Hostouň

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 04.09.2015
Umístění: Hostouň, Lipová, před hřbitovem
Nápis:
MÍSTNÍM
PADLÝM
VOJÍNŮM
(19 fotografií bez jmen)

(deska)
PADLÍ A NEZVĚSTNÍ
I. SV. VÁLKA
PADLÍ
BÖHM František +9.2.1915
BŘICHÁČEK Václav + 18.10.1918
ČEDÍK Josef + 4.7.1916
FISCHL Augustin +13.4.1916
HAKL František +24.9.1918
HOLOUBEK Karel +4.3.1917
JUPA Josef +12.4.1915
LANDA Antonín +26.6.1918
LEHKÝ Josef +26.3.1916
MARX Jan +27.11.1914

(deska)
PADLÍ A NEZVĚSTNÍ
I. SV. VÁLKA
PADLÍ
MINIBERGER Jiří +17.4.1916
POŠTOLKA Josef +23.11.1918
RÁKOS František +2.11.1918
SVOBODA František +22.11.1918
TATÍČEK Jan +27.6.1917
VRŠÍNSKÝ Alois +7.1.1918
NEZVĚSTNÍ
BREJCHA Tomáš
MÜLLER Václav
VRŠÍNSKÝ Tomáš

(deska)
OBĚTI NACISTICKÉ
OKUPACE II. SV. VÁLKA
BĚLOHRADSKÝ Pavel *1910
FANTOVÁ Pavla *1889
FISCHEL Jindřich *1882
FISCHLOVÁ Adéla *1884
FISCHLOVÁ Berta *1885
FISCHEL Bedřich *1911
FISCHELOVÁ Eliška *1914
FISCHER Adolf *1884
FISCHEROVÁ Anna *1884
HEŘMAN Ladislav *1912
JIRÁSEK Antonín *1914
KOHN Josef *1884
KOHNOVÁ Marta *1890
Poznámka:

22.6.2009 pomník přemístěn před hřbitov přemístění bylo vyčísleno na 174 300,--Kč (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03410
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Ferdinand Maschke

Autor: Marek Lanzendorf, 04.09.2015
Umístění: Hostouň, Lipová, hřbitov
Nápis:
FERDINAND MASCHKE, C. a K. MAJOR V.V.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Krátký

Autor: Marek Lanzendorf, 04.09.2015
Umístění: Hostouň, Lipová, hřbitov
Nápis:
KAREL KRÁTKÝ
PODPORUČÍK LETECTVA
*1927 - +1951
Poznámka:

Pilot ppor. Karel Krátký a pozorovatel npor. Ladislav Buk zahynuli 7.6.1951 při letecké nehodě u Kalnice u Nového Města na Slovensku.

Více na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Petr Kudláček

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Marek Lanzendorf, 04.09.2015
Umístění: Hostouň, Lipová, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívají hrdinové rudé armády
kteří padli za osvobození Československé republiky

С-Т ЕРМОЛАЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
кавалер 2x орденов 3x медалей
1913 г. рожд. Погиб на боевом посту 1.6.1945 г.
к-ф ccр. шелтозерский р-н шакшинский с./с.
Вечная слава тебе наш боевой товарищ!
КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ АФАНАСЕВИЧ
*1901 +9.5.1945
Погиб смертью храбрых в борьбе за освобож-
дение Чехословакии от германских захватчиков
Здесь покоитcя тело красноармейца
КАЗЕЕВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
1925 г. рожд. Умер от паралича сердца 27.5.1945 г.

S-T JERMOLAJEV IVAN ANDREJEVIČ
nositel dvou řádů a tří medailí
narozený v r. 1913. Zahynul
na stráži 1. června roku 1945
Věčná sláva Tobě, náš spolubojovníku
KUZNĚCOV MICHAIL AFANASJEVIČ
*1901 +9.5.1945 Zahynul smrtí chrabrých v boji za
osvobození ČSR od německých okupantů.
Zde odpočívá krásnoarmějec
KAZĚJEV VASIL PETROVIČ
nar. r. 1925. Byl raněn srdeční mrtvicí 27.5. r. 1945

Věnují občané z Hostouně.
Poznámka:

oprava pomníku 69 800,-Kč v roce 2009; hrob č. 482 (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03429
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Štěpán

Autor: Marek Lanzendorf, 04.09.2015
Umístění: Hostouň, Lipová, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV ŠTĚPÁN
*23.2.1873 +21.2.1919
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf František Rákos

Autor: Petr Hroník, 23.03.2013
Umístění: Hostouň, Lipová, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK RÁKOS, syn
NAR.10.8.1891, ZEMŘ. 1.2.1918
NA ITAL. BOJIŠTI, POHŘBEN v INNOMOSTÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43321
Pomník přidal: Petr Hroník

Kenotaf Josef Řečinský

Autor: Marek Lanzendorf, 04.09.2015
Umístění: Hostouň, Lipová, hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
JOSEF ŘEČINSKÝ
PLUKOVNÍK ČS. ARMÁDY
+ PLÖTZENSEE 1942
Poznámka:

Řečínský Josef, nar. 20.4.1894 Hostouň okr. Kladno. V RU armádě sloužil jako vojín u 28. pěšího pluku. Zajat 3.4.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v St. Susanina, zařazen 23.7.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Dnem 23.7.1920 jako poručík 1. úderného praporu přešel k službě v ČSA. (zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43322
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Irena Salusová

Autor: Jiří Padevět, 23.04.2022
Umístění: Hostouň, Na Obci, nový židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
IRENA SALUSOVÁ
ROZ. KRAUSOVÁ
4.6.1886 - 1944 V OSVĚTIMI
Poznámka:

Irena Salusová se narodila podle dobových dokumentů v roce 1884, nikoliv v roce 1886, jak je uvedeno na náhrobku. Do Ghetta Terezín byla deportována 22.12.1942 transportem Ck, do Auschwitz-Birkenau 18.12.1943 transportem Ds.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/120117-irena-salusova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°6'45.99'' E14°11'27.73'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Padevět