Mýto pod Ďumbierom

Pamätná tabuľa Egyd Pepich

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, na budove Obecného úradu Mýto pod Ďumbierom č. 64
Nápis:
V tejto obci sa narodil
generálmajor EGYD PEPICH
*1.9.1923 +24.11.2006

Zúčastnil sa oslobodzovacích bojov
1.čs. armádneho zboru na území ČSR

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce.

Obec Mýto pod Ďumbierom
KVH ČSĽA ANTHROPOID
Poznámka:

Generálmajor Egyd Pepich bol odvedený na vojenskú prezenčnú službu v októbri 1943 do delostreleckého pluku 1 v Brezne nad Hronom. V lete 1944 prešiel k partizánskej skupine Gottwald, ktorá pôsobila v priestore Čierneho Váhu. Vo februári 1945 sa stal príslušníkom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Absolvoval školu pre osvetových dôstojníkov v zálohe a v marci 1945 bol ako podporučík pechoty v zálohe vymenovaný za osvetového dôstojníka 9. práporu 4. brigády. Zúčastnil sa bojov pri Liptovskom Sv. Mikuláši, Ružomberku, Žiline a na ďalších miestach. Osvetovým dôstojníkom zostal aj po reorganizácii zboru na novú československú armádu. V januári 1946 sa v hodnosti poručík stal dôstojníkom z povolania. Jeho profesionálne pôsobenie v armáde bolo späté s rôznymi funkciami v politickom aparáte, absolvoval Vojenskú politickú akadémiu V. I. Lenina v Moskve a Vojenskú akadémiu Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve. Dňom 5.10.1961 bol vymenovaný do hodnosti generálmajora. V roku 1968 bol niekoľko mesiacov vo funkcii náčelníka Hlavnej politickej správy ČSĽA. Následne bol uvoľnený z ČSĽA pre prácu v rezorte vnútra na Slovensku, kde bol v rokoch 1969 – 1973 ministrom vnútra SSR. V roku 1973 bol zvolený za predsedu Slovenského ústredného výboru Zväzarmu. Z tejto funkcie odišiel v roku 1986 do dôchodku a zároveň bol prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania. Od roku 1971 bol jedno volebné obdobie aj poslancom Slovenskej národnej rady.
(zdroj: Štaigl Jan a kol.: Generáli, slovenská vojenská generalita 1918 - 2009)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa vojakom Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, na dome smútku č. 63, medzi obecným úradom a cintorínom
Nápis:
NA VEČNÚ SLÁVU!

PRI OSLOBODZOVANÍ OBCE MÝTO POD ĎUMBIEROM
POLOŽILI 13. FEBRUÁRA 1945 SVOJE ŽIVOTY
PÄŤDESIATI PRÍSLUŠNÍCI
9. PEŠEJ DIVÍZIE RUMUNSKEJ ARMÁDY

S ÚCTOU VENUJÚ OBYVATELIA OBCE
PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA OSLOBODENIA MÝTA POD ĎUMBIEROM
Poznámka:

Boje o obec Mýto pod Ďumbierom sa začali už 2. februára 1945. Z 9. divízie 4. rumunskej armády sa ich zúčastnili 34. a 36. peší pluk. V monografii obce je uvedený menovitý zoznam 171 padlých rumunských vojakov pri oslobodzovaní obce podľa hodností.
(zdroj: Od mýta k Mýtu. Monografia obce Mýto pod Ďumbierom, 2019)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa rodina Haaszová

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, na dome smútku č. 63, medzi obecným úradom a cintorínom
Nápis:
ZAHYNULI V KONCENTRAČNOM TÁBORE
RODINA HAASZOVA
Poznámka:

Židovská obchodnícka rodina Haaszová bola v roku 1942 transportovaná do koncentračných táborov:
Martin Haas, nar. 1884, transport z Novák 11.6.1942 do tábora Sobibor, Wlodava, Lublin, zomrel pravdepodobne v roku 1942.
Gizela Haas, rod. Scheinmann, nar. 1879, transport z Novák 11.6.1942 do tábora Sobibor, Wlodava, Lublin, zomrela pravdepodobne v roku 1942.
Edita Haas, nar. 1919, transport z Bratislavy 2.4.1942 do Osvienčimu, zomrela 19.9.1942.
Ladislav Haas, nar. 1923, transport z Novák 22.3.1942 do oblasti Lublinu, Majdanek, zomrel 18.9.1942.
(zdroj: Od mýta k Mýtu. Monografia obce Mýto pod Ďumbierom, 2019)
V dátume transportu z Novák 22.3.1942 je pravdepodobne chyba. Prvý transport zo Slovenska bol 25.3.1942 z Popradu. Z Novák odchádzal prvý transport 30.3.2042.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, na dome smútku č. 63, medzi obecným úradom a cintorínom
Nápis:
PAMIATKA PADLÝM HRDINOM
Z II.SVETOVEJ VOJNY
V ROKOCH 1944 ̶ 1945

STEHLÍK LEOPOLD 14. XII. 1911
STRAKOTA JÁN 28. IV. 1927
DROPČO RUDOLF 1. VIII. 1923
DROPČO JÚLIUS 10. XI. 1929
HÁBOVČÍK PETER 8. XI. 1920
HÁBOVČÍK RUDOLF 15. IV. 1913
KVAČKAJ FRANTIŠEK 24. IX. 1920
LUPTÁK JOZEF 23. II. 1912
MUTIŠ JOZEF 26. V. 1906
LUPTÁK ALEXANDER 25. I. 1911
Poznámka:

Pamätná tabuľa bola pôvodne umiestnená na pomníku v parčíku pred obecným úradom, ktorý bol postavený v roku 1964.
STEHLÍK Leopold, nar. 14. 12. 1911, padol ako vojak v zálohe strelnou ranou do hrude v boji s Nemcami pri Muráni 21. 10. 1944
STRAKOTA Ján, nar. 28. 4. 1927, odvlečený Nemcami, zahynul pravdepodobne pri bombardovaní transportu v marci 1945
DROPČO Rudolf, nar. 1. 8. 1923, padol ako partizán strelnou ranou do hlavy v boji s Nemcami pri Važci 4. 9. 1944
DROPČO Július, nar. 10. 11. 1929, popravený Nemcami strelou do zátylku a do hrude v lokalite Kapustniská pri Medzibrode 10. 2. 1945
HÁBOVČÍK Peter, nar. 7. 11. 1920, zastrelený Nemcami v lokalite Skalica pri Čiernom Balogu 18. 11. 1944
HÁBOVČÍK Rudolf, nar. 15. 4. 1913, popravený Nemcami strelou do zátylku a do hrude v lokalite Kapustniská pri Medzibrode 10. 2. 1945
KVAČKAJ František, nar. 17. 12. 1920, zastrelený sovietskou hliadkou v Prahe 31. 5. 1945. Od 16. 4. 1945 bol členom zvláštneho oddielu čs. armády. Pri jazde na motocykli nezastal na výzvu sovietskej hliadke.
LUPTÁK Jozef, nar. 24. 10. 1916, popravený Nemcami strelou do hrude na námestí v Banskej Bystrici 27. 10. 1944
MUTIŠ Jozef, nar. 26. 5. 1906, civil zabitý mínou pri oslobodzovaní obce 12. 2. 1945
LUPTÁK Alexander, nar. 25. 1. 1911
Dátumy narodenia pri niektorých osobách na tabuli nie sú správne. K Alexandrovi Luptákovi nie sú žiadne údaje.
(zdroj: Od mýta k Mýtu. Monografia obce Mýto pod Ďumbierom, 2019)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50881100007
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, na dome smútku č. 63, medzi obecným úradom a cintorínom
Nápis:
VO SVETOVEJ VOJNE PADLÝM HRDINOM
Z MÝTA POD ĎUMBIEROM
VĎAČNÍ POTOMCI
1914̶ 1918

BUDAJ JÁN nar 1888
ČELLÁR ADOLF 1886
ČELLÁR ALEXANDER 1881
ČELLÁR GÁBOR 1895
ENGLER JÁN 1891
ENGLER MATEJ 1893
FLOCH JOZEF 1893
HÁBOVČÍK EMIL 1896
HÁBOVČÍK JÁN 1896
HÁBOVČÍK ONDREJ 1881
CHRAMEC ŠTEFAN 1893
KOCHAN JULIUS 1895
KOCHAN JOZEF 1892
KOLLÁRIK JÁN 1873
KOMORA JOZEF 1895
KOMORA ONDREJ 1893
KRÁLIK JULIUS 1892
KVAČKAJ JULIUS 1890
KVAČKAJ RUDOLF 1893
LOCEK JÁN 1881
LUPTÁK JÁN 1881
LUPTÁK PETER nar 1892
MITTERPACH JOZEF 1892
MUTIŠ JÁN 1883
MUTIŠ JOZEF 1894
MUTIŠ ONDREJ 1894
MUTIŠ ONDREJ 1896
PEPICH EMIL 1896
PEPICH JÁN 1873
PEPICH JOZEF 1892
PEPICH ŠTEFAN 1896
SLIMÁK JÁN 1888
STANČÍK JOZEF 1895
STANČÍK HERMAN 1893
STEHLÍK JÁN 1895
STEHLÍK ŠTEFAN 1893
STEHLÍK TOMÁŠ 1887
STRAKOTA JÁN 1895
STRAKOTA ONDREJ 1881
ŠARÍK MICHAL 1894
ŠVANTNER ANTON 1897
ŠVANTNER ŠTEFAN 1876
Poznámka:

Prvá pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1935 na stene notárskeho úradu. Novšia kópia je už na niektorých miestach ťažšie čitateľná.
Z obce Mýto pod Ďumbierom padlo v 1. svetovej vojne 45 občanov. Na pamätnej tabuli je 42 mien.
Roky narodenia pri niektorých menách nie sú správne.
1)BUDAJ Ján, nar. 14. 4. 1887, zomrel 7. 1. 1916 pri Tarnówe v Haliči po zásahu granátom
2)ČELLÁR Adolf, nar. pravdepodobne 22. 1. 1886
3)ČELLÁR Alexander, nar. 16. 7. 1881, zomrel 4. 9. 1916
4)ČELLÁR Gabriel, nar. pravdepodobne 1. 11. 1895
5)ENGLER Ján, nar. 2. 7. 1891, zomrel v marci 1917 v Bolzane v Taliansku
6)ENGLER Matej, nar. pravdepodobne 8. 3. 1893, zomrel 24. 5. 1915 v Radyme
7)FLOCH Jozef, nar. 11. 2. 1893
8)HÁBOVČÍK Emil, nar. pravdepodobne 15. 5. 1897
9)HÁBOVČÍK Ján, nar. pravdepodobne 19. 8. 1896, zomrel 16. 5. 1917
10)CHRAMEC Štefan, nar. 1893
11)KOCHAN Július, nar. 26. 2. 1895, zomrel 8. 4. 1916 v Nowym Goczajewe
12)KOCHAN Jozef, nar. 1892
13)KOLLÁRIK Ján, nar. 15. 3. 1873, zomrel 31. 10. 1916 v Rusku
14)KOMORA Jozef, nar. pravdepodobne 8. 1. 1895
15)KOMORA Ondrej, nar. 1893
16)KRÁLIK Július, nar. 25. 6. 1892
17)KVAČKAJ Július, nar. 25. 5. 1890, zomrel 30. 9. 1916
18)KVAČKAJ Rudolf, nar. 23. 11. 1893, 31. 3. 1917
19)LOCEK Ján, nar. pravdepodobne 26. 7. 1893
20)LUPTÁK Ján, nar. 23. 10. 1881, zomrel 25. 5. 1917 v Wojniczi v Haliči
21)LUPTÁK Peter, nar. 1. 8. 1892, zomrel 18. 3. 1915 v Biesne v Haliči
22)MITTERPACH Jozef, nar. 1892
23)MUTIŠ Ján, nar. 13. 7. 1883, zomrel 22. 11. 1914 v Damnici v Poľsku
24)MUTIŠ Jozef, nar. 12. 2. 1893, zomrel pravdepodobne 4. 8. 1915 alebo 17. 6. 1916 v Buczyne v Haliči
25)MUTIŠ Ondrej, nar. 1894
26)MUTIŠ Ondrej, nar. 27. 11. 1896, zomrel pravdepodobne v októbri alebo v novembri 1916 v Hudilagu v Slovinsku
27)PEPICH Emil, nar. 26. 2. 1896, zomrel 11. 6. 1916 v Olene
28)PEPICH Ján, nar. 4. 6. 1871, zomrel 21. 10. 1917 v Lubline v Poľsku
29)PEPICH Jozef, nar. 22. 6. 1892, zomrel 15. 2. 1915 v Jablonki v Haliči
30)PEPICH Štefan, nar. 1896
31)SLIMÁK Ján, nar. pravdepodobne 27. 3. 1888
32)STANČÍK Jozef, nar. 6. 3. 1887, zomrel 31. 12. 1917
33)STANČÍK Herman, nar. 1893
34)STEHLÍK Ján, nar. 23. 6. 1895, zomrel 1. 9. 1915 v Sinkove v Haliči
35)STEHLÍK Štefan, nar. 1. 1. 1893, zomrel v septembri 1916
36)STEHLÍK Tomáš, nar. 12. 12. 1887, zomrel 8. 4. 1916 v Mrzli Vrhu pravdepodobne v Slovinsku
37)STRAKOTA Ján, nar. 1895, zomrel 25. 7. 1915 v Zamase v Haliči
38)STRAKOTA Ondrej, nar. 10. 12. 1881, zomrel 14. 11. 1914 v Skawice v Haliči
40)ŠARÍK Michal, nar. 2. 9. 1894, zomrel 3. 8. 1915
41)ŠVANTNER Anton, nar. pravdepodobne 4. 12. 1897
42)ŠVANTNER Štefan, nar. 23. 7. 1876, zomrel 24. 4. 1916
(zdroj: Od mýta k Mýtu. Monografia obce Mýto pod Ďumbierom, 2019)
Pepich Ján: dle VHÚ narozen 1873, +21.10.1917 FeldSpit. Nr. 1409 Luboml, okr. Kowel na úplavici. Tamtéž 23.10.1917 pohřben na katolickém hřbitově, hrob č. 25. Dnes Ljuboml, Ukrajina.
Strakota Ján: svobodný. Honv., HIR. Nr. 16, 1. Komp. +25.7.1915 ResSpit 2/6 Zamość, podlehl zranění břicha. Téhož dne na místě pohřben.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50881100006
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.
Doplnění informací: A. Glaser

Hrob Július Dropčo a Rudolf Hábovčík

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, horný evanjelický cintorín vo svahu nad domom smútku a obecným úradom, v pravej strednej časti cintorína
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
JÚLIUS DROPČO
*10.XI.1929 +10.II.1945

Tu odpočíva v Kristu Pánu
RUDOLF HABOVČÍK
*15.4.1913 +10.II.1945

Dali ste život vlasti – matke Radosť z Vášho života
žiaľ z Vášho mučenia – spomienka – do videnia!
Poznámka:

Text v spodnej časti náhrobníka je ťažšie čitateľný.
Július Dropčo a Rudolf Hábovčík boli popravení Nemcami strelou do zátylku a do hrude v lokalite Kapustniská pri Medzibrode. Ich mená sú aj na pamätnej tabuli obetí 2. svetovej vojny na dome smútku.
(zdroj: Od mýta k Mýtu. Monografia obce Mýto pod Ďumbierom, 2019)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50881100004
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob Leopold Stehlík

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, horný evanjelický cintorín vo svahu nad domom smútku a obecným úradom, v pravej strednej časti cintorína
Nápis:
LEOPOLD STEHLÍK
*14.12.1911 +21.10.1944
Poznámka:

Leopold Stehlík padol ako vojak v zálohe strelnou ranou do hrude v boji s Nemcami pri Muráni. Jeho meno je aj na pamätnej tabuli obetí 2. svetovej vojny na dome smútku.
(zdroj: Od mýta k Mýtu. Monografia obce Mýto pod Ďumbierom, 2019)
Do hrobu bola neskôr pochovaná aj manželka Mária Stehlíková.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50881100001
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob Peter Hábovčík

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, horný evanjelický cintorín vo svahu nad domom smútku a obecným úradom, v strednej časti pod lesom na hornom okraji cintorína
Nápis:
PETER
HABOVČÍK
*8.XI.1920

ZAHYNUL 18. XI. 1944
V BOJOCH SNP

ČESŤ JEHO PAMIATKE!
Poznámka:

Peter Hábovčík bol zastrelený Nemcami v lokalite Skalica pri Čiernom Balogu. Jeho meno je aj na pamätnej tabuli obetí 2. svetovej vojny na dome smútku.
(zdroj: Od mýta k Mýtu. Monografia obce Mýto pod Ďumbierom, 2019)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50881100002
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob vojakov Maďarskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.05.2022
Umístění: Mýto pod Ďumbierom, stred obce, dolný katolícky cintorín vo svahu nad domom smútku a obecným úradom, v ľavej dolnej časti od vchodu do cintorína
Nápis:
NA TOMTO MIESTE JE POCHOVANÝCH 11 VOJAKOV MAĎARSKÉHO
13. PEŠIEHO HORSKÉHO PRÁPORU A 22. DELOSTRELECKÉHO
ODDIELU KTORÍ PADLI V BOJOCH II. SVETOVEJ VOJNY
V OKOLÍ OBCE MÝTO POD ĎUMBIEROM V ROKU 1945.

EZEN A HELYEN 11 MAGYAR KATONA VAN ELTEMETVE
A 13. HEGYIVADÁSZ ZÁSZLOÁLJ ÉS A
22. KÖNNYŰ TÜZÉROSZTÁLY KATONÁI AKIK
A II. VILÁGHÁBORÚBAN VÁMOS KÖZELÉBEN ESTEK EL
1945-ben

BEDŐ GYULA honv. 1921.10.20. – 1945.2.11.
BLASKOVICS DEZSŐőrv. 1921.8.25 – 1945.2.11.
ELEK FERENC tiz. 1921.5.11. – 1945.2.5.
FÜLEKI LÁSZLÓ őrv. 1920.12.12. – 1945.2.12.
HORVÁTH JÁNOS honv. 1916.7.15 – 1945.2.12.
KEREZSI JÁNOS tiz. 1921.10.8. – 1945.2.12.
KUPAI LAJOS honv. 1922.1.8. – 1945.2.5.
LÖVER ISTVÁN honv. 1919.12.15. – 1945.2.8.
SZARKA BÉLA honv. 1920.2.29. – 1945.2.5.
ÜVEGES IMRE honv. 1919. – 1945.2.5.
VÁLÓCZI GYULA honv. 1919.4.25. – 1945.2.11.

KVH CSĽA
ANTHROPOID
MÝTO POD ĎUMBIEROM

HADTÖRTÉNETI
INTÉZET ÉS
MÚZEUM

LIMES – ANAVUM
O.Z.

2016

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.