Nýřany

Strom republiky

Autor: Marek Lanzendorf, 31.01.2017
Umístění: Nýřany, Masarykovo náměstí, v parku
Nápis:
STROM
REPUBLIKY
1918 - 1968

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°42'45'' E13°12'26.88''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: MÚ Nýřany, Pavlína Caisová, 01.11.1111
Umístění: Nýřany, Masarykovo náměstí, v kostele sv. Prokopa v Nýřanech, (v pravé přední části kostela)
Nápis:
V UPOMÍNKU NA PADLÉ, ZEMŘELÉ A NEZVĚSTNÉ VE SVĚTOVÉ VÁLCE OD ROKU 1914 – 1918
VĚNUJE SKUPINA DRUŽINY ČSL. VÁLEČNÝCH POŠKOZENCŮ V NÝŘANECH
(levý sloupec)
ASCHERL VIKTOR 1894 – 1915
BEJBL FRANTIŠEK 1883 – 1914
BERÁNEK JOSEF 1884 – 1914
BAXA JOSEF 1882 – NEZV.
BARTOVSKÝ ALOIS 1892 – 1915
BITENGL VÁCLAV 1888 – 1915
BRUNNER KAREL 1892 – 1915
CÍGLER JAN 1888 - 1914
ČERNÝ FRANTIŠEK 1896 – 1917
ČERNÝ ANTONÍN 1891 – 1914
ČERNÝ KAREL 1897 – NEZV.
DICK FRANTIŠEK 1897 – 1916
DUDA VÁCLAV 1883 – 1914
DUFFEK ANTONÍN 1877 – 1914
DRNEK KAREL 1897 – 1918
EBERL BOHUSLAV 1897 – 1918
FAIRAISL FRANTIŠEK 1884 – NEZV.
FRITSCH HEŘMAN 1896 – 1917
GABRIEL FRANTIŠEK 1890 – 1916
GRÖBNER JAN 1884 – NEZV.
GOTTAS FRANTIŠEK 1895 – 1916
GLAUBAUF JAN 1875 – NEZV.
HODAN VÁCLAV 1888 – 1918
HODEK JOSEF 1890 – 1914
HELLER KAREL 1896 – 1917
HELLER JAN 1879 – 1916
HERIAN JAN 1877 – 1916
HEBAK RICHARD 1886 – 1914
HANZLÍČEK JAN 1882 – 1918
HLOUS FRANTIŠEK 1894 – NEZV.
HOBL VÁCLAV 1883 – NEZV.
HRDONKA JAN 1892 – 1915
JANOUŠ VÁCLAV 1896 – NEZV.

(prostřední sloupec)
JELÍNEK JOSEF 1890 – 1914
JANKA JAN 1876 – 1914
JAROŠ BOHUMIL 1881 – 1916
JAROŠ VÁCLAV 1888 – 1915
JUNG ANTONÍN 1884 – 1916
JÍCHA JAN 1899 – 1918
JÍCHA FRANTIŠEK 1880 – NEZV.
KORTSCHIK JAN 1891 – 1915
KRÖMR FRANTIŠEK 1886 – 1914
KRÖMR KAREL 1889 – 1915
KRAUS ANTONÍN 1888 – 1914
KRAUS KAREL 1889 – 1914
KULHÁNEK VÁCLAV 1892 – 1914
KROHA JAN 1879 – 1915
KUBÍK JOSEF 1886 – 1917
MATIÁSKA VÁCLAV 1885 - 1915
MAŘÍK VÁCLAV 1886 – 1915
NIEDERMEIER JOSEF 1882 – 1914
NIEDERMEIER JOSEF 1890 – 1915
POLÁK FRANTIŠEK 1888 – 1914
PROVAZNÍK VÁCLAV 1892 – 1915
PROVAZNÍK FRANTIŠEK 1889 – 1915
PONDĚLÍK VÁCLAV 1891 – 1915
PITR VÁCLAV 1888 – 1916
PITR JOSEF 1889 – 1914
PETRÁSEK TOMÁŠ 1881 – 1914
PURKART JOSEF 1886 – 1917
PRAŽÁK FRANTIŠEK 1887 – 1917
RAŠPLIČKA JOSEF 1892 – 1914
RAUCH VÁCLAV 1893 – 1915
REJTAR JOSEF 1895 – 1915
REITŠPÍZ VÁCLAV 1891 – 1914
RÖSSLER JAN 1897 – NEZV.

(pravý sloupec)
SÍBAL JOSEF 1892 – 1915
SYNÁK ANTONÍN 1881 – 1914
SLÁMA KAREL 1888 – 1916
SLÁMA ANTONÍN 1884 – NEZV.
SEIDL JOSEF 1894 – 1914
STEHLÍK JOSEF 1877 – 1915
STRASSER FRANTIŠEK 1882 – 1915
ŠPAČEK FRANTIŠEK 1891 - 1916
ŠPETA EMANUEL 1884 – 1915
ŠMOLÍK VÁCLAV 1891 – 1916
ŠTEFL FRANTIŠEK 1880 – 1914
ŠTÝS VÁCLAV 1895 – 1918
ŠEFL ADOLF 1893 – NEZV.
ŠEFL FRANTIŠEK 1887 – NEZV.
ŠVAMBERK ANTONÍN 1884 – 1915
TREML FRANTIŠEK 1888 – NEZV.
TOUPAL JOSEF 1882 – 1915
VALDHANS KAREL 1893 – NEZV.
VALDHANS VÁCLAV 1885 – NEZV.
VALDHANS VÁCLAV 1893 – 1917
VEINER JOSEF 1892 – 1914
VÁCHA ANTONÍN 1886 – 1914
VÁCHA FRANTIŠEK 1893 – 1917
WATZKA JOSEF 1887 – 1915
WATZKA JAN 1874 – 1915
WENZLICK ANTONÍN 1894 – 1915
WENZLICK KAREL 1885 – 1915
WENZLICK FRANTIŠEK 1879 – 1915
WENZL ANTONÍN 1896 – 1917
WÖLFL KONRÁD 1893 – 1915
ZIENER MARTIN 1893 – 1915
ZEIDLER JOSEF 1883 – NEZV.

NÝŘANY V ŘÍJNU 1930
Poznámka:

….. z budovy kina byla odstraněna ještě v době, kdy budovu vlastnilo město Nýřany, protože došlo k jejímu poškození. V roce 2014 byla vytvořena replika této pamětní desky. Některá jména byla bohužel poškozena tak, že nemohla být na replice uvedena. Replika obětem 1. světové války je nově umístěna v kostele sv. Prokopa v Nýřanech na Masarykově náměstí (v pravé přední části kostela). (Nýřany, Oficiální stránky města)
Zjištěné údaje ke jménům na desce. U jmen, která nejsou na desce uvedena, je toto poznamenáno.
Ascherl Viktor: *1894, bydliště Nýřany. Gefr., IR. Nr. 35, PionAbt. +17.4.1915 FeLa. Nr. 1, břišní tyfus.
Bejbl František: *1883 Jíno. IR. Nr. 35. Od 25.11.1914 nezvěstný Wadowice, Halič.
Beránek Josef: *1884 Nynice. Od 19.10.1914 nezvěstný Halič.
Baxa Josef: *1882 Přetín. ErsResInft., IR. Nr. 35, 3. Komp. +14.8.191 Cecowa, Zborov, padl.
Bartovský Alois: *1892, bydliště Nýřany. Gefr., IR. Nr. 35, 16. Komp. +14(19).2.1915 Torun, okr. Volové, padl.
Bartovský Josef: *1888 Nýřany. LstInft. IR. Nr. 35. +3.11.1919 nemocnice Plzeň. Neuveden na desce.
Černý Antonín: *1891 Hvožďany. IR. Nr. 35. +25.10.1914 Tuczempy, Jarosław, Halič, zemřel.
Černý Karel: *1897 Nýřany. Inft., IR. Nr. 35, 6. Komp. Záznam o zranění v roce 1915. +1916 nezvěstný Halič.
Dick Franz: *3.9.1897 Nýřany. +9.7.1916 Bezamoviči, Rusko, padl.
Drnek Karel: *1897(98) Nýřany. Jäg., FJB. Nr. 12. +10.7.1918 nemocnice Plzeň.
Duda Václav: *1883 Nýřany. ErsResKorp., IR,. Nr. 35, 3. Komp., +28.1.1915 Torun, okr. Volové, Halič, zemřel.
Duffek Anton: *1877 Trhanov. FKR. Nr. 9. +18.8.1914 Niš, Srbsko.
Dusík Bedřich: *1894 Nýřany, bydliště Stříbro. +10.8.1916 Kowel, Rusko, padl. Neuveden na desce.
Eberl Gottlieb: *1897. LstJäg., FJB. Nr. 22. +16.6.1918 padl.
Fairaisl František: *15.4.1884 Kamenný Újezd, okres Rokycany. k. k. LIR. Nr. 7. Od 5.9.1914 nezvěstný ze srbského zajetí Niš.
Fischer Anton: *1893 Nýřany. Lstlnfst., k. k. LIR. Nr. 2, 9. Komp. +2.11.1916. Na desce neuveden.
Frohna Václav: *2.3.1888 Nýřany. k. k. LIR. Nr. 7. +24.1.1915 nezvěstný. Na desce neuveden.
Glaubauf Johann: *1875. LstSchütze, SchR. Nr. 7. +25.8.1918 nemocnice Terezín.
Glaubauf Josef: *1895 Nýřany. Inft., k. k. LIR. Nr. 7, 5. Komp. +2.7.1915 Studzianki, Kraśnik, Ruské Polsko. Na desce neuveden.
Gobes František: *1885, bydliště Nýřany. +20.10.1914 polní nemocnice Turka, Halič. Na desce neuveden.
Gottas Franz: *1895 Hvožďany. IR. Nr. 35. +27.4.1916 Halič, padl.
Gröbner Johann: *1884 Nýřany. k. k. LIR. Nr. 7. 1. ErsKomp. +24.1.1915 Užice, Srbsko.
Hebak Richard: *1886 Nýřany. Lt. i. d. Res., FJB. Nr. 2, 1. Komp. +20.10.1914.
Heller Johann: *1879 Nýřany. Korp., IR. Nr. 35, 5. Komp. Záznam o zranění v roce 1915. +1.9.1916.
Heller Karl: *1896 Nýřany. Schütze, k. k. SchR. Nr. 6. +9.10.1917 ruské zajetí.
Herian Johann: *1877 Staňkov. +1.9.1916 Presovce, Rusko, padl.
Hodan Wenzl: *1888 Nýřany. Korp., k. k. LstlR. Nr. 11, 9. Komp. +15.9.1916.
Hodek Josef: *19.11.1892(93) Nýřany. IR. Nr. 35. +21.11.1914 Kovala, severní bojiště, padl.
Hrdonka Jan: *1892 Změtice. Inft., k. k. LIR. Nr. 7, 11. Komp. +22.7.1915 Halič, padl.
Janousch Wenzel: *24.4.1896 Nýřany. IR. Nr. 35. Od 30.8.1915 nezvěstný. Prohlášen za mrtvého čj. 459634/22.
Jarosch Wenzel: *1888, bydliště Nýřany. Inft., IR. 100. +3.4.1915 Rusko, padl.
Jelínek Antonín: *17(19).3.1893 Nýřany. RU armáda: Inft., k. k. LIR. Nr. 7. Zajetí: 28.11.1914 Nisch. Přihlášení do legií: Rouen, Francie. Zařazení do legie: 16.2.1918. Legie: Čs. legie ve Francii. První útvar v legiích: 21. p. pl., poslední 22.p. pl. První hodnost: vojín, poslední: desátník. Konec v legiích: 16.11.1918. +17.11.1918 záložní nemocnice Cognac. Pohřben Cognac – Charente, městský hřbitov. Číslo VH: FRA78. Na desce neuveden.
Jelínek Josef: *17.7.1890 Nýřany. k. k. LIR. Nr. 7. Od 3.1.1915 nezvěstný Srbsko. Prohlášen za mrtvého čj. 356482/23; 1010075/23
Jícha Emanuel: *1884 Nýřany. IR. Nr. 35. Od 25.3.1915 nezvěstný Tosanye. Prohlášen za mrtvého čj. 733759/22; 10315/25. Na desce neuveden.
Jícha František: *1879 Nýřany, bydliště Olešná, okr. Rokycany. Inft., k. k. LIR. Nr. 38. Od 2.1915 nezvěstný. Prohlášen za mrtvého čj. 452345/22; 728782/22; 2371/24.
Jícha Jan: *1899 Nýřany. Schütze, SchR. Nr. 7. +11.6.1918 Terezín, nemocnice.
Jung Anton: *29.5.1884 Nýřany. IR. Nr. 35. +26.7.1916 lazaret Podhájce.
Kober Antonín: *1883 - +19.10.1916 Tyroly, padl.
König Karl: *1892 Nýřany. IR. Nr. 35. Od 9.1914 nezvěstný Bosna. Prohlášen za mrtvého čj. 378045/23.
Kortschik Johann: *1891 Nýřany. Zugsf., IR, Nr. 35, 6. Komp. +30.1.1916.
Kotas Franz: *1895, bydliště Nýřany. Lstlnfst, IR. Nr. 35, zugeteilt dem IR Nr. 75, Bergkomp. +27.10.1916. Na desce neuveden.
Kraus Anton: *1888 Nýřany. ResKorp. TitZugsf., IR. Nr. 35, 6. Komp. +28.8.1914 Halič.
Kril Franz: *1889 Nýřany. V 1914 ResInft., IR. Nr. 88, RgtsStb. Záznam o střelném zranění v roce 1914. +27.6.1916 Itálie. Na desce neuveden.
Krippner Josef: *1883 Nýřany. EinjFreiw., IR. Nr. 35. +27.6.1915 Pavlovce, Halič, padl. Na desce neuveden.
Landgraf Franz: *1887 Nýřany. Zugsf., IR. Nr. 35. 12. Komp. +3.6.1916 Osiago, Itálie. Na desce neuvezen.
Langmaier Franz: *1892(82) Nýřany. Gefr.,. k. k. LIR. Nr. 28. +1.12.1914 Lazarevac, Srbsko. Na desce neuveden.
Lenz Johann: *1887 Nýřany. Lstlnfst.., IR. Nr. 35. +28.1.1916 zajatecký tábor Dauria, Rusko. Na desce neuveden.
Marsch Wenzel: *13.12.1887(1884) Nýřany. Inft., IR. Nr. 35, 1. Komp. +29.6.1915. Na desce neuveden.
Matiaska Wenzel: *1885 Nýřany. Inft., IR. Nr. 35, 9. Komp. +21. - 31.10.1915.
Niedermeier Josef: *1890, bydliště Nýřany. Korp., IR. Nr. 35, 6(?). Komp. Záznam o zranění levé nohy v roce 1914. +1915.
Payer Franz: *1882 Nýřany. FJB. Nr. 6. Nezvěstný 1914. Na desce neuveden.
Petrásek Tomáš: *1881, bydliště Poděvousy. ErsResGefr., IR. Nr. 35, 7. Komp. +19.11.1914.
Provaznik Wenzel: *1892 Nýřany. Inft., k. k. LIR. Nr. 6. +20.5.1915 nemocnice Miškolc, Uhry.
Provaznik Franz: *1891 Nýřany. Inft., IR. Nr. 35, 15. Komp. +18.2.1915.
Purkart Josef: *1886, bydliště Nýřany. ResZugsf., IR. Nr. 35, 7. Komp. +1917 (?) zajatecký tábor Rusko.
Rašplička Josef: *1892 Nýřany. IR. Nr. 35. +25.11.1914 Niepołomice, Bochnia, Halič.
Reithar Josef: *1895. Inft., IR. Nr. 36, 1. Komp. +30.5.1915.
Reitspiess Wenzel: *1891 Nýřany. +26.11.1914 Halič.
Schneiderwind Martin: *1886 Nýřany. IR. Nr. 35. +2.5.1915 Halič. Na desce neuveden
Schober Anton:*1883 Nýřany, bydliště Plzeň. +19.10.1916 Lägerdorf, Tyrolsko. Na desce neuveden.
Schütz Rudolf: *1888, bydliště Nýřany. Inft., IR. Nr. 35, MGA IV. +29.6.1915. Na desce neuveden.
Sirtl Anton: *5.3.1882 Nýřany, bydliště Mýtnice, okr. Horšovský Týn. Inft., k. k. LIR. Nr. 7. Od 11.12.1914 nezvěstný srbské zajetí. 36927/24 prohlášen za mrtvého. Na desce neuveden.
Smolik Wenzel: *1891 Nýřany. Inft., IR. Nr. 35, 11. Komp. +1.-10.6.1916.
Souček Josef Vilém: *28.5.1876 Nýřany, bydliště Malé Svatoňovice. +14.10.1914 nezvěstný Srbsko. 1924 prohlášen za mrtvého. Na desce neuveden.
Stehlík Josef: *1877 Nýřany. Inft. +2.12.1915 St. Maria, Tolmein, Přímoří, padl.
Stroner Gustav: *1885 Nýřany. Hptm., IR. Nr. 98, zugeteilt dem IR. Nr. 32. +17.6.1918. Na desce neuveden.
Šefl Adolf: *1892, bydliště Obecnice. ErsResInft., IR. Nr. 102, 13. Komp. Nezvěstný ze srbského zajetí.
Šefl František: *1887 Nýřany, bydliště Obecnice. Inft., k. k. LIR. Nr. 8. Od 23.12.1916 nezvěstný.
Šibal Josef: *1892 Nýřany. Inft., IR. Nr. 35, 8. Komp. +16.2.1915.
Špaček František: *1891 Nýřany. ZugsfTitFeldw., IR. Nr. 35. +24.7.1916 nemocnice Praha.
Štýs Václav: *1895 Nýřany. Drag., DR. Nr. 10. +10.10.1918 nemocnice Plzeň, pohřben Nýřany.
Švamberk Antonín: *1884 Nýřany. Nosič raněných, k. k. LIR. Nr. 7. +23(28).9.1915 Volyň, padl.
Toupal Josef: *1882 Čermná. k. k. LIR. Nr. 7. +15.1.1915 Srbsko.
Treml František: *1888 Skočice. 1915 nezvěstný Srbsko. Prohlášen za mrtvého 383447/21; 372564/23.
Vaněk Rudolf: *1889, bydliště Nýřany. Inft. k. k. LIR. Nr. 7, 2. Komp. +1.-10.6.1915. Na desce neuveden.
Wacha Franz: *1898 Nýřany. Lstlnfst., k. k. LIR. Nr. 7, 2. Komp. +1.12.1916 Halič.
Wacha Anton: *1886 Nýřany. IR. Nr. 35. +1915 nezvěstný Halič.
Waldhaus Karl: 29.6.1893 Nýřany, bydliště Chaloupky. IR. Nr. 91. Od 7.11.1914 nezvěstný Srbsko. 1925 prohlášen za mrtvého.
Waldhaus Wenzel: *1893 Nýřany. Gefr., LstIR. Nr. 11., 6. Komp. +22.5.1917 Tolmein, Přímoří, padl.
Waldhaus Wenzel: *1.2.1885 Nýřany, bydliště Chaloupky. IR. Nr. 88. +24.3.1915 nezvěstný Halič.
Watzka Anton: *1893 Nýřany. Inft., k. k. LIR. Nr. 7. +4.4.1915 Karpaty, padl. Na desce neuveden.
Watzka Josef: *1887 Nýřany. Offiziersdiener, IR. Nr. 35, 4. Komp. +25.1.1915.
Watzka Johann: *1874 Nýřany. Inft., IR. Nr. 85, 12. Komp. +21.9.-1.10.1915.
Weiner Josef: *11.11.1892. IR. Nr. 35. +6.9.1914 Srbsko.
Wenzl Anton: *1896, bydliště Nýřany. Infst., k. k. LstlR. Nr. 6, 5, Komp. +1917.
Wenzlick Anton: *1894 Nýřany. Lstlnfst., IR. Nr. 35, 4. Komp. +13.7.1916.
Wolfl Konrad: *1893 Cheb. +5.2.1915 Lisczc u Kolki.
Ziener Martin: *1893 Loket. Inft. k. k. LIR. Nr. 6, 11. Komp. +3.10.1915 Luck, Volyň, Rusko, polní nemocnice č. 8/2.
(zdroj: VHÚ, VÚA, Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Busta Anna Letenská

Autor: Marek Lanzendorf, 30.11.2021
Umístění: Nýřany, Revoluční 1071, před Kulturním domem
Nápis:
„ŽIVOT ANNY LETENSKÉ
BYL ZMAŘEN ZA OKUPACE...
JAKÝ KRÁSNÝ, RADOSTNÝ
A STATEČNÝ ČLOVĚK TO BYL!“
Jan Pivec
Poznámka:

Busta byla v Nýřanech odhalena 24.10.2021, v den 79. výročí její popravy. Slavnostního odhalení se zúčastnila i pravnučka Dobromila Bernardyová.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf