Bardejov

Pomník Alžbeta Bavorská

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Bardejovské Kúpele 32, pred hotelom Alžbeta
Nápis:
NA PAMIATKU POBYTU
CISÁROVNEJ ALŽBETY,
KRÁĽOVNEJ UHORSKA

ZUR ERINNERUNG
DES AUFENTHALTS DER KAISERIN
ELISABETH KÖNIGIN VON UNGARN
Poznámka:

Alžbeta Bavorská zv. Sissi (24.12.1837 Mníchov – 10.9.1898 Ženeva) rakúska cisárovná, česká a uhorská kráľovná, manželka cisára Františka Jozefa I.
(zdroj: Wikipédia)
autorom sochy je Július Donáth


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Mikuláš Atlasz

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Bardejovské Kúpele 32, hotel Astória, vpravo od vchodu
Nápis:
Na pamiatku MUDr. Mikulášovi Atlaszovi, ktorý pôsobil
v Bardejovských Kúpeľoch od roku 1921 ako kúpeľný lekár
a v rokoch 1927 – 1947 ako hlavný kúpeľný lekár.
Zaslúžil sa o propagáciu a rozvoj Bardejovských Kúpeľov.

Hebrejský text

In memory of Mikuláš Atlasz, M. D., who worked at Bardejov Spa
as a spa doctor begining in 1921,and served ashead doctor
in the years 1927 – 1947. He earned great merit promoting
and developing Bardejov Spa.
Poznámka:

Mikuláš Atlasz (12.10.1891 Vyšné Raslavice – 18.8.1982 Izrael) lekár. Študoval v Budapešti, Berlíne a Paríži. Titul MUDr. získal v roku 1916. Počas I. svetovej vojny sa ako lekár vojenskej jednotky zúčastnil vojenských operácii na talianskom fronte. Bol vyznamenaný striebornou medailou „Signum laudis“. V rokoch 1940-44 žil v ilegalite. Pred koncom II. svetovej vojny bol zavlečený do koncentračného tábora, útrapy ktorého prežil. Jeho otec a štyria súrodenci s rodinami zahynuli v nacistických koncentračných táboroch. Po odchode do dôchodku emigroval do Izraela.
(zdroj: https://www.raslavice.sk/obec-2/dejiny/vyznamne-osobnosti-obce-od-18-az-do-zaciatku-20storocia-/mudr-mikulas-atlas/ )
Slovenský biografický slovník udáva dátum jeho narodenia 7.10.1890.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Alexander I.

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Bardejovské Kúpele 32, hotel Astória, vľavo od vchodu
Nápis:
V roku 1821 Bardejovské Kúpele navštívil
a liečil sa tu ruský cár Alexander I.

Курорт Бардейовске Купеле в 1821 году посетил
и лечился здесь русский царь Александр I.

In 1821 Alaxander I. emperator of Russia, visited
Bardejovské Kúpele and took the treatments here.
Poznámka:

Alexander I. Pavlovič (23.12.1777 Petrohrad – 1.12.1825 Taganrog) od 23.3.1801 ruský cár. Od 9.9.1805 sa venoval riadeniu armády, aj keď bol formálnym veliteľom armády skúsený generál M. I. Kutuzov, všetky jeho rozhodnutia musel odobriť cár. Počas bitky pri Slavkove nepočúvol rady Kutuzova a spolu s rakúskym cisárom Františkom II. nariadil útok svojich spojených vojsk, ktorý ale Napoleon šikovne rozdrvil. Medzi Ruskom a Francúzskom nastala nevraživosť. 24. júna 1812 francúzska Grande Armée prekročila ruské hranice. Rusi francúzske vojská nakoniec zastavili a prinútili na ústup. Alexander spolu s európskymi krajinami 31.3.1814 na čele svojich vojsk vstúpil do Paríža. Bol jedným z hlavných účastníkov Viedenského kongresu.
Zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Alžbeta Bavorská

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Bardejovské Kúpele, hotel Alžbeta
Nápis:
Od 1.7.-22.7.1895 sa v Bardejovských Kúpeľoch liečila
a v tomto hoteli bývala uhorská kráľovná Alžbeta,
manželka rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka Jozefa I.

1895 július hó I. től 22. ig Bártfafürdőn, tarkózkodot, itt üdűlt
és ebben a szálóban lakot Erszébet, Magyarország királynője,
I. Ferenc József, osztrák császár és magyar király felesége.

Ungarische Königin Elisabeth, die Ehefrau
vom österreichischen Kaiser und vom ungarischen
König Franz Josef I., wurde vom 1.7.-22.7.1895 im
Bad Bartfield geheilt und hat in diesem Hotel gewohnt.
Poznámka:

Alžbeta Bavorská zv. Sissi (24.12.1837 Mníchov – 10.9.1898 Ženeva) rakúska cisárovná, česká a uhorská kráľovná, manželka cisára Františka Jozefa I.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Radničné námestie 16, vpravo od vchodu do budovy Mestského úradu Bardejov
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
HRDINSKEJ SOVIETSKEJ
ARMÁDE
NAŠEJ OSLOBODITEĽKE
10. VÝROČIE
OSLOBODENIA MESTA
BARDEJOVA
1945 – 1955

ЧЕСТЬ І СЛАВA
ГЕРОÏЧНІЙ РАДЯНСКІЙ
АРМІЇ
НАШІЙ ВИЗВОЛИТЕЛЬЦІ
10 РІЧЧЯ
ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА
БАРДІЕВА
1945 - 1955

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'31.3'' E21°16'35.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 03.08.2012
Umístění: Bardejov, Radničné námestie 30, na námestí
Nápis:
V TOMTO DOME PO OSLOBODENÍ
BARDEJOVA 19. I. 1945
BOLO VELITEĽSTVO SOVIETSKEJ ARMÁDY
ODKIAĽ SA RIADILA OBNOVA
VOJNOU ZNIČENÉHO MESTA

ČESŤ A SLÁVA
NAŠIM OSLOBODITEĽOM

JANUÁR 1985

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás