Trenčín

Kamene zmiznutých - Dezider Dávid a Irma Löwenbein

Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2023
Umístění: Trenčín, Vajanského, vedľa posádkového klubu
Nápis:
TU ŽIL
DEZIDER DÁVID
LÖWENBEIN
NAR. 1876
INTERNOVANÝ 1942
VO VYHNIACH
ZAHYNUL 7.10.1943

TU ŽILA
IRMA LÖWENBEIN
ROD. SCHUSTEK
NAR. 1885
INTERNOVANÁ 1942
VO VYHNIACH
ZAVRAŽDENÁ
v OKT. 1944
Poznámka:

obete holokaustu


Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N48°45'38.92'' E17°34'24.67'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vzbury vojakov v Kragujevaci

Autor: Miroslav Ondráš, 21.02.2022
Umístění: Trenčín, Železničná 3, kasárne SNP
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ
HRDINSKÝM PRÍSLUŠNÍKOM 71. PEŠIEHO PLUKU, SÍDLIACEHO
V TÝCHTO KASÁRŇACH, KTORÍ SA V DŇOCH 1.-2. JÚNA 1918
V KRAGUJEVACI – JUHOSLÁVIA VZBÚRILI PROTI VOJNE
A RAKÚSKO-UHORSKEJ MONARCHII.
VZBURU VYVOLALI UVEDOMELÍ, PREVAŽNE SLOVENSKÍ
VOJACI, POD PRIAMYM VPLYVOM VEĽKEK OKTÓBROVEJ
SOCIALISTICKEJ REVOLÚCIE, VRACAJÚCI SA Z RUSKÉHO
FRONTU.
KRUTEJ ODVETE PADLO ZA OBEŤ 44 PRÍSLUŠNÍKOV PLUKU,
POPRAVENÝCH 8. JÚNA 1918 V KRAGUJEVACI.
BOLI TO:
1. BALÁŽ O. *1876 – Pov. Chlumec
2. BIČANIK A. *1895 – Olešná
3. BEDNÁRIK Š. *1890 – Beckov
4. BRVENIK O. *1892 – Kraľovany
5. ČIMBORA V. *1895 – Krásno
6. ČINGEL M. *1892 – Terchová
7. ČURAJ J. *1888 – Veľká Divina
8. DANIŠ A. *1885 – Kolárovce
9. DVORSKÝ G. *1888 – Krás. Ves-Bánovce
10. DURKÁČ F. *1896 – Turzovka
11. FABO J. *1897 – Kubrica
12. Frňák M. *1896 – Belá pri Varíne
13. GÁL A. *1896 – Bytča
14. GOHR Ľ. *1892 – Uhrovec
15. HAJDIK J. *1895 – Papradno
16. Hodko J. *1891 – Horná Súča
17. HUDEC J. *1888 – Riečnica
18. JARIABKA O. *1897 – Čremošné
19. JASENSKÝ D. *1895 – Dol. Jasenovo
20. KAŠPER J. *1895 – Sklené
21. KLENJAR P. *1895 – Baláž. Ďarmoty
22. KIŠSA O. *1890 – Krpeľany
23. KOLIBÍK V. *1890 – Dlhé Pole
24. KRIŽAN J. *1890 – Chocholná
25. KUBICA P. *1895 – Zborov n/Bystr.
26. KULIŠEK M. *1897 – Štiavnik
27. LEŠŠO J. *1895 – Petrova Lehota
28. MIKO V. *1890 – Malá Udiča
29. MIKULIŠČÁK K. *1886 – Námestovo
30. MIKUŠ A. *1884 – Rybany
31. PITNER J. *1895 – Trenč. Teplice
32. PLATOŠ P. *1896 – Zákopčie
33. RÁC Š. *1891 – Kubrica
34. RAKOVAN V. *1881 – Štiavnik
35. RADZO Š. *1888 – Hruštín
36. RILJAK M. *1899 – Hor. Mariková
37. SLEZÁK J. *1894 – Kuňov
38. SMRTNÍK O. *1891 – Pov. Bystrica
39. SNOVIK Š. *1894 – Vaňovka
40. SOKOLÍK Š. *1891 – Štiavnik
41. ŠALAGA P. *1895 – Vrútky
42. ŠELINGA A. *1893 – Bolešov
43. VOJAR A. *1894 – Zákopčie
44. ŽOVIAK J. *1890 – Riečnica

NECH HRDINSTVO POPRAVENÝCH MARTÝROV
JE SVETLÝM VZOROM PRE VŠETKY NAŠE POKOLENIA!

TÚTO TABUĽU ODHALIL PRI OSLAVÁCH 40. VÝROČIA VZBURY 1. JÚNA 1958.
SVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
TRENČÍN
MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR
TRENČÍN
Poznámka:

Viaceré priezviská popravených sú na pomníku uvedené v inej podobe ako v ostatných prameňoch: Hodko – Hotko, Jasenský – Jesenský, Klenjar – Kleniar, Hajdik – Hojdík, Čingel – Cingel, Kulišek – Kulíšek, Pitner – Pittner, Snovik – Snovák, Bičanik – Bičánek, Durkáč – Ďurkáč, Mikuliščák – Miklušičák, Frňák – Frniak, Kišša – Kišš, Leššo – Laššo, Riljak – na pam. tabuli Ryljak.
Chybne sú uvedené aj mená niektorých obcí: Pov. Chlumec, má byť Pov. Chlmec, Kolárovce – Kolárovice, Dol. Jasenovo – Hor. Jaseno


Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50582000001
Souřadnice: N48°53'43.12'' E18°3'27.79'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 31.05.2014
Umístění: Trenčín, Železničná, na budove železničnej stanice
Nápis:
NA PAMÄŤ OBETIAM FAŠIZMU

1905 GEJZA RAHL 1945
UMUČENÝ V TRENČÍNE NA BREZINE
1908 VOJTECH JANOVSKÝ 1945
ZAHYNUL V KONCENTRAČNOM TÁBORE

Souřadnice: N48°53'46.7'' E18°3'4.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás