Žilina

Hrob Julius Ďuso Lukačovič

Autor: Petr Kudláček, 06.10.2019
Umístění: Žilina, Martina Rázusa, Starý cintorín, sektor 3, hrob č. 117
Nápis:
ĎUSO LUKAČOVIČ
1911-1938
ZAHYNUL TRAGICKY
PRI HAVÁRII LIETADLA
DŇA 20.XI.1938
Poznámka:

Pilot des. Július Ďuso Lukačovič a pozorovatel ppor. Jozef Sirový, od 16. letky leteckého pluku 3, zahynuli dne 20.11.1938 při letecké nehodě u Horné Štubni v okr. Turčiansky Svätý Martin (od roku 1950 už jen Martin) na Slovensku. Příčinou nehody byla technická závada – za letu se jim ulomilo křídlo.
Další v článku Dr. Petra Švandy CSc v časopisu L+K 2010, č.10, str. 60 – 62, a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'20.19'' E18°43'54.6''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Vladimír Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 20.06.2022
Umístění: Žilina, Martina Rázusa, starý cintorín, sektor 10, hrob č. 68
Nápis:
PPlk. JUDr. VLADIMÍR DAXNER
1888 – 1971
Poznámka:

Vladimír Daxner (10.8.1888 Tisovec – 27.3.1971 Žilina) dôstojník a právnik. Gymnázium študoval v Ukrajine, Rumunsku a Srbsku, Právnickú fakultu v Budapešti. Počas I. svetovej vojny bol dôstojník rak.-uh. armády. V roku 1915 padol do ruského zajatia a spolupracoval pri vytváraní čsl. légií v Rusku. Po vojne pracoval na Zemskom vojenskom veliteľstve v Bratislave. Po okupácii južného Slovenska maďarským vojskom pôsobil v Tisovci. Účastník SNP a moskovských rokovaní o zložení novej vlády (1945). Počas SNP pracovník veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku v B. Bystrici. Po oslobodení dôstojník ČSĽA, pplk, neskôr štátny notár. Vyznamenanie: Čsl. voj. kríž 1918, Rad SNP II. triedy
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Otto Piussi a 3 neznámi partizáni

Autor: Ladislav Barabás, 20.06.2022
Umístění: Žilina, Martina Rázusa, cintorín, sektor 2, hrob č. 1143
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ HRDINSKÍ PARTIZÁNI

OTTO PIUSSI
*9.XI.1903
+15.XI.1944

NEZNÁMY

DVAJA NEZNÁMI

ČESŤ VAŠEJ PAMIATKE!

VĎAČNÝ NÁROD!

VENUJE MNV V ŽILINE
Poznámka:

Otto Piussi a traja neznámi partizáni boli mučení a potom zavraždení nemeckými okupantmi na židovskom cintoríne v Žiline.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51740200106
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tibor Labuda

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2022
Umístění: Žilina, Martina Rázusa, cintorín, sektor 2, hrob č. 1231
Nápis:
TU ODPOČÍVA HRDINSKÝ PARTIZÁN
TIBOR LABUDA

ČESŤ JEHO PAMIATKE! VĎAČNÝ NÁROD!
VENUJE MNV V ŽILINE
Poznámka:

príslušník ozbrojených síl


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 51740200111
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Žilina, Na lány, naproti pomníku Jozefa Miloslava Hurbana
Nápis:
1914
1918

1938
1945

POMNÍK PADLÝM HRDINOM
PRVEJ A DRUHEJ SVET. VOJNE:
1914-1918
ANDREJ PREC, MICHAL LIŠKA, JOZEF KEKELY, JURAJ ŠMÁRIK, GUSTAV HRANKAY, GUSTAV KOLÁRIK, RAJMUND POLÁK, VILIAM ZLATTNER, KAROL KOŠARIK, VINCENZ ŠEDO, ANDREJ BÍROŠ MAKULA
1938-1945
ANTON KVAŠAY, JÁN FULIER, JOZEF DUCHOŇ, TOMAŠ ŠTEFANEC, FRANTIŠEK KROH, GUSTAV VATRAL, RUDOLF ONDRÍK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'11'' E18°44'18''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.12.2006
Umístění: Žilina, Námestie A. Hlinku, pred parkom smerom na Sad SNP; za obchodným domom TESCO
Nápis:
30.IV.1945
1945 - 1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pomník Jozef Miloslav Hurban

Autor: Ing. František Jedlička, 12.04.2014
Umístění: Žilina, Námestie hrdinov, Budatín
Nápis:
JOZEF
MILOSLAV
HURBAN

PAMÄTNÍK VENOVALO MESTO ŽILINA
S VĎAČNOSŤOU A ÚCTOU VOJVODCOVI

JOZEFOVI MILOSLAVOVI HURBANOVI

AKO TRVALÚ PRIPOMIENKU JEHO OBETAVEJ SLUŽBY
SLOVENSKÉMU NÁRODU, SLUŽBY BOJOVNÍKA ZA JEHO PRÁVO NA
SLOBODNÝ ŽIVOT, VLASTNÝ JAZYK, VLASTNÉ ÚZEMIE A SVOJBYTNOSŤ.

AKO VERNÝ, NÁSLEDOVANIAHODNÝ PRÍKLAD ČINORODEJ LÁSKY
K SVOJMU NÁRODU PRE NAŠICH PREDKOV I PRE NÁS, NAŠICH
SÚČASTNÍKOV I NASLEDOVNÍKOV.

ROKU PÁNA 2006
JÁN SLOTA
PRIMÁTOR MESTA ŽILINY
Poznámka:

Jozef Miloslav Hurban, nar. 19.3.1817, Beckov. Byl nejvýkonnějším spolupracovníkem Ľudovíta Štúra, básník, evangelický farář, bojovník proti uherské nadvládě, propagátor slovenštiny (řadu děl vydal v češtině), propagátor slovanské vzájemnosti a bojovník za sebeurčení slovenského národa. Po vydání revolučních zákonů v r. 1848 řečnil na lidových shromážděních. Po vypuknutí povstání v Praze začal jako jeden z prvních stavět barikády proti císařskému vojsku, pomáhal organizovat dobrovolnické vojsko s první výpravou na západní Slovensko a pokusem vynutit zabezpečení národních práv lidovým povstáním. Po nezdaru povstání se vrátil k literatuře. Zemřel v Hlbokom 21. 2. 1888.
(zdroj: http://www.sp-s.wz.cz/predstavitelia/hurban/zivotopishurbana.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°14'11'' E18°44'18''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.12.2006
Umístění: Žilina, Námestie M. R. Štefínika
Nápis:
GENERÁL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

TEN, KTO RAZ NIESOL ZA VŠETKÝCH
NA PLECIACH ĽUDSKÚ BOLESŤ
NEMÔŽE CELKOM ODÍSŤ
TRVÁ V ZÁVETE
MIEROU BYTIA, MIEROU OBETE.
MILAN RÚFUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pomník Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 15.06.2010
Umístění: Žilina, Námestie obetí komunizmu, vedľa Mestského úradu Žilina
Nápis:
OBETIAM
KOMUNIS-
TICKÉHO
TOTALIT-
NÉHO
REŽIMU
Poznámka:

autorom pomníka je sochár Milan Lukáč


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. světové války

  • + o skupině VPM (SK, Žilina, nový hřbitov)
Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, Pietna, ústřední kříž u vstupu na hřbitov
Nápis:
PADLÝM VOJAKOM
PRVEJ SVETOVEJ VOJNY
24.5.2007
Poznámka:

Z dřívějšího Polního vojenského hřbitova v Žilině zůstaly pouze tři náhrobní kameny a několik desítek náhrobních desek, které jsou situovány kolem kříže na Novém hřbitově. Vše zachováno zásluhou správce hřbitova pana Vincenta Francla. K nim v roce 2007 zřízena pamětní deska.
Na původním místě tohoto hřbitova, kde byly uloženy ostatky 1276 obětí 1. světové války, kteří zemřeli v žilinské vojenské barákové nemocnici, byl po válce vybudován hřbitov s centrálním pomníkem padlých, který v té době patřil mezi nejkrásnější vojenské hřbitovy v Evropě. Byli tu pochováni Slováci, Češi, Poláci, Ukrajinci, Rusové, Srbové, Němci, Rakušané, Italové, Rumuni, Turci a mnoho neznámých obětí. Postupným rozšiřováním starého hřbitova a budováním estakády po roce 1970, mezinárodní vojenský hřbitov v Žilině, definitivně zanikl. Jistou dobu byl zachován hrob č. 740, ani ten se nezachoval. Pamětníci uvádějí, že na tomto hřbitově bylo 26 000 jednotlivých i společných hrobů.
(zdroj http://zilina-gallery.sk/wiki/Zajatecký_tábor_v_Žiline )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička