Žilina

Pamětní deska Alojz Janiš

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.12.2006
Umístění: Žilina, J. M. Hurbana, križovatka ulíc J. M. Hurbana a Hodžovej; budova DEXIA banky
Nápis:
TU PADOL
V BOJI ZA OSLOBODENIE ČSR
ALOJZ JANIŠ
DŇA 30.VIII.1944 VO VEKU 22. ROKOV
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.12.2006
Umístění: Žilina, J. M. Hurbana, križovatka ulíc J. M. Hurbana a Hodžovej; budova DEXIA banky
Nápis:
TU PADLI
V BOJI ZA OSLOBODENIE ČSR
TRAJA NEZNÁMI
DŇA 30.VIII.1944.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Kenotaf rodiny Feuermann

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2022
Umístění: Žilina, Jesenského, židovský cintorín
Nápis:
GUSTAV FEUERMANN 48 ročný
ZUZANA FEUERMANNOVÁ 21 ročná
JAKUB FEUERMANN 43 ročný
IRENKA FEUERMANNOVÁ
rod. SHICKOVÁ 38 ročná
ZIGMUND FEUERMANN 39 ročný
ALŽBETA FEUERMANNOVÁ
rod. SCHALKOVÁ 36 ročná
IVAN FEUERMANN 5 ročný
MARGITA FEUERMANNOVÁ 12 ročná

Zahynuli v koncentračnom tábore.
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Zigmund, Fanny a Ernest Simkovic

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2022
Umístění: Žilina, Jesenského, židovský cintorín
Nápis:
ZIGMUND, FANNY A ERNEST SIMKOVIC
ZAHYNULI V OSVIENČIME.
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Oskár a Netti Steiner

Autor: Ladislav Barabás, 14.07.2022
Umístění: Žilina, Jesenského, židovský cintorín
Nápis:
Mr. Ph. OSKÁR STEINER
NETTI STEINER

ZAHYNULI V KONCENTRAČNOM TÁBORE.
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Eduard Šoltýsik

Autor: Ladislav Barabás, 20.06.2022
Umístění: Žilina, Kuzmányho 12, na dome
Nápis:
TU PADOL
V BOJI ZA OSLOBODENIE ČSR
EDUARD ŠOLTÝSIK
DŇA 30.VIII,1944. VO VEKU 21 ROKOV

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Karel Kryl

Autor: Ladislav Barabás, 20.06.2022
Umístění: Žilina, Kuzmányho 6, Bábkové divadlo, vpravo od vchodu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE DŇA 16.11.1993
VYSTUPOVAL BÁSNIK, SPEVÁK,
PRIATEĽ SLOVENSKA

KAREL KRYL
(12.4.1944 – 2.3.1994)

PRI PRÍLEŽITOSTI ŽILINSKÉHO
VYDANIA JEHO POSLEDNÉHO
AUTORSKÉHO DIELA BIBLIOFÍLIE
„POD GRAFIKOU“

„Z ROZMLÁCENÝHO KOSTELA
V KRABICI S KUSEM MÝDLA
PŘINESL JSEM SI ANDĚLA
POLÁMALI MU KŘÍDLA…“

2004

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ MESTO ŽILINA ZBOR ŽILINCOV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná Obetiam židovskej školy

Autor: Ladislav Barabás, 20.06.2022
Umístění: Žilina, Kuzmányho 4, centrum voľného času
Nápis:
V tejto budove bola v rokoch 1907-1942 židovská ľudová
škola, ktorú navštevovali v hojnom počte aj nežidovské
deti. Nejeden žiak školy sa zaslúžil o Žilinu, boli aj takí,
čo sa preslávili vo svete. Mnohí ale zostali navždy deťmi,
keď vo vyhladzovacích táboroch zahynuli oveľa skôr,
než mohli svoje životy skutočne naplniť.
S nimi predčasne odišli aj ich učitelia.

JÚN 2013
ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA

Between 1907-1942, this building housed a Jewish folk
school, which was also attended by a large number
of non-Jewisch children. Many of the school´s pupils
contributed to the development of the Žilina that we now
know and a number of the school´s children subsequently
achieved worldwide fame. But many of them remained
children forever, their lives extinguished in the death
camps before they could ever realise their potential.
These small children were accompanied into the
void by their teachers.

JUNE 2013
JEWISH COMMUNITY OF ŽILINA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, Mariánske námestie, podloubí na západní straně
Nápis:
V tomto Jezuitskom kláštore
od septembra 1944 do mája 1945 s nasadením
vlastného života milosrdné sestričky z Rádu sestier
sv. Vincenta ukryli a zachránili niekoľko židovských detí.

Vďaka ochote a pomoci Ing. Jána Slotu, primátora mesta Žilina,
túto pamätnú tabuľu venujú zachránení a ich potomkovia.
2006

(text v hebrejštině)

In this Jesuit convent, between Sept. 1944 and May 1945
merciful nuns of the St. Vincent order, by risking their own lives
sheltered and saved several Jewish children.

Thanks to the devotion and help of Eng. Jan Slota, Mayor of Žlina
this remembrance plate is donated by the rescued and their descendants.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'23'' E18°44'21''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska vzniku dělnického hnutí ČSR a národností země

Autor: Ing. František Jedlička, 13.04.2014
Umístění: Žilina, Mariánske námestie, fasáda budovy v JZ rohu náměstí
Nápis:
V TEJTO BUDO
VE SA KONALA
DŇA 14.3.1920
ZJEDOCOVA
CIA KONFEREN
CIA MAĎARSKÉ
HO A NEMECKÉ
HO PROLETARIÁ
TU NA SLOVEN
SKU S ČESKO
SLOVENSKÝM
ROBOTNÍCKYM
HNUTÍM

K 50 VÝROČIU SLOVENSKÁ
RADA ODBOROVÝCH ZVÄZOV
ROH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička