Jičín

Pamětní deska transportu židovských občanů

Autor: Jiří Suchomel, 09.07.2017
Umístění: Jičín, Dělnická 247, budova vlakového nádraží
Nápis:
"VE DNECH
10. A 13. LEDNA 1943
BYLI Z TOHOTO NÁDRAŽÍ
ODVEZENI NA SMRT
NAŠI ŽIDOVŠTÍ OBČANÉ
Z JIČÍNA A OKOLÍ"

O.S.BAŠEVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5207-22144
Souřadnice: N50°25'50.35'' E15°21'39.1''
Pomník přidal: Jiří Suchomel

Pamětní deska František Strnádek

Autor: Jiří Suchomel, 09.07.2017
Umístění: Jičín, Dělnická 247, budova vlakového nádraží
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT ZA OKUPACE
V LETECH 1939 – 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
FRANTIŠEK STRNÁDEK,
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5207-26488
Souřadnice: N50°25'50.35'' E15°21'39.1''
Pomník přidal: Jiří Suchomel

Pomník Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 25.02.2018
Umístění: Jičín, Husova, na rohu ulic Husova a Jungmannova
Nápis:
VDĚČNÉ PAMÁTCE
MISTRA JANA HUSA
občanstvo Jičínské
1872.

Zhotovil Sucharda
v Nové Pace.
Poznámka:

Socha od J. Suchardy, 1872. Pomník na Husově ulici je nejstarší Husův pomník v Čechách.
(zdroj: www.jicin.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Bergr

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Jičín, Husova 206
Nápis:
BRATR JOSEF BERGR
NÁČELNÍK SOKOLSKÉ ŽUPY JIČÍNSKÉ-ČÍŽKOVY,
UMUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V OSVĚTIMI
DNE 10.5.1942 VE VĚKU 37 LET.

SOKOLSKÁ ŽUPA JIČÍNSKÁ-ČÍŽKOVA A OBECNÍ SPOŘITELNA JIČÍNSKÁ.

TATO DESKA KRYJE PRSŤ Z OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-26485
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Jičín, Husova 206
Nápis:
SOKOLSKÝM OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
JOSEF BERGR OSVĚTIM 1942
VÁC. BOHÁČEK BUCHENWALD 1944
VILÉM BONDY V TÁBOŘE LODŽ
VÁC. DRAHOŇOVSKÝ AMBERK 1944
KAREL JOHN PADL ŽELCHOVICE 1938

ARNOŠT KAREIS OSVĚTIM
MUDR. ARNOŠT LUSTIG OSVĚTIM
JAN PAVEL TEREZÍN 1945
JOSEF POLÁK OSVĚTIM
JOS. ŘÍDKÝ POPRAVEN V BERLÍNĚ
LUDVIKA TAUSSIGOVÁ OSVĚTIM.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JIČÍN.

SOCH. JOS. BÍLEK
ARCH. ZD. MUSIL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-22143
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ing. Radek Panchartek, 10.08.2006
Umístění: Jičín, M. Koněva, na západním okraji města, Holínské předměstí, těsně u campu Rumcajz, součást naučné stezky věnované Prusko-rakouské válce 1866
Nápis:
Hier ruhen in Gott
die am 29. Juni 1866 gefallenen
kgl. Preuss. Offiziere
VORMAN und v. SCHEVEN
sowie die Grenadiere
Lustig Hofschild Schröder
und Albrecht
der 3. Compag. des 1. Pommerschen
Grenadier-Regiments
König Friedrich Wilhelm IV. Nro 2.

Zde v pánu odpočívají
král. pruští důstojníci
z VORMANU a ze SCHEVENŮ,
jakož i čtyři vojínové
pruského pluku granátnického č.2,
již v bitvě padli dne 29. června
1866.
Poznámka:

Vormann, von Gustav: Sec.-Lt., 1. Pommersches Grenadier-Regiment (König Friedrich Wilhelm IV.) Nr. 2, 3. Komp.
Lustig Wilhelm: Gren., 1. Pommersches Grenadier-Regiment (König Friedrich Wilhelm IV.) Nr. 2, 3. Komp., příslušný do Pasewalk, Kr. Ueckermünde.
Schröder Ferdinand: Gren., 1. Pommersches Grenadier-Regiment (König Friedrich Wilhelm IV.) Nr. 2, 3. Komp., příslušný do Winterfelde, Kr. Ueckermünde. Střelné zranĕní hlavy.
Albrecht Wilhelm: Gren., 1. Pommersches Grenadier-Regiment (König Friedrich Wilhelm IV.) Nr. 2, 3. Komp., příslušný do Greifenhagen.
Hopschied Julius: Gren., 1. Pommersches Grenadier-Regiment (König Friedrich Wilhelm IV.) Nr. 2, 3. Komp., příslušný do Stettin.
Scheren, von Max: příslušný Glambeck, Kreis Angermünde. Sec.-Lt., 1. Pommersches Grenadier-Regiment (König Friedrich Wilhelm IV.) Nr. 2, 2. Komp. Střelná rána do hlavy.
Jména na pomníku ve srovnání s Verlustlisten se mírně liší.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04310
Souřadnice: N50°26'35.04'' E15°20'19.08''
Pomník přidal: Ing. Radek Panchartek
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ing. Radek Panchartek, 10.08.2006
Umístění: Jičín, Pod Čeřovkou, část vrch Čeřov
Nápis:
SOVĚTSKÝM HRDINŮM,
NAŠIM OSVOBODITELŮM
NA VĚČNOU PAMĚŤ

RUSKÁ MOHYLA
VOJENSKÝ HŘBITOV
36 PŘÍSLUŠNÍKŮ
RUDÉ ARMÁDY
A
RUSKÝCH ZAJATCŮ
PADLÝCH V ROCE 1945
V JIČÍNSKÉ OBLASTI

ZBUDOVÁNO V ROCE 1945

PPLK MICHAL JEGOROV, SEFIN LUKJANOV, LEONID DREZGOV, IVAN TIRAŠEVILI, IVAN PAVLOVIČ DUBČEV, VASIL KIRSTJUK, SERGEJ IVANOVIČ TĚRECHIN, DIMITRIL ABODIN
ANDREJ VILOGAČEV, VIKTOR FROLOV, RACHIM KOMBAROV, GAVRIL MLISNIKOV, AJUL ARGULIEV, ALEXANDR JAKOVLEV, 21 RUDOARMĚJCŮ, JEJICHŽ JMÉNA JSOU NEZNÁMÁ
Poznámka:

- kompletnost nápisu nelze z fotografií posoudit


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04316
Souřadnice: N50°26'38.19'' E15°21'37.05''
Pomník přidal: Ing. Radek Panchartek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Pfeifer

Autor: Dan Vrba ml., 06.09.2011
Umístění: Jičín, Ruská, hřbitov
Nápis:
Josef Pfeifer
ev. rotmistr
1894-1923

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Josef Tomíček

Autor: ,
Umístění: Jičín, Ruská, hřbitov
Nápis:
Rodina Tomíčkova
Pepa
7.3.1935-19.3.1956
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, Drsc., 10.08.2006
Umístění: Jičín, Ruská 183, městský hřbitov - před obřadní síní
Nápis:
OBĚTEM
I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY

MĚSTO JIČÍN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04297
Souřadnice: N50°25'55.06'' E15°20'47.06''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, Drsc.