Říčany

Hrob Karel Bada

Autor: Marek Lanzendorf, 17.09.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, hřbitov, hrob č. 207
Nápis:
KAREL BADA
*6.8.1909 +9.5.1945
PADL ZA VLAST

KAREL BADA
1909*1945
PADL ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
Poznámka:

Narozen: 6.3.1909, Praha VIII čp. 510 (rozdíl mezi CEVH a náhrobkem). Zemřel: 9.5.1945, Velké Popovice
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2122-27306
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Rudolf Pelikán

Autor: Marek Lanzendorf, 17.09.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, hřbitov, hrob č. 134
Nápis:
Dr. RUDOLF PELIKÁN
GENERÁL ZDRAVOTNICTVÍ
*15.3.1881 +18.3.1964
Poznámka:

Podplukovník MUDr. Rudolf Pelikán, nar. 15.3.1881 Maleč okr. Chotěboř. V RU armádě sloužil u 2. pluku polních houfnic, plukovní lékař. Zajat 9.9.1914, Tomašov. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 15.5.1916, Petrohrad, Borispol. Zařazen 7.10.1917, lékař 2. dělostřelecké divize. Službu v legiích ukončil 15.6.1920, podplukovník ve 4. nemocnici a vrátil se do vlasti.
(zdroj: VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Leopold Freiwillig

Autor: Marek Lanzendorf, 17.09.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, hřbitov, hrob č. 371
Nápis:
RODINA
FREIWILLIGOVA
Poznámka:

Narozen: 26.4.1898, Říčany, Zemřel: 5.5.1945, Říčany.
(zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2122-27334
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Láďa Tuček

Autor: Marek Lanzendorf, 17.09.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, hřbitov, hrob č. 103
Nápis:
RODINA TUČKOVA
LÁĎA
1973-2004
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Václav Vlček

Autor: Marek Lanzendorf, 17.09.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, hřbitov, hrob č. 209
Nápis:
VÁCLAV VLČEK
*24.9.1903 +10.5.1945

VÁCLAV VLČEK
1903 * 1945
PADL ZA OSVOBOZENÍ VLASTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2122-27327
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Václav Cicvárek

Autor: Marek Skýpala, 03.12.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, městský hřbitov
Nápis:
Václav Cicvárek
nar. 14.10.1889
+ 12.2.1(nečitelné)
Poznámka:

Jedná se o hrob Václava Cicvárka, který se narodil dne 14.10.1889 ve Zlončicích u Kralup. Po měšťance a obchodní škole pracoval jako číšník. Dne 26.8.1914 jako vojín nastoupil k České družině, základu čs. legií na Rusi. S légiemi se vrátil do ČSR v hodnosti četaře a pokračoval ve službě v čs. armádě.
(zdroj: databáze VÚA)
Narozen Zlončice, č. p. 36, v rodině zřizence státní dráhy Antonína Cicvárka a Marie, roz. Blažkové. Po návratu z legie služba v armádě. Poslední zjištěná hodnost nadporučík výstrojní služby (psáno oděvnictva). 1933 zvolen II. jednatelem předsednictva Družiny čsl. dobrovolců a bydliště je uvedeno v Říčanech.
(zdroj: VHÚ, ebadatelna.soapraha.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'11.76'' E14°38'31.98''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Josef Čech

Autor: Marek Skýpala, 14.12.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, městský hřbitov
Nápis:
JOS. ČECH
* 3. / 1. 1893 + 15. / 1. 1967
Poznámka:

Josef Čech se narodil v Říčanech. Po obecné škole a měšťance pracoval jako uzenář. Zajat byl jako vojín c.k. 35. pěšího pluku dne 30.8.1915 v Tarnopoli. Do čs. vojska byl zařazen dne 13.11.1917 v Demjaňovce u Kyjeva, nastoupil jako vojín k 5. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 24.9.1920 jako vojín 9. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'11.25'' E14°38'32.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Vosátka

Autor: Marek Skýpala, 14.12.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF VOSÁTKA
* 8. II. 1887 - + 13. VII. 1959
Poznámka:

Jedná se o hrob čs. legionáře Josefa Vosátky, který se narodil ve stejný den v Jankově v okrese Sedlčany. Po průmyslovce pracoval jako řezník. Zajat byl jako vojín c.k. 28. pěšího pluku dne 20.8.1917 u Canale. Do čs. vojska se přihlásil dne 18.4.1918 v Padule. Dne 24.4.1918 byl v hodnosti vojína zařazen k 34. pěšímu pluku (italských legií). Dne 10.10.1919 byl demobilizován v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)
Narozen v Jankově, č. p. 53. Otec Václav Vosátka, domkař a matka Marie, roz. Spálenková. Po návratu z legií bydlel Královské Vinohrady, Mánesova 14 a pracoval jako zřízenec státních drah. 20.11.1920 se oženil s Marií, roz. Zemanovou.
(zdroj: ebadatelna.soapraha.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'10.36'' E14°38'30.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Josef Linhart

Autor: Jakub Křelina, 01.06.2022
Umístění: Říčany, K Solné stezce, městský hřbitov
Nápis:
pplk. JOSEF LINHART
armádní pilot ČSR
*23.2.1912 +27.4.1987

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'10.84'' E14°38'31.41'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Urna čs. vojáka

Autor: Marek Skýpala, 14.12.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, městský hřbitov
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

Na fotografii je muž v čs. uniformě protiletadlového vojska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'10.03'' E14°38'29.57''
Pomník přidal: Marek Skýpala