Štěnovice

Hrob Teodor Dmytryszyn

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2018
Umístění: Štěnovice, Čižická, hřbitov
Nápis:
TEODOR DMYTRYSZYN
*30.3.1924 +13.1.1995
Poznámka:

Teodor Dmytryszyn se narodil v Polsku.
V roce 1944 byl zatčen a odsouzen za pomáhání lidem, kteří utíkali z Německa přes polské hranice a poslán do KT Mauthausen (doklad foto v příloze).
Zde byl v květnu 1945 osvobozen.
Po válce se dostal do Štěnovic jako zemědělský dělník, usadil se zde, založil rodinu, zemřel v roce 1995.
Informace poskytla PhDr. Alena Vlčková.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: PhDr. Alena Vlčková

Kenotaf Jaruška Huclová

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2018
Umístění: Štěnovice, Čižická, hřbitov
Nápis:
RODINA
HUCLOVA
Z NOVÝCH DVORŮ.

DRAHÁ JARUŠKO –
NEZAPOMENEME NIKDY TVÉ
MUČEDNICKÉ SMRTI VE VĚKU 29 LET.
ZPŮSOBENÉ NACISTICKÝMI KATANY
V KONC. TÁBOŘE V OSVĚČIMI 10. VII. 1943.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník tvrz Štěnovice

Autor: Jan Kincl, 27.11.2021
Umístění: Štěnovice, K pile, křižovatka ulic K Pile a Na Šancích
Nápis:
Veritas super omnia vincit 600 let
600 let
tvrz Štěnovice
26.10.1421
Vzdor nedělnímu dni byla
zdejší tvrz rodiny Pabiánků
dobyta oddíly plzeňského
landfrýdu. Příslušníci táborské
posádky a obyvatelé tvrze
v počtu 60 mužů a žen byli
pobiti rukama katolických
ozbrojenců.
Čechové, vězte a na své
dávno padlé reky
nezapomeňte!
Poznámka:

více o projektu :
Bojovníci boží - 600 let
k 600. výročí výbuchu husitské revoluce (http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=42&t=2528)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Kenotaf Bertold Tanzer

Autor: Marek Lanzendorf, 10.01.2018
Umístění: Štěnovice, K Pile, židovský hřbitov
Nápis:
BERTOLD TANZER
ZEMŘ. V SRBSKU R. 1914. STÁR 23. LET.
Poznámka:

Bertold Tanzer pocházel z nedalekých Chválenic, padl na frontě v Srbsku a je dále uveden i na pomníku obětem 1. světové války ve zmiňovaných Chválenicích, okr. Plzeň-město, kraj Plzeňský.
Část rodiny Tanzerových zemřela v době před 2. světovou válkou, zbylá část rodiny Tanzerových zemřela za 2. světové války v koncentračním táboře.
Ve Štěnovicích byla synagoga a židovský hřbitov, na kterém byli pohřbíváni i Židé z okolních obcí.Synagoga byla na pokyn ONV Plzeň-jih zbourána v letech 1970-1972.
(Informace poskytla PhDr. Alena Vlčková)
Tanzer Berthold: *1891 Chvalenice. Inft., IR. Nr. 35, 11. Komp. Na kenotafu je uvedeno +1914, dle Verlustliste No. 414, str. 54 z 29.4.1916 je veden stále jako válečný zajatec v Srbsku.
(zdroj: Oö landesbibliothek, VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 10.01.2018
Umístění: Štěnovice, Losinská, křižovatka ulic Losinská, K Hájovně a V Podlesí
Nápis:
1415 – 1915.

HUSOVĚ
PAMÁTCE
Poznámka:

Štěnovice důstojně oslavily 500. výročí upálení Jana Husa. Dne 5. července 1915 byl slavnostně odhalen Husův pomník. Původně stával při silnici směrem na Losinou, na současné místo byl přesunut v roce 1935. Byl zhotoven ve štěnovickém lomu firmy Hejret.
Informace poskytla PhDr. Alena Vlčková.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem holokaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2018
Umístění: Štěnovice, Na Šancích, trojúhelník v křižovatce s ulicí Ke Mlýnu
Nápis:
ŽIDOVSKÝM
SPOLUOBČANŮM
ŠTĚNOVICE

DOMOVEM PO STALETÍ
2012
Poznámka:

Postaveno při příležitosti 70. výročí transportu Židů ze Štěnovic do Terezína v roce 1942 v místě bývalé židovské čtvrti.
Informace poskytla PhDr. Alena Vlčková


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3210-38663
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Václav Rádl

Autor: Marek Lanzendorf, 08.01.2018
Umístění: Štěnovice, Spojová 194, v Lidovém domě
Nápis:
ZEMŘELS ABYCHOM MY ŽILI

VÁCLAV RÁDL
NAR. 22. III. 1903
ZEMŘEL 2. III. 1945
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
BUCHENWALD

1947
Poznámka:

Václav Rádl z čp. 57 pracoval jako soustružník v plzeňské Škodovce a zde byl zapojen do sabotáží při výrobě elektrických motorů. Také rozšiřoval protiněmecké listiny a letáky, podílel se na organizaci pomoci rodinám zatčených občanů. Za tuto činnost byl zatčen 4. května 1943. Vyšetřován a vězněn byl v Plzni, poté v Terezíně a nakonec ho čekal transport do Buchenwaldu. Zde také v předvečer konce války, 2. března 1945, zemřel.
Informace poskytla PhDr. Alena Vlčková.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3210-5895
Pomník přidal: Marek Lanzendorf