Stará Paka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Kamaryt, 08.05.2010
Umístění: Stará Paka, u železniční trati Pardubice - Liberec
Nápis:
ZDE PADLI
DNE 3.5.1945

JAN
TAUCHMAN

VÁCLAV
RUML
Poznámka:

U vjezdového návěstidla do Staré Paky ve směru od Horek u SP, došlo zde 3.5.1945 k přepadení vlaku partyzány z oblasti Kumburku (zřícenina hradu cca 5 km od SP) za přispění místních obyvatel a za podpory železničářů, němečtí vojáci palbu opětovali, poté se vzdali.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5210-39145
Pomník přidal: Zdeněk Kamaryt

Pomník sovětským pilotům

Autor: Michal Kozák, 28.08.2018
Umístění: Stará Paka, Staropacké hory, 100 metrů od záhybu žluté turistické trasy nad Podlevínem
Nápis:
НА ЗТОМ МЕСТЕ 28. XI. 1988Г
ПРИ ДЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТНОГО
ЗАДАНИЯ ПОГИЪЛИ
П/ П- К КНЫШ Л. Л.
М-Р САДКОВОЙ С. А.
NA TOMTO MÍSTĚ 28. XI. 1988
PŘI PLNĚNÍ LETOVÉHO
ÚKOLU ZAHYNULI
P/P-K KNYŽ L. L.
M-R SADKOVOJ S. A.
Poznámka:

na poslední fotografii je vidět propad, který vznikl při havárii stíhačky Suchoj


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°31'3.14'' E15°30'40.62''
Pomník přidal: Michal Kozák

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Kamaryt, 08.05.2010
Umístění: Stará Paka, nádraží ČD
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT ZA OKUPACE
V LETECH 1939-1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI:
BURDA JOSEF, JEŽEK JOSEF, TAUCHMAN JAN.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Kamaryt

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Kamaryt, 08.05.2010
Umístění: Stará Paka, Komenského, parčík před ZŠ J. A. Komenského
Nápis:
OBĚTEM V BOJI
ZA NAŠI SVOBODU
VĚČNÁ PAMĚŤ!

BROŽ JAROMÍR, JEŽEK JOSEF, MLEJNKOVÁ ANNA, PILAŘ JAROSLAV, RUML VÁCLAV, ŘEHÁK JOSEF, TŮMA JOSEF, KOVÁŘ JOSEF, MLÁDKOVÁ FRANTIŠKA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5210-39146
Pomník přidal: Zdeněk Kamaryt

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Kamaryt, 08.05.2010
Umístění: Stará Paka, Komenského, parčík před ZŠ J. A. Komenského
Nápis:
1914 1918

HROBŮM V DÁLI.

PADLÍ: BRÁDLE JOS., BÍLEK ANT., BÍLEK ČENĚK, BARTONÍČEK JOS., DVOŘÁK JAN, DOUBEK EMIL, DOUBEK JOS., DEVÁTÝ JINDŘ., DĚDEČEK PETR, HAMÁČEK KAREL, JEŽEK JINDŘ., JIRÁSKO JOS., KOCIÁN JAN, KOCIÁN JOS., MLÁDEK ARNOŠT, MLEJNEK VOJT., MACHOVEC ADOLF, MACH ANT., MARTINEC JOS., NYPL ANT., NYPL VÁCL., PODLIPNÝ JOS., RUDIŠ KAREL, REŠ KAREL, RUML JOS., STUCHLÍK ANT., SVOBODA RUD., ŠTÉR KAREL, ŠIMŮNEK FRANT., ŠIMŮNEK BOH., ŠÍR JOS., TREJBAL JOS., TUMA JOS., KOZÁK ANT.

NÁSLEDKEM VÁL. ÚTRAP ZEMŘELÍ: ANTOŠ VÁCL., DAVID JOS., LAUER FRANT., MÁDLE ANT., NÝDRLE EDUARD, TUMA IGNÁC, VLK JAN, VÍT JOS., VANEK FRANT., VAGENKNECHT ANT.

NEZVĚSTNÍ: GROF JOS., LUSK STAN., LUŠTINEC JOS., LAUER JOS., PODZIMEK FRANT., RYS FRANT., STUCHLÍK FRANT., ŠORM ANT., TREJBAL ALOIS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5210-39159
Pomník přidal: Zdeněk Kamaryt

Socha svatý Václav

Autor: Jiří Padevět, 31.05.2022
Umístění: Stará Paka, Revoluční 180, před Obecním úřadem
Nápis:
O
Svatý Václave,
Náš drahý Patrone
Anž bydliš u výsosti,
U trůnu milosti
Pros Boha dobrého,
Aby chránil nás zlého
Propůjčil .... slast
A žehnal českou vlast.
Poznámka:

Kníže Václav se ujal vlády nad přemyslovskými državami nejpozději roku 925.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav , https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°30'36.53'' E15°29'40.59''
Pomník přidal: Jiří Padevět