Bernartice

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Milan Lastovka, 08.05.2022
Umístění: Bernartice, hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU UMUČENÝCH
ŽIDOVSKÝCH DĚVČAT
OBĚTEM FAŠISTICKÉ ZVŮLE
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
BERNARTICE - BERNSDORF
LIDÉ NEZAPOMÍNEJTE

MILÍ A UTĚŠENÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ
ANI VE SMRTI NEBUDOU
ROZLOUČENI
LAJA RICHTER
1913 -1944
IDA STEG
1914 - 1945
RULA BRAUNER
1918 - 1945
UTA SINGER
1926 - 1944
Poznámka:

na hrobě i hebrejské nápisy, které nebyly přepsány.
Oběti byly původně pohřbené jednotlivě při jihozápadním rohu hřbitovní zdi vně hřbitova (fotograficky doloženo). Po 2. světové válce byly ostatky exhumovány a přemístěny do společného hrobu.
(zdroj: https://evidencevh.army.cz/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5214-4748
Souřadnice: N50°38'42.81'' E15°57'50.47''
Pomník přidal: Milan Lastovka

Kenotaf Rudolf Wik

Autor: Ori Main, 18.07.2020
Umístění: Bernartice, hřbitov
Nápis:
Rudi Wik
*14.9.1921-5.7.1942
gef.b. Woronesch Rußland
Poznámka:

Wik Rudolf
Gefreiter
*04.09.1921 Bernsdorf
+15.07.1942 Woronesch
Rudolf Wik je pohřben na hřbitově Kursk-Besedino
(zdroj: https://www.volksbund.de/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°38'42.17'' E15°57'50.96'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka