Kamenice nad Lipou

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Kamenice nad Lipou, židovský hřbitov, les vpravo od silnice, mezi osadou Antonka a Kamenicí nad Lipou
Nápis:
LUSTIG ALOIS 1883-1943, LUSTIGOVÁ KAMILA 1886-1943, LUSTIGOVÁ THEOFILA 1910-1944, LUSTIG JIŘÍ 1939-1944, KLINGER ARNOŠT JUDr 1911-1943, KLINGEROVÁ VĚRA 1921-1943, WERTHEIMER LEO 1889-1943, WERTHEIMEROVÁ TERESIE 1893-1943, WERTHEIMEROVÁ HELENA 1922-1943, WERTHEIMER JIŘÍ 1926-1943, METZLOVÁ KAMILA 1868-1943, METZL JOSEF JUDr, METZL FELIX 1896-1942, METZL JIŘÍ 1926-1943, METZL RICHARD 1901-1941, SCHNEIDER JAROSLAV 1898-1943, SCHNEIDEROVÁ LEOPOLDINA 1892-1943, SCHNEIDEROVÁ ALICE 1927-1943, KUMERMANNOVÁ VLASTA 1920-1943, SCHNEIDER BOHUMIL 1891-1943, SCHNEIDEROVÁ ELSA 1897-1943, SCHNEIDEROVÁ EMILIE 1888-1943, SCHNEIDEROVÁ OLGA 1921-1943, SCHNEIDEROVÁ VLASTA 1922-1943, REINER OTTO 1888-1943, REINEROVÁ IRMA 1889-1943, REINEROVÁ ILSA 1925-1943, REINER KAREL 1921-1943, MÄHLEROVÁ RŮŽENA 1897-1944, METZL ALOIS 1914-1944, METZLOVÁ BERTA 1881-1944, WEIL EMANUEL 1861-1942, WEILOVÁ ANNA 1857-1942, STEINER JOSEF 1890-1944, STEINEROVÁ BERTA 1887-1942, STEINEROVÁ JIŘINA 1930-1944, GOLDSTEIN ELIÁŠ 1897-1943, GOLDSTEINOVÁ JULIE 1899-1943, GOLDSTEINOVÁ EDITA 1924-1943, ŽALUD ZIKMUND 1881-1943, ŽALUDOVÁ JINDŘIŠKA 1889-1943, LUSTIG HUGO 1889-1943, LUSTIGOVÁ MATYLDA 1894-1943, LUSTIGOVÁ MARTA 1923-1943, LUSTIGOVÁ HANA 1926-1943, LUSTIGOVÁ ALENA 1928-1943

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-20923
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Miroslav Dupal

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Kamenice nad Lipou, hřbitov
Nápis:
plk. Ing. MIROSLAV DUPAL
*10.7.1917 +13.11.2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Provázek a Stanislav Provázek

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Kamenice nad Lipou, hřbitov
Nápis:
JOSEF PROVÁZEK
PLUKOVNÍK
*12/III 1842 +28/XII 1922.

PHDR STANISLASV PROVÁZEK
ŠLECHTIC z LANOVA
PROFESOR ÚSTAVU PRO BÁDÁNÍ
O NEMOCECH LODNÍCH A TROPICKÝCH
HAMBURKU
* v JINDŘICHOVĚ HRADCI 12/11 1875
+ v CHOTĚBUZI 17/2 1915
Poznámka:

Plk. Josef Provázek, rodem z Pravíkova u Kamenice nad Lipou, v hodnosti nadporučíka pluku v Jindřichově Hradci otec profesora PhDr. Stanislava Provázka (nar. 12.11.1875 v Jindřichově Hradci, zemřel 17.2.1915 Cottbus), v německé verzi plným jménem Stanislaus Josef Mathias Prowazek šlechtic von Lanow. Byl to český zoolog a parazitolog, který spolu s Henriquem da Rocha Lima objevil patogen epidemie tyfu, který studoval v roce 1913 v Srbsku a v roce 1914 v Istanbulu. Při ošetřování ruských válečných zajatců v zajateckém táboře poblíž Chotěbuze (Cottbus) se oba nakazili tyfem. Prof. Prowazek brzy nato zemřel a de Rocha Lima původce pojmenoval po svém kolegovi, Ricketsia prowazekii. Prof. Provázek je pochován v Kamenici nad Lipou na hřbitově Bradlo.
(zdroj http://www.kamenicenl.cz/vyznamne-osobnosti-kamenice-nad-lipou/d-77787/p1=3347 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-55067
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: František Mrvka

Hrob František Wildmann

Autor: Ing. František Jedlička, 30.04.2013
Umístění: Kamenice nad Lipou, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
František
WILDMANN
c.k. setník
a maj. zlatého zásluž. kříže s korunou
zemř. 20. ledna 1912, v stáří 52 roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob František Kreutzer

Autor: František Mrvka, 05.12.2018
Umístění: Kamenice nad Lipou, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KREUTZER
PORUČÍK ČSL. ARMÁDY V.V.
*30.1.1887 +3.6.1950

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 05.08.2012
Umístění: Kamenice nad Lipou, Masarykova, před budovou střední školy
Nápis:
HRDINŮM I OBĚTOVANÝM 1914-18
AMCHA JAN, BÍLEK AUG., BÍLEK EMIL, BÍLEK PETR, BRABEC FRANT., BROŽ VÁCLAV, DANĚK VÁCLAV, DRAHOZAL FRANT., HADRAVA ANT., HALÁK FRANT., HANUS VÁCLAV, HAUSER ANT., HERES VÁCLAV, HEŘMÁNEK FRANT., HLUBŮČEK FRANT., HOUDEK VOJT., HRBEK FRANT., HRON JOS., HUBRT JOS., JIRKŮ JOS., JIRSA LEOP., KALKUS VÁCLAV, KAMÍR FRANT., KOLÁŘ FRANT., KOLÁŘ JAN, KOLÁŘ JOS., KOTÁL RUD., KRÁL LEOP., KUBŮ IVAN, LANGMAJER FRANT., LENDR KAREL, LHOTSKÝ JAN, MACH VINCENC, MĚKUTA KAREL, MRÁZ KAREL, MRÁZEK FRANT., MYDLÁŘ VÁCLAV, NÁPRAVNÍK TOMÁŠ, NÍČ STAN., PICEK FRANT., POKOJ JAN, POKORNÝ JOS., POLKA FRANT., RŮNA FRANT., RŮŽIČKA ANT., SKLENÁŘ JOS., SOUKAL VÁCLAV, SPĚVÁČEK JAN, ŠÁMAL JAN, ŠÍPAN JAN, ŠÍPAN VÁCLAV, STEIN ARTUR, ŠUSTA JOS., TEJRAL TOMÁŠ, TRŽIL JOS., TUPÝ ANT., URBAN ROMAN, VACEK EMIL, VAŠKŮ VÁCLAV, VESELKA JAN, VESELÝ FRANT., VLČEK FRANT., VLČEK JOS., VORÁČEK FRANT., VORÁČEK JOS., VYHNÁLEK FRANT., WEIL OSKAR, ZEDNÍČEK JAN, TAJMR FRANT.

OBĚTI DRUHÉHO ODBOJE 1939-1945
HALÍK VÁCLAV, HOUŠKA JAN, JANDERA ALOIS, JEŽEK JIŘÍ, JEŽEK JAN, JEŽKOVÁ MARIE, KOLMAN JAN, PROCHÁZKA KAREL, SOBOLÁK LEOPOLD, SADÍLEK FRANT., ŠIMEČEK JOSEF, ŠTĚPÁN ALOIS, VERNER FRANT., VOBOŘIL VÁCLAV
Poznámka:

Pomník odhalen roku 1935, deska s jmény obětí 2. odboje přidána roku 1948.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-20910
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 26.05.2022
Umístění: Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, v přízemí Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ ÚŘEDNÍKŮ, KTEŘÍ V ROCE 1942 V DOBĚ
NEJVĚTŠÍHO ÚTISKU ČESKÉHO NÁRODA POLOŽILI ŽIVOT
ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST SVÉ VLASTI
JUDR HALÍK VÁCLAV,
JANDERA ALOIS,
KOLMAN JAN,
PROCHÁZKA KAREL,
ŠIMEČEK JOSEF,
VOBOŘIL VÁCLAV.
UTRPENÍ, MUKA A SMRT, JEŽ VÁM ZPŮSOBIL ODVĚKÝ A KRUTÝ
NEPŘÍTEL NAŠÍ KRÁSNÉ VLASTI, NEJSOU A NEBUDOU MARNÝMI,
NEBOŤ POSÍLÍ NEUHASITELNOU LÁSKU NÁRODA KE SVOBODĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-20916
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník František Sadílek

Autor: Petr Válek, 09.08.2009
Umístění: Kamenice nad Lipou, Náměstí Čsl. armády, prostranství před zámkem na náměstí
Nápis:
FRANTIŠKU SADÍLKOVI
OKR.VELITELI A ZAKLAD.SKAUTINGU
V KAMENICI N.L.
UMUČENÉMU V MAUTHAUSENU 1942

SKAUTKY A JUNÁCI
Poznámka:

Pomník odhalen ve dnech 29.-30.6.1946.
František Sadílek - učitel a zakladatel skautingu v Kamenici nad Lipou, nar. 27.8.1905 v Horním Poli (okr. Dačice). Měšťanskou školu navštěvoval v Kunžaku. Do učitelského ústavu nastoupil v Soběslavi. Po ukončení studií učil v Počátkách, Deštné, Těmicích, Benešově a Kamenici nad Lipou. Pro ilegální činnost byl 23. března 1942 zatčen na gestapu v Táboře, potom v Terezíně a dne 26. září 1942 byl umučen v koncentračním táboře Mauthausenu. Roku 1946 mu byl na náměstí před zámkem odhalen památník. (zdroj http://www.kamenicenl.cz/vyznamne-osobnosti-kamenice-nad-lipou/d-77787/p1=3347 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-20915
Souřadnice: N49°18'8.99'' E15°4'42.63''
Pomník přidal: Petr Válek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička