Stará Boleslav

Hrob Rudolph Doubrava

Autor: Milan Lašťovka, 22.07.2018
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
RUDOLPH DOUBRAVA DŮSTOJNÍK V.V. 1900 - 1957

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'3.83'' E14°40'45.49'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob vojáků německé armády

Autor: Petr Dražil, 20.02.2021
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov, vlevo od původní brány, v borovém hájku
Nápis:
HIER RUHEN
DEUTSCHE SOLDATEN
GEF. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'3.01'' E14°40'44.61''
Pomník přidal: Petr Dražil

Kenotaf Otta Šubert

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
OTTA ŠUBERT
STUDUJÍCÍ

*5.11.1896 PADL VE SVĚT. VÁLCE
DNE 19.11.1915 V ITALII.

TVÉ TĚLO JE OD NÁS V DÁLI
ALE TVŮJ DUCH BUDE ZDE
MEZI NÁMI.
SBOHEM NA SHLEDÁNÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf Antonín Tošnar

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN TOŠNAR
*1921, +1943 V KONCENTR. TÁB. GROSS-ROSSEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'01.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf Bohumil Korejs

Autor: Milan Lašťovka, 22.07.2018
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
SYN
BOHUMIL KOREJS
ZEMŘEL NA POLI CTI DNE 19. BŘEZNA
1915 V STÁŘÍ 21 LET

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'3.83'' E14°40'45.49'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník obětí Sedmileté války

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 09.06.2007
Umístění: Stará Boleslav, Komenského, u bazilky Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
1757-2007
Poznámka:

Za „Sedmileté války“ v roce 1757 lehla část staré Boleslavi popelem a přímo u zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie byla svedena bitva, při níž padl pruský generál von Wartenberg. Ten je pochován v kryptě tohoto kostela a na památku bitvy je v severní zdi zazděná dělová koule.
Sedmiletá válka vypukla v roce 1756. Pruský král Fridrich II. Veliký se obával nepřátelské koalice v čele s Rakouskem, kde Marie Terezie se připravovala válku s Pruskem na získání Slezska, o které přišla v 1. slezské válce. Prusko zaútočilo na Sasko a zemi obsadilo, protože Saská armáda kapitulovala v táboře u Pirny. Roku 1757 vtrhla Pruská armáda do Čech a v bitvě u Štěrbohol porazila císařskou armádu vedenou Karlem Lotrinským. Následně Pruská armáda okupovala Prahu. Další císařská armáda postupovala pod vedením Dauna k Praze. Fridrich II. Veliký podcenil sílu císařského vojska a utkal se s ním v bitvě u Kolína, tu ovšem Fridrich prohrál a musel vyklidit Prahu a ustoupit z Čech. V listopadu 1757 drtivě zvítězili Prusové vedeni králem Fridrichem II. nad spojenou Říšsko-francouzskou armádou v bitvě u Rossbachu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'45.13'' E14°40'37.87''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička