST FARKAŠ, EUGEN FILKORN, ELEMÍR FILO, RUDOLF FORMÁNEK, MICHAL GALLO, ŠTEFAN GALLO, ŠTEFAN GRÁC, KOLOMAN GRMAN, JOZEF HANKO, ALBERT HEDERA, RUDOLF HODÁL, ANDREJ HRABOVEC, KAROL HYROŠŠ, ŠTEFAN CHMELA, ŠTEFAN IVANKA, BORIS IVANOV, KAROL JANÁS, ALADÁR JANEGA, SVD, ŠTEFAN JANEGA, EMIL JANUŠ, ŠTEFAN KALINA, BOHUMIL KAPUSTA, LADISLAV KIŠKA, JÁN KLIMEK, MARTIN KONOPA, RUDOLF KOREC, ŠTEFAN KOSPER, VENDELÍN KOŠÍK, PAVOL KOVÁČ, JÁN KUTIŠ, ŠTEFAN KÚSEK, ANTON KYSELÝ, SDB,
GEJZA LUKY, FRANTIŠEK MALOVEC, EDMUND MARKOVIČ, ANDREJ MARSINA, JÁN MICHALIČKA, MICHAL MICHALKA, JOZEF MIKULA, CELESTÍN MIKUNDA, LADISLAV MIŠÁK, FRANTIŠEK MITÚCH, EDUARD MOKRÁŠ, JÁN MURIN, EDUARD NÉCSEY, ĽUDOVÍT NEREČA, ANDREJ PALDAN, ANDREJ PATKA, JÁN PÁSZTOR, ANDREJ PLUNDRÍK, ANTON POLOCZEK, JÁN PÖSTÉNYI, VILIAM PRAŽENEC, ŠTEFAN RAČEK, JÁN REKEM, KOLOMAN RÚČKA, ŠTEFAN SAMÁK, JÁN SLIVKA, JOZEF SLIEPKA, FRANTIŠEK SPEVÁR, IMRICH STANÍK, VOJTECH STRANOVSKÝ, JOZEF SUDORA, JOZEF ŠABO, SVD, EMIL ŠAFÁR, PAVOL ŠEBÍK, RUDOLF ŠESTÁK, FRANTIŠEK ŠPAŇÚR, JOZEF ŠTEFÁNEK, ELEMÍR ŠTRBAVÝ, VILIAM ŠTIAVNICKÝ, CYRIL ŠUJA, AUGUSTÍN ŠUŠKA, JÁN TARÁBEK, JOZEF TISO, VOJTECH VALENT, JOZEF VRABEC, ANDREJ ZÁVODSKÝ, JOZEF ŽATKO / VÄZNENÝ BOHOSLOVCI: AUGUSTÍN DECKÝ, TIBOR MICHÁLECH, JOZEF ŠULGAN, IMRICH TEPLAN

Souřadnice: N48°19'3.65'' E18°5'15.58'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Berlínsky múr

Autor: Ladislav Barabás, 29.06.2023
Umístění: Nitra, Námestie Slobody, parčík
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Berlínsky múr 13. august 1961 – 9. november 1989. Najznámejší symbol studenej vojny, ktorý počas jednej noci rozdelil Nemecko na dva bloky – kapitalistický a socialistický. Navzájom odlišné ideológie sa tak stali hranicou medzi občianskou slobodou a štátnym útlakom. Jeho obeťou sa na niekoľko desaťročí stali aj obyvatelia Československa.
(zdroj: informačný panel)
Tri betónové platne sú autentické a boli privezené priamo z Berlína.


Souřadnice: N47°59'23.5'' E18°9'51.37'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Gabín

Autor: Ladislav Barabás, 01.11.2010
Umístění: Nitra, Nitrianska, vojenský cintorín
Nápis:
RUS. PEŠ. PL.
GABÍN ŠTEFAN
č. 13
*1894 +19/9 1918

Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50001100334
Souřadnice: N48°18'46.62'' E18°5'22.06'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Osman Čustovič

Autor: Ladislav Barabás, 01.11.2010
Umístění: Nitra, Nitrianska, cintorín vojakov I. svetovej vojny
Nápis:
JSH PPL. Č. 4
ČUSTOVIČ OSMAN
*1869 +1916
Poznámka:

Osman Čustovič mal srbskú národnosť a podľa znakov na náhrobníku bol moslimského vierovyznania.


Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50001100185
Souřadnice: N48°18'46.62'' E18°5'22.06'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás