Muránska Dlhá Lúka

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 23.04.2011
Umístění: Muránska Dlhá Lúka, na budove materskej školy (vedľa kostola)
Nápis:
OBEC
MURÁNSKA DLHÁ LÚKA
BOLA OSLOBODENÁ
21. I. 1945
VĎAKA OSLOBODITEĽOM
M. D. LÚKA 27. 10. 1994

PAMÄTNÁ
TABUĽA
NA POČESŤ
50. VÝROČIA
OSLOBODENIA
OBCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2021
Umístění: Muránska Dlhá Lúka 116, dom č. 116
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU PADLÝM V BOJI
V I. A II. SVETOVEJ VOJNE

I. svetová vojna
JÁN HRIVNÁK
JURAJ ĎUREJ
PAVEL JANKOVIČ LIPTÁK
PAVOL ŠVOŇAVEC

II. svetová vojna
JÁN ĎUREJ OD KASU

„A ty, mor ho! - hoj, mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás