Bošany

Pamätná tabuľa Obetiam holocaustu

Autor: Ladislav Barabás, 21.10.2013
Umístění: Bošany, na rohu ulíc SNP a Družstevná
Nápis:
OBČANIA BOŠIAN SPOMÍNAJÚ NA SPOLUOBČANOV ŽIDOVSKÝCH RODÍN,
KTORÍ BOLI POČAS II. SVETOVEJ VOJNY ODVLEČENÍ DO
FAŠISTICKÝCH KONCENTRANČNÝCH TÁBOROV A TAM ZAHYNULI.

RODINA
ALFREDA HEKSCHA, SIEGMUNDA GERTLERA, GERSONA WEISSA, JOZEFA WEISSA, SIEGMUNDA WEISSA, MORICA WEISSA, LEOPOLDA ROSENZWEIGA, N. WEISSA, JÁNA SALZBERGERA, ALEXANDRA PALA, MORICA LÖWY, SAMUELA LÖWY, ARMINA LÖWY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'48.1'' E18°14'56.2''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Ján Záleš

Autor: Ladislav Barabás, 28.05.2022
Umístění: Bošany, M. R. Štefánika 27, zdravotné stredisko
Nápis:
KRVOU MLADÝCH VYKÚPENÁ SLOBODA
ZAVÄZUJE SLOBODNÚ MLÁDEŽ
POKRAČOVAŤ NA CESTE KU KRAJŠEJ
BUDÚCNOSTI – K SOCIALIZMU
MLADÝ MUŽ
JÁN ZÁLEŠ
NAROD. 15. MÁJA 1928 V KOTERBACHOCH
ŽIAK PODNIKOVEJ ŠKOLY PRÁCE V BOŠANOCH
POLOŽIL SVOJ MLADÝ ŽIVOT ZA VLASŤ
A NAŠE OSLOBODENIE POČAS
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
V SEPTEMBRI 1944 PRI URMINCIACH.
ČESŤ JEHO PAMIATKE !
Poznámka:

Koterbachy bol pôvodný názov obce Rudňany v okr. Spišská Nová Ves.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 54273300004
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2013
Umístění: Bošany, SNP, na rohu ulíc SNP a Družstevná
Nápis:
1914 – 1918

LAUKO JÁN *1893 † , DOLNÍK MATEJ *1880 †1914, HOLÁK PAVEL *1888 †1916, ŠKVARENINA JULIUS *1893 †1914, ŠKULTÉTY JÁN *1898 †1919, ŠKULTÉTY RUDOLF *1893 †1915, OKEL JÁN *1875 †1918, GULŠ JÁN *1882 †1914, MELISEK JÁN *1889 †1914, RYLIČKA JÁN *1889 †1914, HODÁL ŠTEFAN *1896 †1918, ŠKVARENINA JÁN *1877 †1917, OBRÁTIL VOJTECH *1893 †1915, BOCMAN VOJTECH *1898 †1917, ŠKVARENINA RUDOLF *1896 †1915, LUKÁČ FRANTIŠEK *1890 †1915, ŠKVARENINA JOZEF *1888 †1914, GERŠI JOZEF *1893 †1916, BEŇUŠKA ANTON *1889 †1918, SPANKO ALOJZ *1896 †1918, JAKUB´K JOZEF *1894 †1915, VRÁBEL PAVEL *1873 †1918, BUMBALA JÁN *1888 †1914, BOSSÁNYI ŠTEFAN *1894 †1915, URBÁNEK IMRICH *1898 †1915, BUMBALA ANTON *1894 †1915, MODORY JOZEF *1893 †1915, SABO ŠTEFAN *1893 †1915, GULIŠ JÁN *1893 †1917, MIKULA JOZEF *1889 †1920, HODÁL IMRICH *1898 †1917

1939 – 1945

DROBNÁ MÁRIA *1913 †1945, KÁKOŠ JOZEF *1922 †1944, GRÁC JÁN *1927 †1945, GAŠPARÍK LADISLAV *1927 †1945, DEDIČ JULIUS *1913 †1944, HODÁL RUDOLF *1905 †1944, BULÁK JOZEF *1925 †1944

PADLI, ABY SME ŽILI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'48.2'' E18°14'56.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 21.10.2013
Umístění: Bošany, SNP, roh ulíc SNP a Družstevná
Nápis:
PADLÍ SPOLUPRACOVNÍCI NÁR. PODNIKU
BAŤA V BOŠANOCH ZA SLOV. NÁR. POVSTANIA
A DRUHÚ SVETOVÚ VOJNU

BORCHA ANTON *1923 NEZV., BULÁK JOZEF *1925 †1944, BULÁK ŠTEFAN *1920 NEZV., DEDIČ JÚLIUS *1913 †1944, FÁBER ALBERT *1921 †1944, GRÁC JÁN *1927 NEZV., KÁKOŠ JOZEF *1922 †1944, MENDEL JOZEF *1921 †1944, MIKULA JÁN *1917 †1944, SMATANA FRANT. *1920 †1944, ZÁLEŠ JÁN *1928 †1944

ČESŤ PAMIATKE PADLÝM HRDINOM!
DALI POSTAVIŤ Z VĎAKY SPOLUPRACOVNÍCI
V R. 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'48.1'' E18°14'56.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás